DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ćina Mihovil, Skoplje (i za god. 1930. Din 100.); Radović Mihajlo, Apatin; Stanivuković
Simo, Sarajevo; Sulimanović Drago, Lev. Varoš; Smoljanović Bogdan, Petrinja; Staničić
Dane, Stubica; Sarnavka Roman, Beograd; Šauta Josip, Ptuj; Šimić Stjepan,
Zagreb; Tropper Antun, Pisarovina; Travirka Vinko, Celje (i za god. 1930. Din 100.—):
Ukropina Dušan, Dobrljin; Vidmar Vilko, Nova Gradiška (i za god. 1930. Din 100.—):
Zloch Karlo, Leskovac; Zaljesov Aleksander, Đevdelija; Lazarević Dragomir, Zagreb
(Din 50.— za II. polg. 1929); Rebolj Viktor, Kamnik (Din 100.— za god. 1929.).


Uplata članova pomagača: Dujić Ante, Korenica Din 50.— za god. 1928.; Pašalić
Julijan, Čačak, Din 100.— za god. 1930. i 1931.; Jovetić Radivoj, Kosinj Din 90.— za
god. 1930. i 1931.; Žežalić Josip, Kosinj Din 90.— za god. 1930. i 1931.; Car Zvonko,
Petrinja Din 50.— za god. 1931.; Novicki Ivan, Beograd Din 50.— za god. 1931.; Supek
Vladimir, Zagreb, Din 20.— aconto za god. 1931.; Jurčić Marijan, Zagreb Din 50.— za
god. 1931.; Piškorić Oskar, Zagreb Din 90.— za god. 1931.; Obradović Miloš, Zagreb
Din 30.— za I. polg. 1931.; Chylak Roman, Zagreb Din 40.— za god. 1931.; Zarković
Pantelije, Zagreb Din 50.— za god. 1931.; Belašković Dragutin, Zagreb Din 50.— za
god. 1931.; Pavletić Franc, Zagreb Din 30.— za god. 1931.; Schrahol Rudolf, Zagreb
Din 50.— za god. 1931.


Uplata na pretplati Šumarskog Lista: D. d. za destilaciju drva, Zagreb Din 200.—
za god. 1930. i 1931.; Šumska uprava, Bled Din 99.30; Tovrna strojil družba, Maiersperg
Din 100.— za god. 1931.; D. d. za proizvodnju ekstrakta, Županja Din 200.— za god.
1930. i 1931.; Direkcija državnih rudarskih preduzeća, Sarajevo Din 200.— za god.
1930. i 1931.


ISPRAVCI.


U prošlom broju Šumarskog Lista na strani 609. štampan je u zapisniku
Glavne skupštine J. Š. U., održane u Skoplju, PRAVILNIK O PODJELJIVANJU
STIPENDIJA STIPENDISTIMA JUGOSLAVENSKOGŠUMARSKOG UDRUŽENJA.


U članu 6-tom toga Pravilnika alineja je prva krivo, odnosno nepotpuno,
štampana. Ona u Šumarskom Listu glasi:


»Na natječaj imaju prava samo studenti — djeca siromašnih šumarskih
službenika«, dok ta alineja u potpunosti treba da glasi:


»Na natječaj imaju prava samo studenti — djeca siromašnih šumarskih
službenika — članova Jug. šumarskog Udruženja, a prvenstvenodjeca umrlih šumarskih službenika.«


*


U prošlom broju Šumarskog Lista na strani 576 krivo je odštampan
deveti redak u 4. alineji predavanja g. inspektora ing. Pećine. Taj redak
treba da glasi:


»rina dolazi u jesen i zimu. U Bačkoj, Banatu i Srijemu jeste omogućen
uz istu količinu oborina.«
Tajništvo J. Š. U.


694