DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 63     <-- 63 -->        PDF

LITERATURA


Prof. Dr. Đuro Nenadić: Šumarsko-lovački kalendar za 1932. god. izašao je ovih
dana iz štampe. Sadržaj i ovog izdanja znatno je proširen. Važno je napomenuti, da
je u njem donesena statistik a šum a kraljevine Jugoslavije i to po banovinama.
Podaci te statistike razvrstani su prema vrsti uzgoja, vrstama drveća, starosti šuma,
te prema vrsti vlasništva. U ovo izdanje uvršten je Pravilni k o polaganju ispila
za šumarsko-čuvarsku službu od 20. jula 1930. godine, koji s Izvatkom iz zakona o šumama
od 21. decembra 1929. i Pravilnikom za vršenje službe čuvarskog osoblja kod
uprave državnih šuma od 17. jula 193:). čini jednu cjelinu.


U ovom izdanju doneseni su statistički podaci o izvoz u našeg drva u 1930.
god. u razne države svijeta. Uz te podatke navedeni su ujedno podaci o izvozu u
1929. god. Podaci su iskazani napose za ogrijevno i građevno drvo, te drvni ugalj,
ekstrakte, produkte suhe destilacije i gotove sitne drvne Sortimente.


Poglavlje iz poljoprivred e prošireno je korisnim i poučnim člancima, koji
će [ugarskom osoblju u njihovom gospodarstvu moći da vrlo dobro posluže. Poglavljem
iz »Život a i nauke « znatno je prošireno ovo izdanje. U njem su doneseni
vrlo interesantni i poučni članci kako iz područja šumarstva (moderni načini iskorišćavanja
drveta), tako iz područja medicinske nauke, a isto tako i drugih grana
prirodnih nauka.


Po svom sadržaju i ovo će izdanje Šumarsko-Iovačkog kalendara sigurno zadovoljavati
u punoj mjeri svim potrebama praktične šumarske službe, jer zaista neuroze
biti pitanja iz praktičnog šumarskog života, koje se ne bi moglo s uspjehom
riješiti na osnovu podataka, koji su sadržani u kalendaru.


Kalendar se može nabaviti kod pisca — Zagreb, Vukotinoviceva ulica 2, uz
cijenu od 30 Din. po komadu. Ing. M. Aiiić.


PREGLED ČASOPISA.
Lesnickâ prâce, 1931. Čs. 1. i 2. -- Ing. R. Friese: Jak v.znikla a rostla Lesnickâ
prâce (Nekoliko napomena o postanku lista »Lesnickâ prâce«). lug. V. Kaisler:
Technicke zdokonaleni vodni dopravy dfivi (Tehničko usavršavanje transportovanja
drva vodom). — Dr. lile: Zjadernčni bukovych lesu vychodui časti republiky (Osrživanje
bukovih šuma u istočnom dijelu republike). — Dr. O. Farsky: Pëstovâni topolu
v Belgii a ve Francii (Topolove kulture u Belgiji i Francuskoj). — Dr. VVeingartI: Ze
soudobého lesnickćho Saska (Iz sadanjeg šumarstva u Saskoj).
čs. 3. — Dr. .1. Stejskal: Vliv lesu na spodni vody (Upliv šume na podzemnu
vodu). — V. Riha: Üvahy o ukolech hospodâfského lesniho zfizeni (Napomene o zadacima
uređivanja šum. gospodarenja). Ing. A. Lcula: Dalši pozorovâni jakosti
bukovych lesu vychodui časti republiky (Daljna razmatranja o kvaliteti bukovih šuma
u istočnom dijelu Čs-republike). — lug. E. Sponer: Novy pantrograf z lehkćho kovu
(Novi pautograf iz lagane kovine). — .1. .lirai: Tfeti pastelovâ metoda pro kolorovâni
porostnich map (Treća metoda bojadisanja šum. karata pomoću pastela).
čs. 4. — Dr. S. Wilde: Označovani horizontu lesni pudy (Označavanje slojeva
šumskog tla). — Dr. R. lile: Prispčvek k fešeni otâzky mrazovych škod na douglasce
po zime 1928/29. (Prilog k riješenju pitanja šteta na duglaziji uslijed smrzavice
u zimi (1928/29.). — Dr. Guth: O lesnfch typech v theorii i v praksi (() šumskim tipovima
u teoriji i praksi). - Ing. A. Nechleba: Konservatismus lesniho hospodârstvi
(0 konzervatizmu u šum. gospodarstvu).
Čl. 5.—6. — Ing. B. Polansky: Vyznam skolkovânî pro vychovu sazenic u smrku
a sosnu (Značenje presađivanja sinrekovih i borovih biljaka u vezi sa njihovim rastenjem).
— Vincent-Freudl: Časna sklizen jehličnanu a jakost jejich semen (Prije


G87