DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 59     <-- 59 -->        PDF

njihove debljine kao apscise, dobit će se isprekidana linija, koja negdje
između obaju krajeva (više ili manje u sredini) pokazuje maksimum, a
na obim krajevima prelazi sasvim u apscisnu os. Što više stabala ima
u sastojini, to pravilnija mora da bude napomenuta linija, a kod beskonačnog
broja stabala dobila bi ona bezuslovno izgled sasvim pravilne,
približno zvonolike krivulje, koja bi — već prema prilikama — bila simetrična
ili asimetrična, ali svakako kontinuitetna.


Slična bi se stvar morala desiti i onda, kad bi se brojevi stabala
nanosili kao ordinate pripadnik produkata gh, jer to bezuslovno traži
poznati zakon (ne hipoteza, već utvrđeni zakon) o velikim brojevima, koji
se u grubim linijama očituje već onda, kad se vrlo ograničen broj
istovrsnih individua klasira po izvjesnoj njihovoj osebini. Istina, vrlo
ograničen broj individua mora se u tu svrhu klasirati vrlo grubo. No što
je veći broj individua, mogu oni da se Masiraju to finije, t. j . intervali na
apscisnoj osi mogu da budu to manji, pa da se ipak još i u tom slučaju
jasno pokaže spomenuta, više ili manje zvonolika linija —_ naravski ne
potpuno pravilna, doklegod je broj individua još konačan. Čim pak ovaj
broj ponaraste do beskonačnosti, prestaje isprekidanost spomenute linije
i ona postaje pravilna. Radi toga padaju bezuslovno u vodu Maletićeve
pretpostavke 3—5 i postaje bespredmetnim svako mudrovanje, koje se
osniva na tim pretpostavkama, jer je i ono neispravno. Pogotovo je pak,
jer broj ekstremnih individua ne može da bude veći od 1, besmislena
formula


OD M = OD m„ -j- oo Wj -f- .-. -j- OD m„


na strani 663.


Prava je smiješnost, kad g. Maletić krsti »neozbiljnim« moj navod
na str. 377, gdje sam označio sasvim neispravnom njegovu supoziciju, da
je odsječak´»/´,, —.. h„ na apscisnoj osi jednak iznosu GH, t. j. sumi
valjaka za cijelu sastojinu; kad zatim s puno samosvijesti veli »koju
tvrdnju g. Levaković istina ne dokazuje«, »a bilo bi interesantno, da on to
dokaže«; kad napokon dokazuje tu svoju supoziciju, kako bi mi omogućio,
da je shvatim. Ja jednostavno, kako sam to izričito i naglasio na dotičnom
mjestu, nisam smatrao potrebnim, da dokazujem neispravnost te supozicije,
protivne najosnovnijim principima zdravog mišljenja. Po njoj bi
naime morala jednostavno da postoji npr. jednažba 102 — 100 = 100 +


+ 101 + 102, koje nemogućnost upada u oči već sama po sebi. Usprkos
toga g. Maletić ostaje i dalje kod te svoje tvrdnje, što pokazuju navedene
njegove fraze (str. 662 i 666) kao i slika 2 iz prednjeg njegovog članka.
G. Maletić dao se dakle na dokazivanje te svoje tvrdnje, a rezultat
je toga dokazivanja ni manje ni više, nego:
dakle izraz, koji se ni uz najbolju volju ne da dovesti u sklad sa tvrdnjom


GH — .. hn — r/0 h0
Na slici 2 iz prednjega članka ima g. Maletić u odsječku .. K — .0 h„
svega n malih intervala (i), pa je zato, i u smislu te slike i u smislu izvođenja
na str. 664, dužina napomenutog odsječka jednaka iznosu ni, dakle


Uvrsti li se ova vrijednost za ni u gornju — noviju i ispravniju —
formulu za sumu valjaka, izlazi


683