DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

............ . ... ......... .... .......... .. .... ...... ...... ...... . .......
..... ......, a no ......... . ........... ........... ............ .......
y .....;


5) .. ce ......... ..... ...... .... ... .......... ...... ....... . ......
..... . ............., .... no ....... .... .... . no .... ........... ....;


.) .. .. ........ ...... ....... ......... . ........ .... ....... rra.......
......., y ........ ...... ........ .. ....., a . ............ ......
.. ...... ......


II. .. ...... ........
. ...... ......, .. .... .... ...... .......... ..... ...., ...... ......,
......, ......., ......., ..... ....., a .... . ........ ... .... ... . ..... .....
.......... . .............. Ca ..... ..... ..... ce ... ......, ... .. je .......
. ........ . y .... ..... ........ .. je ........ .......... 3´ ... ....
........ je .......:


7) .. ............. ....... ..... ... .... ....... ....... ......, ....
....., ..... ... ...... ....... .... .. ..... ....... ... ....... (.... je .......
.........), . ... ...... .. ....... .. .. . .... ..... ....... .. ... ....... ..
.... .... — .. ...... .. 100 ...., .. .... .. 50, .. .... ... ....... .. 30 ....
no ......;


8) .. ...... ............ ..... .. ........... . ....... ......... (....
....... ... .......) . na ....... ........ ....., .... ce ..... ......... .........
....... . no .... . no .......;


9) .......... .. je .. ... ...... ........ ........ .... .... . ..... .......
............... . ....... . ........., ...... ..... .. ce .. ..... .... .......
.... ....


...... je ........ ......., .. je ........ ... ... .............. y .....
.......... ......., .... .. ....... ..... .... .... ........


...... je ....... ....... .... ....... .. ............, ... .........
....... .. ......... ........ (.. ....... 5 .......) ..... ce ....... ... 25. .......
...... ...... y .......... ..... ....... je ........ ......... ....... no
........ . ..... .. .. ........ ..... .... y ......, ..... je .... 4. ....... ..
.... 3. . .... 8. .. .... 7. .... je ... ....... .. 7 ......, . ...... ce ..... ....
........... no ..... ....:


I. . . . . . a . a .> . . . . . . . . . . . . . . . a . a 3 a . . . . . . . y . a . a. ..
.... ...... ........ ....... .. .......... ......... je . ..... ...... ........
........ ...... ....... . ........ je, .. je .. ........ .... ...... ............
...... ........ ..... ........ ........., ..... .... je ...... ....... . ......
...... .. ........., ... je ...... ..... ... ...... . .... ......... ............ je,
.. je .... .... ..... ...... ....., ... .. .. .. ....... .... ....... .. . ..
......... . ........ ........ ....... ........ ..... ....... ......... no
..... ...... je ......, .. .. ..... ...... na .......... ......, ...... .. ..........
............... .. ......... .. .... ... . .. ............ .. .....
....., na ..... .... . .. ........ ....... ......... . ......, a .. ce .... .......
.... ....... ....... .... ...., ...... .. ...., .. ..... ...... ........ ......
......, ... .. ... ... .... ......, .... .. ce ....., .. ........ .. ..... . .....
y ..... Ha ... ..... .... .. ......... .. .... ona ........... .... (.........),
.... .. ........ ..... . ..... . .... .., .......... ...... ....., .... ....... ..
... y ......
II. .......... y .... ....... .... . ......... .........
...., ... . ........... ........... ....... .. .... ..30