DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 58     <-- 58 -->        PDF

tuslovi drugom i trećem uslovu. Grafički način, koji se očituje u Maletićevoj
prelomljenoj liniji MN, pripada dakle isključivo g. Maletiću, jednako
kao i grafička metoda, što si je g. Maletić zamišlja u zadnjem pasusu
na str. 359 i u prvom pasusu na str. 360, krsteći je ujedno »Speidel-
Kopezkvevom« metodom, a za koju sam na str. 368—372 pokazao, da je
identična sa jednostavnim povlačenjem višestruko isprekidane linije


ms m-i m10 m12.


Ova novija Maletićeva grafička metoda (karakterizovana prelomljenom
linijom MN) prilično je slična onoj prvoj (karakterizovanoj izlomljenom
linijom m:] m- m10 m12), a u koliko se od nje razlikuje, dovodi samo do
novih besmislica, pa i poteškoća skopčanih — radi preloma u točki 0 sa
izvodom prosječne drvne mase za 8. i 9. debljinski stepen.


S obzirom na spomenutu karakteristiku Speidelove grafičke metode
sasvim je smiješna Maletićeva primjedba »g. Levaković pomoću ovog
primera kritikuje moj način kubiciranja sastojine, ali ne razrađuje isti i
po Spajdelu, već uzima potpuno proizvoljnu liniju AB za zapreminsku
krivulju«. Moja krivulja AB povučena je naprotiv posve u duhu Speidelovu,
osim jedino u toliko, što Spcidel — kako je poznato — izvlači svoju sadržinsku
krivulju još uz oslon na tzv. direktivnu krivulju, a što uopće nema
pravog smisla.


0 »Maletićevoj« formuli II rekao sam, da glavna i jedina njezina
karakteristika, koja je razlikuje od obične formule M = GHF, ne pripada


g. Maletiću, već Speidelu, a rekao sam i to, da se ona osniva na faktično
neispravnoj pretpostavci
. =/i =./. = =.


koju g. Maletić, ističući uporno posvemašnju ispravnost »zapreminske
prave«, hoće pod svaku cijenu da prikaže sasvim ispravnom. Ta pretpostavka
nalazi se (u obliku »zapreminske prave« MN) i na kraju zadnje od
njegovih 5 pretpostavaka, što sam ih nabrojio na str. 377. Na strani 662
prednjega članka g. Maletić samosvjesno nazivlje te pretpostavke stvarnošću,
pa pjeva na osnovi toga cijele ditirambe »svojoj« formuli II i
njenom izvođenju na osnovi tih pretpostavaka.


Neke od tih pretpostavaka (prva i druga), ma da su nerealne, dadu
se ipak zamisliti i ne isključuju prema tome mogućnost ispravnog izvođenja
formule. Svak a na koncu formula za drvnu masu sastojine
dozvoljava za svoj izvod supoziciju beskonačno g broja stabala u
sastojini. Ali Maletićevi izvodi formule II (strana 364, te 663 do 666)
polaze ne samo od prve dvije, t. j . neškodljive supozicije, već i od ostalih
triju, koje isključuju ispravan izvod ma koje sastojinsko-kubikacione
formule. Jer pretpostavimo li sve i beskonačan broj stabala u
izvjesnoj sastojini, to su još i u tom slučaju pretpostavke 3—. apsolutno
neispunjive, pa su prema tome, već u samom začetku, neispravni i
svi izvodi, koji se osnivaju na tim pretpostavkama. Neispunjive su npr.
pretpostavke treća i četvrta iz razloga, jer se (kao što je poznato) u
svakoj zajednici sastavljenoj od vrlo mnogo istovrsnih individua nalazi
tek najveći i najmanji individuum u jednom jedinom primjeku,
dok individua j z m e đ u tih dimenzionalno ekstremnih ima i po više od
iste veličine. Što se više njihova veličina (dot. dimenzija, po kojoj ih
karakterizujemo) približuje izvjesnom srednje m iznosu, rast e broj
dotičnih individua sve više. Razvrstamo li sva stabla sastojine npr. po
debljini i nanesemo li brojeve stabala (jednako debelih) kao ordinate, a


082