DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 61     <-- 61 -->        PDF

izrazi beskonačno velik broj stabala Z »sa iznosima po apscisnoj osi«, koji
iznosi nijesu po njemu ništa drugo, već: 1.) cijeli napomenuti apscisni
odsječak, što ga g. Maletić identifikuje sa GH ; 2.) pojedini beskonačno
maleni, ali međusobno jednaki intervali i, kojih je suma jednaka cijelom
napomenutom apscisnom odsječku.


Po opće poznatoj formuli


suma svih jednakih veličina
iznos jedne od tih veličina


koja važi za ukupn i bro j tih veličina, dade se sad (po g. Maletiću)
broj stabala Z izračunati iz kvocijenta
ffn fi„. — !/n h0 __z
i


jer samo to izlazi sasvim očito iz 4. njegovog pasusa na str. 364. Kako je
pak prema tome pasusu


,´/„ f>n —

to iz gornjeg kvocijenta za Z može da iziđe formula


/ — -GlL
cjh


koju g. Maletić navodi odmah ispod toga pasusa, samo i jedino uz uslov
i = gh, dakle uz identifikaciju, koja predstavlja još očevidni-ju besmislicu
od same tvrdnje


9nK — /7o/?o = GH


i koja je naravski morala da izazove one moje riječi na str. 377. Nijesam li
imao pravo, kad sam ih upotrijebio? Da sam imao, pokazuje to i sam


g. Maletić navodeći na str. 664 prednjega članka za valjak srednjeg stabla
izraz
gh = x0 + — .


koji je očito nešto sasvim drugo od izraza gh = i. No i ovaj noviji izraz
za valjak srednjeg stabla, premda je neprispodobivo ispravniji od izraza
tih = i, nije još uvijek ispravan i to iz razloga, iz kojeg sam naprijed
osporio ispravnost analognog izraza za sumu valjaka (GH).


Kako vidjesmo, Maletićevo izražavanje beskonačno velikog broja
stabala (Z) sa iznosima po apscisnoj osi urodilo je i moralo je uroditi
logičkim strahotama: 1.) da je suma svih valjaka u sastojini (dakle jedna
beskonačna, neograničena veličina) jednaka prostoj diferenciji
između najvećeg i najmanjeg valjka (dakle jednoj konačnoj , u relaciji
prema spomenutoj sumi, silno ograničenoj veličini) ; 2.) da je
valjak srednjeg stabla (dakle jedna konačn a i ne baš malena veličina)
jednak jednom besk o n a č . o m alenom i n t e r v a 1 u.


Ako je g. Maletić sve i putem tih logičkih strahota došao do »svoje«
formule II, onda se to desilo i moglo desiti samo uz »natezanje po ćefu«,
pa ne znači nikako, da je izvod te formule na str. 364 bio ispravan. Jer
da se jedan izvod uzmogne označiti ispravnim, mora da je u svakom
pogledu logičan i ne smije da pravi nemogućih skokova. U koliko pak
pri izvodu izvjesne formule nužno dolaze do upotrebe izvjesne supozicije,
koje ne odgovaraju posve, već tek približno, činjenicama dotično okolno


685