DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Ako se javi preko 200 članova, zbor bi se sazvao za određeni datum. U protivnom
bi Glavna uprava odložila pitanje izmjene Pravila do naredne redovite skupštine, koja
će se održati na Sušaku.


Odbija se predlog tajnika i zaključuje se, da će Glavna uprava izvršiti
zaključak prošlog zbora u Skoplju bez okolišanja´. Određuje se kao datum održanja
vanrednog zbora nedjelja na 10. aprila 1932. godine. Uži odbor spremiti će do toga
vremena predlog za izmjenu Pravila.


VII. Tajnik čita dopis Ministarstva šuma i rudnika, kojim se pozivlje Jugoslov.
šumarsko udruženje da sudjeluje izlaganjem1 predmeta iz Šumarsko g muzej a
kod putujuće poljoprivredne izložbe.
Izložba će putovati u vagonima iz mjesta u mjesto Jugoslavije. Trajati će dvije
godine.


1. Zaključuje se, da će Jugoslovensko šumarsko udruženje svakako sudjelovati.
Međutim predmeti iz Šum. muzeja odviše bi se uništili na izložbi. Slabo je vjerojatno,
da bi od sviju tih predmeta nakon dvije godine išta ostalo. Udruženje ne može sav
svoj muzejski materijal, koji reprezentuje vrijednost od cea 400.000 dinara pokloniti
Ministarstvu za sudjelovanje kod putujuće izložbe.
Sjednica priznaje golemu i jedinstvenu mogućnost, koja nastaje po propagandu
šumarstva faktom, da se održaje putujuća poljoprivredna izložba. Ali Udruženje neće
sudjelovati predmetima iz svog muzeja, već će za izložbu spremiti zaseban niz tabla
u formi plakata, a na kojima će biti prikazana sva važnost šuma i šumarstva na posve
propagandni i lako shvatljiv način. Tako neka na pr. jedan plakat prikazuje u živim1
bojama šumu kako gori, a pokraj toga žigicu; slika neka nosi naslov: žigica je malena
ali u šumi može načiniti užasnih šteta. Druga slika neka prikazuje visok panj,
a pokraj toga natpis: ne ostavljaj panjeve visokima; kada bi se svi panjevi, što se u
našoj državi u šumama godišnje ostavljaju visokima izradili u cjepanice, moglo bi se
sa tim cjepanicama prekriti dvostruko cesta od Zagreba do Beograda. Daljnja slika
neka prikazuje gubitk na ogrevu, ako se troši vlažno drvo. Nadalje potrošak ogrijeva
u otvorenim ognjištima, važnost šume po zaštitu tla, štetnost paše koza, goveda, krš
i t. d. Ti plakati, kojih treba da bude oko 30, neka budu izrađeni posve insruktivno,
da ih seljaci mogu dobro da shvate. U svrhu troškova izrade tih tabla odobrava
upravni odbor svotu, koja je preostala od ljubljanske izložbe. Tajništvu se stavlja u
dužnost sva organizacija po predmetu, da nade podesne crtače, da projektuje materijal
za sve slike. Ako je od potrebe, da dade izraditi i zasebne modele za izložbu, ukoliko
će to sredstva dozvoljavati. Uprava žali što Ministarstvo nije ranije a bar pred Glavnu
skupštinu u Skoplju obavijestilo Jugoslov. šum. udruženje o izložbi. Udruženje bi
onda u tu svrhu stavilo u budžet potrebne veće svote i organizovalo stvar drugačije.
Ovako se mora raditi gotovo bez sredstava, a i na brzu ruku, jer izložba započinje
u januaru mjesecu god. 1932.


2. Zaključuje se, da se za putujuću izložbu spremi skroz popularna brošura o
šumama i šumarstvu. Ta će se brošura dijeliti besplatno seljacima na izložbi. Brošura
neka se štampa u što je moguće većem broju primjeraka. U tu svrhu se stavlja na
raspolaganje 11.000 Dinara iz stavke, koja je stavljena u budžet god. 1932. »za izdavanje
knjiga i pouka i potporu stručnim piscima«. Kako ne dostaje vremena ni novaca,
da se raspiše natječaj za sastavak brošure, stavlja se u dužnost tajništva, da nade
direktno saradnike za tu popularnu brošuru. Brošura neka ne nosi imena saradnika,
već jedino, da ju je izdalo Jugoslovensko šumarsko udruženje. Sve saradnike treba
unaprijed upozoriti, da po svoj prilici neće biti sredstava, da im se plati kakav honorar.
3. Na zamolbu Ministarstva šuma poklanja se Ministarstvu 500 primjeraka separata
-»predavanja o šumarstvu Južne Srbije« (održana na skupštini u Skoplju), da
se podijele na putujućoj izložbi. Daljnjih 400 primjeraka stavlja se na raspolaganje
Kr. banskoj upravi u Skoplju prema zaključku Glavne skupštine.
55