DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 67     <-- 67 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


t MILAN OROZDANIĆ,
kr. šumarski nadinžinjer u. p.


Nemila smrt pokosila je opet jednog
dugogodišnjeg člana šumarskog udruženja,
jednog od starije generacije, bivših apsolvenata
nekadašnjeg višeg kr. gospodarskog i šumarskog
učilišta u Križevcima. Dne 22. septembra
t g. umro je u Karlovcu u 61. godini života
nakon duge i teške bolesti Milan G r o z
d a n i ć.


Pokojnik se rodio 5. jula 1871. u Doljanima
u Lici, gdje je polazio i osnovnu
školu. Realku je polazio u Zagrebu. Kao sin
kršne Like volio je prirodu i stoga se i posvetio
šumarskoj struci, da veći dio svog života
može provesti na svježem zraku u šumi,
za kojom je još kao mladić uvijek težio. Pošao
je stoga u Križevce, gdje je nakon trogodišnjih
studija svršio nauke u lipnju godine 1893.


Nakon svršenih studija stupio je odmah
u praksu kod Ogulinske imovne općine, kod
gospodarstvenog ureda u Ogulinu, te je 30.
aprila 1894. imenovan šumarskim vježbenikom


i dodijeljen kotarskoj šumariji u Plaškom. Državni ispit za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva položio je 16. aprila 1898. kod bivše hrv. slav. zemaljske vlade u
Zagrebu. U martu godine 1901. premješten je u Ogulin gospodarstvenom uredu, gdje
je godine 1902. imenovan šumarskim pristavom.


Godine 1907. imenovan je kotarskim šumarom i upraviteljem kotarske šumarije
u Modrušu, te je iste godine u septembru premješten u istom svojstvu na šumariju
u Plaškom. Godine 1912. premješten je gospodarstvenom uredu u Ogulinu, gdje je
godine 1916. imenovan nadšumarom, a godine 1921. šumarnikom.


U januaru godine 1923. imenovan je kr. šumarskim nadinžinirom kod slunjske
općine u Karlovcu, gdje je ostao do mjeseca maja 1926. Premješten primorsko-krajiškoj
oblasti u Karlovcu ostao je ondje do 18. marta 1927., kada je ukazom Njegovog
Veličanstva kralja stavljen u stanje pokoja.


Pok ojni Grozdanić bio je savjestan činovnik, vrlo blage ćudi, dobar drug, a
nadasve vrlo nježan suprug i jako dobar otac. U svim mjestima, gdje je službovao,
ostavio je najljepšu uspomenu, upravo radi blage ćudi, susretljivosti prama svakome,
a napose prema sirotinji.


Od početka službovanja bio je pokojnik redovitim članom Šumarskog udruženja
i ostao takovim do smrti.


Nakon penzionisanja ostao je u Karlovcu, gdje je 24. septembra t. g. na srpskopravoslavnom
groblju uz brojno učešće prijatelja i štovatelja sahranjen na vječni
počinak.


Ovo nekoliko riječi neka bude umjesto stručka jelovih grančica na odar dobrom
prijatelju i školskom drugu, a u znak sjećanja. Neka je vrijednom pokojniku vječna
spomen medu kolegama, a mir i pokoj njegovoj plemenitoj duši. D. Hradll.


691