DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


I. redovite sjednice Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održane u Ministarstvu
šuma u Beogradu na dne 13. decembra 1931.
Prisutni: Predsjednik M. Ćirković ; podpredsjednik Lenarčić ; tajnik
Neidhardt, blagajnik Hradil; odbornici: Pahernik, B o j i ć, P r p i ć, Rohr,
Qriinwald, D u j i ć, Petro vić, M a n o j 1 o v i ć, B o g i č e v i ć, Miođrag
o v i ć.


Ispričali su se: Dojković, Petračić, Sevnik, Balen.


I. Tajnik čita zapisnik sjednice Glavne uprave od 10. oktobra 1931.
Zapisnik se prima u cijelosti. Ovjerovljuju ga gg. M a n o j 1 o v i ć i Bo gice
v i ć.


II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se prima nakon kraće debate.
Zaključuje se sa godinom 1932. sniziti saradnički honorar za članke u Šumarskom
Listu od 60 na 50 Dinara za originale po stranici, za prevode od 30 na 25 Dinara.
Preštampavanje se plaća sa 12,5 Dinara po stranici. Kod stručnih polemika honorira
se samo prvi prikaz i prvi odgovor.


Iz Kereškenjijeve zaklade zaključuje se podijeliti dvije nagrade po 250 Dinara
molbama udove Gürtler i Vraničar.


III. Tajnik izvještava o podijeljivanju Svetosavskih nagrada´.
Zaključuje se prvu svetosavsku nagradu Jugoslovenskog šumarskog udruženja
podijeliti gosp. O. P i š k o r i ć u, slušaču šumarstva na poljoprivredno-šumarskom
fakultetu univerziteta u Zagrebu, za obrađenu temu: »Zar drveni ugalj umjesto
benzina za pogon motornih vozila? Natječaj i teme je raspisalo
Jugoslovensko šumarsko udruženje u Šumarskom Listu. Nagrada se podijeljuje u iznosu
od 1000 Dinara za Sv. Savu 1932. Po mogućnosti će se nagrađeni rad štampati
i u Šumarskom Listu.


IV. Tajnik referiše o tri molbe, koje su stigle na raspisani natječaj za stipendije
slušačima šumarstva. Predlaže, da se stipendij za godinu 1931/32., u iznosu od
800 Din. mjesečno, podijeli slušaču šumarstva Dušan u B j e g o v i ć u.
Prima se predlog tajništva.
Kako se sa beogradskog šumarskog fakulteta nije natjecao niti jedan molioc,
staviti će se neutrošene sume prema pravilniku u depozit za stipendije.


V. Tajnik referiše o ponudama pojedinih štamparija za tisak Šumarskog Lista
u god.
1932.
Prihvaća se ponuda »Nadbiskupske tiskare« iz Zagreba.


VI. Tajnik čita svoje mišljenje o držanju izvanredne skupštine. Izvanredni zbor
se imade prema zaključku skupštine u Skoplju sazvati za Beograd zbog izmjene Pravila
Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Za izmjenu je potrebno prisustvo od bar
200 članova (čl. 38. Pravila). Međutim, kroz zadnjih nekoliko godina nije niti jednom
zboru prisustvovalo toliko članova. Šta li će biti ako niti na ovaj zbor ne dođe dovoljan
broj, a zbor će se baš zbog promjene Pravila i sazvati? Zbor će se morati
razići, ako na njega ne dođe dovoljno članova. Ako dođe na zbor recimo samo 150
članova, pa svaki potroši za putovanje 1000 Din. iznosilo bi to 150.000 Dinara imovine
članova a bez efekta, jer je potrebno 200 prisutnih. To bi bio svakako gubitak u današnjim
teškim vremenima. Predlaže, da sjednica zaključi, da se svakako zbor održi.
Odbor mora vršiti zaključke skupštine. Ali skupština je prepustila vrijeme održanja
izvanrednog zbora Glavnoj upravi, pa je tajnik mišljenja, da se svim članovima razašalje
upit, da li će ili neće doći na izvanredni zbor, koji će se održati tada i tada.
54