DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

rezanje ključica obavlja se u najviše slučajeva s vinogradskim škarama,
uzimajući jednu po jednu šibu po redu. Najprvo se napravi mjera za
dužinu ključica, zatim se dolnji dio šibe (gdje je odsječena), koji je kos,
za 2—3 cm. odsiječe i uz mjeru odrezuju ključice, dokle je to moguće.
Rezanje ključica treba da bude okomito na samu ključicu, a i škare treba
da su vrlo oštre, da ključicu ne bi zgnječile. Ovako rukom prerezujući,
može jedan čovjek da nareže oko 3.000 kom. na dan.


U novije doba svaki veći kultivator plemenite vrbe ima za rezanje
ručnu mašinu sistema škara s polugom (u Apatinu se može dobiti kod
mašinista Keltscha). Kod te mašine rade 2— 3radnika. Jedan sjedi na
klupi i uzima 5—10 komada šiba u šake, te ih meće u otvor pod nož,
da im se najprvo odsijeku 2—3 cm. dugi odanci, zatim ih tura tako
daleko, kako dozvoljava mjera, na koju treba rezati. Drugi radnik diže
i pritište polugu, a time i nož, te presijeca šibe. Treći dočekuje ključice
s rukom i meće ih odmah na rpu u mjericu za l snopić, tako da ih može
odmah vezati u snopiće. Ako rade 2 radnika, tada drugi s jednom rukom
reže, a s drugom dočekuje odrezane ključice i meće ih na stranu, no
vezati ih može samo onda, kad prestane sa sječom. Nekoji ne hvataju
odrezane ključice u ruku niti imaju štogod ispod toga, u što bi se one
same mogle slagati, nego ih jednostavno puštaju padati u košaru. Ovaj
postupak nije dobar, jer se ključice isprekrštaju i okrenu, što je neprijatno
i zadaje suvišan posao kod vezanja u snopiće kao i kod sadnje. Na ovakav
način mogu 3 radnika da narežu oko 36.000 kom. ključica na dan, iz čega
se jasno vidi. da nam se isplati nabaviti mašinu za rezanje. Gdje je industrijalac
ujedno i uzgajač vrbe ili se vrba uzgaja u većem obimu ili
inače ima prilike zato, može se za rezanje udesiti jedna mašina istog
sistema, ali na parni, električni ili kakov drugi pogon. Na taj bi se način
mogli rezati i čitavi snopovi.


U redim se slučajevima režu reznice ili ključice nožem ili kosijerom.
Rez je kos. Najprimitivniji i ujedno najgori način rezanja ključica jest
odsijecanje sa sjekiricom, pošto se drvo smeća. Odrezane se ključice
vežu u snopiće od 100—250 kom., već prema debljini šiba dot. ključica.
Manji se snopovi neće tako brzo upaliti i upljesniviti kao veći.


(Nastavit će se — A suivre.)


24


0