DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

vima naše Šumarske Visoke škole. Godišnje prinadležnosti »officiers-a«
iznose od 16.000 frc (gardes généraux) do 45—60.000 (conservateur).


Smanjivanje budžeta u svrhu štednje izazvalo je redukciju osoblja;
sada se međutim uvidjelo, da u šumarstvu nije ispravna niti korisna pretjerana
štednja.


Državni budžet za 1931. g. predvidio je prihod od 331,000.000 frc.
(prihod od sječa državnih šuma, lova, kao i općinski doprinos za upravu
njihovih šuma) i rashod 162,000.000 frc. Od toga otpada 90,000.000 na
personalne izdatke, a 36,000.000 na šumske radove. Nije tu uračunat prihod
općinskih šuma (najmanje 300,000.000 frc).


Dodamo li tim brojkama i prihod privatnih šuma, dolazimo do svote
od jedne milijarde franaka. Taj iznos zahvaljujemo u prvom redu jeftinoj
upravi naših domena, te visokoj cijeni naše hrastovine i stabala jačih
dimenzija (u javnim šumama). Na polju pak povećanja produkcije drvne
mase moramo još poraditi u više smjerova.


Preveo: Ing. A. Panov.


Sommaire.* Notes géographiques et climatériques concernant la France européenne;
pourcentages des essences et leurs sites; boisement de la France en général
et par régions en particulier; étendues et sites des forets de coniferes et des forets
feuillues; catégories de possession en chiffres absolus et relatifs; étendues des futaies,
des taillis et des taillis sous futaies; l´accroissement annuel; l´exportation et l´importation
de bois en France (ensemble et par Sortiments); dommages causés par la
guerre; l´exploitation apres la guerre; Code forestier et son application, lois spéciales;
Service forestier de l´Etat et des particuliers; Ecoles forestieres et leurs rangs; degrés
des officiers et des gardes forestiers, leurs compétences et émoluments; questions
budgétaires et les revenus des forets françaises en metres cubes et en monaie; tâches
encore a accomplir dans le but d´une augmentation de la production.


«0»
Profesor Dr. NENADIĆ ĐURO (ZACREB):


NAŠA ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA


(NOTRE TERMINOLOGIE FORESTIERE)


Tko prati našu posleratnu šumarsku literaturu, mogao je opaziti,
da kod nas u šumarskoj terminologiji postoji neka nesređenost. Razlozi,
koji su do toga doveli, mnogovrsni su i raznoliki. Prvi i najglavniji razlog
je u tome, što među nastavnicima naših šumarskih fakulteta nema jednakog
shvaćanja o stručnim šumarskim terminima. Drugi je razlog u tome,
što također ni u državnoj administraciji nema jedinstvenog shvaćanja o
pojedinim stručnim izrazima, nego svaki referent prigodom rešavanja
različitih pitanja krsti dotičan stručni pojam na svoj način. Kao treći


* Voir la note au bas de la l"c page de cet article.
5