DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kongres se dijeli u 6 sekcija i to: 1. za šumarsku ekologiju i šumarstvo; 2. za
iskorišćavanje šuma; 3. za raspravljanje šumarskih problema od interesa za tropske
i mediteranske zemlje; 4. za pošumljavanje golijeti i uređivanje bujica; 5. za šumarsku
pedologiju i klimatologiju; 6. za zaštitu šuma.


Ova posljednja dijeli se u 3 podsekcije i to: 1. za zaštitu protiv požara; 2. za
bolesti šumskog drveća; 3. za šumarsku entomologiju.


Rasprave će se po običaju držati u njemačkom, francuskom i engleskom jeziku.
Razne sekcije dot. podsekcije zasijedat će ili istodobno ili sukcesivno, već prema
potrebi.


Tko želi da učestvuje u kongresu, treba da to najavi do 15 februara francuskom
institutu za šumarska istraživanja (»Station de Recherches de l´Ecole nationale des
Eaux et Forets, rue Qirardet, Nancy«).


OGLASI


OGLAS DRAŽBE STABALA.


Dana 28. januara 1932. godine u 10 sati prije podne obdržavati će se dražba,
iohovih, brestovih, grabovih, hrastovih i jasenovih stabala kod Direkcije šuma križevačke
imovne općine u Bjelovaru prema posebnom oglasu otisnutom u »Službenim
Novinama«, Beograd, »Narodnim Novinama, Zagreb i »Službenom Listu« u Ljubljani.
Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor, mogu se saznati za vreme
uredovnih sati, kod Direkcije šuma križevačke imovne općine u Bjelovaru i kod
šumske uprave u D. Lendavi.


Bjelovar , dne 14. decembra 1931. god.


A. A. Direkcija šuma križevačke imovne opštine.
Broj 6299 gr. R. 164/28.


OOLAS


Kr. kotarski sud u Perušiću daje na znanje, da je na molbu kr. sudbenog stola
kao stečajnog suda u Zagrebu od 1. ožujka 1930. broj 16.094 gr. dozvolio ovršnu dražbu
nekretnina stečajnine t. t. Rosandić i drugovi, industrija drva u Zagrebu, upisanih u
gruntovnom ulošku broj 1087 općine Dol. Pazarište, vrednih glasom svjedočbe općinskog
poglavarstva u Pazarištu od 12. XI. 1931. broj 5313 od Din 510.000.— a sastojećih
se iz čest. kat. broj 1693 livade Orbazica zvane u površini od 1243 hv. i čest. kat. broj
1694 pašnjak Orbazica u površini od 505 hv. na kojima je sagrađena pilana sa iiuzgrednim
zgradama, kovačnica i brusiona, drvena parenica sa dva odjela, jedna betonirana
parenica sa dva odjela, jedna zgrada u kojoj je lokomobil za parenje, jedna
stanbena zgrada, jedno skladište, magazin sa dva odjela i jedna šupa sa dva odjela,
te da je za dražbu ustanovio jedini rok na dan 24. veljače 1932. u 10 sati prije podne
na licu mesta kod pilane u Maloj Plani.


Pilana se izvrgava dražbi sa svim strojevima i pripadnostima nužnim za pogon,
koje su navedene u popisu, što je sastavni dio dražbenih uvjeta.


61