DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 60     <-- 60 -->        PDF

0 H = ZxQ -f — (gn K — g0 h0)


Od ove formule ne da se doći do tvrdnje
GH = gnh„ — g0h0


ni uz us love


Z
Z x0 = 0 i — = 1


ili, što je isto, ni uz uslove %0 = 0 iZ—2. Jer kako je prema g. Maletiću


..| = .9o "o. to i uz napomenute uslove mora iz gornje, ispravnije formule
da iziđe n e iznos
G H = gn K — !h ..


već iznos


GH= gji„


No ni gornja formula


GH=zU + ~i )


ma da je nesravnjivo ispravnija od tvrdnje
G H = g,, hn — g0 h0


nije još uvijek ispravna, jer se, kako vidjesmo, osniva na neispravnoj pretpostavci,
da se produkti gh (ma da su zastupani u beskonačnom broju)
nalaze svaki tek u jednom jedinom primjerku. Stoga i ova ispravnija
formula mora svakako da za GH dade daleko prenizak rezultat, a nekmo li
tek izraz


GH = .. hn — .0 h0


Riječi, kojima g. Maletić u zadnjem pasusu na strani bbZ popraćuje
citat »izgubio svaku svijest«, ne naznačuju nikako razlog, zbog kojeg sam
na str. 377 rekao, da »pisac ovom zadnjom pretpostavkom jednostavno
pokazuje, da je uopće izgubio svaku svijest o tome, što ovdje čini«. Ovo
sam rekao n e iz razloga navedenog po g. Maletiću, već iz razloga, što


g. Maletić »beskonačno malen interval na apscisnoj osi zamjenjuje sa samom
srednjom apscisom«. O. Maletić upotrijebio je doduše na str. 364
(4. pasus) većinu onih riječi, s kojima na str. 662 prednjega članka popraćuje
moj izraz »izgubio svaku svijest«, ali ih je on na str. 364 upotrijebio
u sasvim drugom smislu, nego na str. 662 prednjeg članka. Na strani 364
(na kraju 4. pasusa) veli naime g. Maletić »a dužina apseisnog intervala
za svako naneto stablo neka je i, čij i je opet iznos na sredini apscisne
ose ravan iznosu gh od srednjeg stabla«, a to je nešto sasvim drugo od
onoga, što g. Maletić veli pri kraju zadnjeg pasusa na str. 662. Gore u
citatu po meni istaknuta riječ »čiji« ne dopušta ni najmanje dvojbe u pogledu
kauzalne veze, t. j . s koji m riječima iz prvog dijela toga citata
treba da se riječ »čiji« dovede u vezu. Ona se bezuslovno i jedino odnosi
na a p s c i s n i interval (i), kojega iznos na sredini apscisne osi identifikuje
g. Maletić sa iznosom gh od srednjeg stabla, t. j . sa srednjim od
svih valjaka u sastojini. To izlazi i inače sasvim jasno iz cijelog 4. pasusa
na str. 364 kao i iz formula prije i poslije toga pasusa. Ci. Maletić nastoji
tu naime, da u kubikacionoj formuli
M== Zu,


684