DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 68     <-- 68 -->        PDF

f KREŠIMIR STANISAVLJEV1Ć,
šumarski nadsavjetnik.


Dne 15. oktobra t. g. umro je u Bjelovaiu
naglom smrću Krešimir Stanisav1
j e v i ć, šumarski nadsavjetnik direkcije šuma
križevačke imovne općine. Umro je u kancelariji
za pisaćim stolom, pogođen od srčane
kapi. 1 kada je već ležao mrtav, dimila se još
uvijek njegova cigareta, koju je bio zapalio,
ali je nije ispušio!


Pokojnik se rodio 7. juna 1877. na Rijeci,
gdje je polazio osnovnu školu i gimnaziju,
te je ondje 27. juna 1896. maturirao. Želja za
lijepom zelenom strukom dovela ga u Zagreb
na šumarsku akademiju, koju je apsolvirao


2. novembra 1901.
Odmah nakon svršenih studija stupio je
u zemaljsku službu, te je u februaru 1902.
imenovan šumarskim vježbenikom i dodijeljen
na službovanje kr. kotarskoj oblasti u
Slatini. U jeseni iste godine premješten je kr.
kotarskoj oblasti u Jaski.


Dne 3. decembra 1905. položio je kod
tadašnje kr. hrv. slav. zemaljske vlade u Zagrebu državni ispit za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva. U junu 1907. premješten je kr. kotarskoj oblasti u Požegu sa
sjedištem u Kutjevu, te je u septembru iste godine imenovan kr. kotarskim šumarom


II. razreda, a u maju godine 1909. kr. kotarskim šumarom 1. razreda. U aprilu 1911.
premješten je kr. županijskoj oblasti u Požegu, gdje je ostao do oktobra 1914. kada
je premješten kr. kotarskoj oblasti u Iloku. U januaru 1919. imenovan je šumarskim
natpovjerenikom, a u aprilu 1920. šumarskim nadzornikom II. razreda. U februaru
1923. premješten je kr. županijskoj oblasti u Osijeku, gdje je ostao do juna 1926., kada
je premješten za šefa šumske uprave otočke imovne općine u Korenici.
Ukazom Njegova Veličanstva kralja imenovan je u maju 1928. kr. šumarskim
nadsavjetnikom, a u jeseni iste godine premješten je direkciji šuma križevačke imovne
općine u Bjelovaru, gdje je ostao do smrti, radeći do zadnjeg časa svoga života.


Pokojni Stanisavljević bio je dobar stručnjak, savjestan i revan činovnik, vrlo
čvrst karakter i poštenjačiua, kako se kaže, od glave do pete.
U svim mjestima, gdje god je službovao ostavio je vrlo lijepu uspomenu radi
svoje čestitosti i društvenosti, pa je bio svuda vrlo obljubljen.


U Bjelovaru, gdje je najposlije službovao, bio je napose obljubljen tako, da ga
je pjevačko društvo »Dvojnice« izabralo svojim predsjednikom, koju je čast obnašao
sve do svoje smrti. Koliko je bio obljubljen, vidjelo se i na njegovom sprovodu. Uz
velik broj kolega ispratio ga je na vječni počinak i vrlo velik broj građanstva, a i cijeli
pjevački zbor društva »Dvojnice«, koji mu je otpjevao tužaljku. Lijepim se govorom
od njega oprostio jedan član tog društva.


Pokojnik je bio od početka službovanja redovnim članom Šumarskog udruženja,
pa u njemu gubi Udruženje jednog revnog člana.
Pokojnik je bio samac. Žale za njim njegove tri sestre, kolege i prijatelji, jer
je bio dobar drug i iskren prijatelj.
Vrijednom pokojniku neka je trajna uspomena medu kolegama, prijateljimaštovateljima, a vječni pokoj njegovoj poštenoj i plemenitoj duši! D, Hradil.


692