DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

To su prosječne cifre, koje inače variraju od skoro nule (za pojedine
niske šume) do 8, čak do 10 m3 (za dobro uređene jelove sastojine). Inače
visoka šuma daje cet. par. veći prihod od srednje, a srednja veći od niske.


Državne šume daju ca 55% tehničkog drva, općinske 35%, a privatne
20%. Sve javne šume ako i zapremaju samo Va sviju šuma, daju
više od polovice građevnog drva i, tako reći, proizvodnja stabala jačih
od Vi m u prsnoj visini monopolizirana je.


Na taj način francuske šume proizvode veliku količinu gorivog
drva, koja potpuno zadovoljava nutarnje potrebe, pa čak i izvozimo nešto
u Švicarsku, Italiju i Španiju. Ali što se tiče građevnog drveta, tu ne
stojimo najbolje. Naše potrebe iznose 15—16,000.000 m3, dok nam šume
daju samo 7,000.000, pa još izvjesnu količinu od toga (rudničko drvo)
eksportiramo u Englesku (primorski bor) i Belgiju. Premda se danas
siječe nešto više, nego što prirašćuje, ipak moramo uvoziti mnogo tehničkog
drva, naročito piljene robe. Još smo nekako u ravnoteži u pogledu
hrastovine; izvozimo dosta trupaca i pragova, a uvozimo veliku količinu
piljenog materijala i dužice (iz Jugoslavije najviše). Ne stojimo dobro
ni sa bukovinom. Egzota uvozimo 250—300.000 tona (Mi iz naših kolonija).
Nešto četinjastog drva izvozimo također (rudničko drvo), ali uvoz
je veći. To su trupci, telegrafski stupovi, drvo za papir i različite evropske
zemlje (ponajviše nordijske) dobavljaju nam 1,500.000 tona piljene
robe (ne računajući drvo za papir i kemikalije)


Godine 1930. na temelju podataka naših carinarnica iznosio je naš
uvoz 3,171.000 tona, a izvoz 1,374.000 tona. Istina, ima produkata, glede
kojih smo pravi izvoznici. To su produkti smolarenja (primorskog i alepskog
bora). Svake godine fabrikujemo 100—130.000 tona, od čega polovicu
izvozimo.


Naša je dakle trgovina šum. produktima prilično deficitna. Izuzev
produkte smolarenja, izvozimo samo jeftinu robu, a skupe pare plaćamo
za piljeni materijal i drvo za papir, pa ništa manje od jedne milijarde
franaka izdajemo godišnje za to. Rat ne samo da je upropastio 350.000 ha
francuskih šuma, već je prouzrokovao (odnosno pojačao) prevladavanje
nerentabilnih niskih i srednjih šuma umjesto visokih.


Prije rata računalo se, da je sječa jednaka prirastu. Prije izvjesnog


vremena visoke cijene drva izazvale su pretjeranu eksploataciju. Srećom,


pošto se radi više o srednjoj šumi, zlo se još da popraviti — u toliko prije,


što i same pretjerane sječe zadnje vrijeme jenjavaju uslijed strožih za


konskih mjera.


Naše zakonodavstvo počiva još i sada na starom Code forestier


(od 31. VII. 1827), koji je inspirisan još starijom uredbom kralja Luja XIV.


od 1669. god. Taj Code forestier, popunjen uredbom od 1. IV. 1828., ure


dio je veoma strog »régime forestier«, samo što je ta strogost više pri


vidna nego stvarna, jer dopuštene su (bilo prije presude, bilo poslije nje)


različite transakcije; valja spomenuti, da se šumarska administracija služi


tim pravom možda i suviše liberalno. Zakonski propisi odnose se na sve


državne i općinske šume; ima na žalost malo privatnih posjeda, koji su


podređeni tom režimu. Inače su na snazi i mnogi specijalni zakoni, na pr.:


»o čuvanju i pošumljavanju planina (iz god. 1860, 64, 82, 1922), o poža


revima (1883 i 1924), o zaštitnim šumama (1922). Osim toga pojedine


odredbe finansijskih zakona odobravaju smanjivanje poreza licima, koja


pošumljavaju neplodna zemljišta.


3