DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Privatna lica ili sama upravljaju svojim šumama ili imaju upravitelje


sa prilično ograničenim kvalifikacijama. U privatnoj službi ima možda


tek nekoliko desetaka šumara sa višom naobrazbom.


Državne, općinske i šume javnih ustanova potpadaju pod upravu
»voda i šuma« (administration des Eaux et Forets). Šumari — državni
službenici nose uniformu, koja potsjeća na vojničku, te imaju izvjesne
čisto vojničke obaveze, ali se smatraju službenicima građanskog reda,
čija je najviša vlast ministarstvo poljoprivrede. U dužnost šumara spada
nadzor i uprava javnih šuma, šumarska policija, nadzor nad lovom i ribolovom
u neplovnim rijekama. Činovnici (officiers) različitih položajnih
stepena upravljaju šumama i rukovode doznaku sječa, a niži službenici
(»préposés« ili »gardes« t. j . čuvari) vrše šumarsku policiju i nadzor nad
eksploatacijom i radovima u šumi. Od činovnika %—% imaju diplomu
visoke šumarske škole u Nancy-u (L´école Nationale des Eaux et Forets),
koja postoji od g. 1824. Za upis u šumarsku školu u Nancy-u mora se
prethodno svršiti bilo L´institut Agronomique de Paris (najviša gospodarska
škola u Francuskoj) ili pak L´école Polytechnique de Paris (najviša
tehnička škola u Francuskoj). Jedan prijamni ispit prethodi također upisu,
a nastava je dvogodišnja. Za vrijeme studija đaci se već smatraju državnim
službenicima; namještenje im je osigurano, čim polože diplomski
ispit.


Postoji još jedna šumarska škola, a to je L´école forestiere, des
Barres (kod Montargis-a, département Loiret), koju polaze bivši »préposés
« nakon dvogodišnje službe i natječajnog ispita. Njihova je školska
sprema mnogo niža od spreme nancijskih pitomaca i zato oni rijetko kada
postižu više položaje. »Préposés« moraju imati najmanje 4 godine službe
u vojsci, jedan teoretski (nestručni) ispit, dvogodišnji staž (pripremnu
praksu) i nakon toga ispit stručnog karaktera. Sistem staža uveden je
tek prije kratkog vremena.


Svaki čuvar šuma ima rajon od 700—1200 ha (»triage«), stan u naravi
i deputatno zemljište (1 ha). Njegove prinadležnosti iznose 9—11.600
franaka. Tri do pet »triaža« sačinjavaju »brigadu«, na čelu koje stoji
brigadier sa godišnjom plaćom od 11.500—16.000 frc. Izvjestan broj brigada
(20.—50.000 ha) sačinjavaju inspektorat (inspection). Položaj inspektora
(inspecteur) odgovara činu pukovnika ili potpukovnika. Njegovi
pomoćnici inspecteurs-adjoints jednaki su kapetanu, a gardes généraux
poručniku. Oni nadziru manja područja (»cantonnement«). Dužnost im
je također izravna kontrola rada »préposés«-a, te rješavanje šumarskopolicijskih
i inih predmeta u prvoj instanciji. Ali svu odgovornost (kako
u stručno-tehničkom tako i u finansijskom pogledu) snosi inspektor. Ipak
on ne rukuje blagajnom, jer država, odnosno općine, postavljaju zasebne
blagajnike, koji vrše primanja i isplate po nalogu šefa.


Drvo se prodaje na panju. Tek se u Elsas-Lotaringiji sačuvao stari
njemački način prodaje, t. j . prodaje se samo izrađena roba.


U državnoj su službi sada (u okruglim ciframa): 4 generalna inspektora,
50 konservatora (to su viši šefovi vanjskog uredovanja), 250 inspektora,
350 »inspecteurs-adjoint« i »gardes généraux«. Tome moramo dodati
75 činovnika (»officier«) za sjevernu Afriku i specijalni kolonijalni
kadar (taj je stvoren poslije rata i njegov broj raste iz godine u godinu).
U samoj Francuskoj (bez kolonija) ima 8.0O0 »préposés«.


Sve te brojke znatno su niže od predratnih. Sto šumara poginulo je
u ratu; dugački i tužni spisak njihovih imena možete pročitati na zido


4