DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 50     <-- 50 -->        PDF

studije prikazujem uz uslon na jedan po Speidelu2 prikazani, ali u svrhu
samog kubisanja sastojine neupotrebivi način za utvrđivanje dimenzija
pravo m kubno-srednjem stablu. I taj slijed mojih onđješnjih misli nadovezuje
se isključivo na ovaj Speidelov način i na izvjesne s njime
povezane Tischendorfove misli o srednjem stablu, o njegovim dimenzijama
i o njihovu utvrđivanju, pak sa »Maletićevom metodom« nema
nikakove druge veze, osim što i ja ondje (jednako kao i g. Maletić)
upotrebljujem produkte Ga ha> koji su — kako rekoh — već od davnine
opća svojina. Pa kad g. Maletić taj moj čin označuje kršenjem autorskog
prava na njegovu štetu, onda je to jedan gest više nego smiješan.


Nije također istina, da »Maletićeva metoda« cijela bazira na srednjim
valjcima. Još manje može to da izlazi iz moje izjave »što se tiče obrazovanja
debljino-visinskih stepena, moram konstatovati, da je pisac i
s tim najnovijim dendrometrijskim pojmom jednako nesretne ruke kao i
s poimanjem mogućnosti u pogledu njegova realizovanja«, koju u zadnjem
svom pasusu citira g. Maletić i koja s pojmom srednjih valjaka nema
apsolutno nikakove veze. Iz prvih dvaju Maletićevih članaka (broj 11 i
12 prošlogodišnjeg i broj 8 ovogodišnjeg Š. L.) izlazi naprotiv posve nedvojbeno,
da »njegova metoda« bazira ne na srednji m valjcima, već
na sumam a valjaka. On naime na strani 454 iz prošle godine spominje
u prvom pasusu »zapremine zamišljenih valjaka svi h stabala u sastojini
prema zamišljenim valjcima svih predstavnika«, naravski predstavnika,
koji se biraju slobodno, pa stoga nemaju karakter srednji h
stabala. Dalje na strani 489 (četvrti pasus odozdo) govori on, da se
»vrednost gh u jednačinama za zapreminu ima obrazovati kao z b i r s v i h
zamišljenih valjaka od svih predstavnika« itd. Slično
govori i na strani 361 od ove godine (prvi i peti pasus nakon formule II),
a pogotovo to pokazuje njegova formula pri dnu strane 367.


Jedino na strani 485 od prošle godine (2. pasus odozdo) spominje


g. Maletić izričito s jedne strane »srednju zapreminu i zamišljeni srednji
valjak svih dominantnih predstavnika«, a s druge strane »srednju zapreminu
i zamišljeni srednji valjak svih podčinjenih predstavnika«. No ti
su pojmovi u očitoj verbalnoj protivnosti sa svim ostalim njegovim navodima
o valjcima primjernih stabala, gdje izričito govori o sumam a
»predstavničkih« valjaka. S druge opet strane, izrazi li se najprije srednja
«zapremina«, a zatim opet zamišljeni srednji valjak svih »predstavnika
« — recimo dominantnih — faktično u formi aritmetičke sredine,
pak stavi li se (u duhu »Maletićcve« formule II dotično III) aritmetička
sredina svih tih »predstavničkih zapremina«
m, -4- i«, -J- -4-m „


;


m = ———


n


u brojnik, a aritmetička sredina svih pripadnih valjaka


ah = CJ[ fh +-^/l´g + +9nhn


J


n


u nazivnik, što onda mora otud da iziđe? Ništa drugo, već opet samo
sum a svih »predstavničkih« mas a u brojniku i sum a svih »predstav


2 Speidel : Beiträge zu den Wuchsgesetzen des Hochwaldes und zur Durchforstungslehre,
Tübingen 1893, strana 98.


674