DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

razlog mogu spomenuti, da skoro svaki pisac ima svoj izraz za pojedini
stručni pojam, te da se čak ne služi dosledno istim izrazom, nego da u
tom pogledu i sam koleba. Stare i dobre stručne izraze, koji su u našoj
stručnoj literaturi poznati više od sedamdeset godina, puštaju pojedinci,
te se čini, kao da za njih ne znaju ili neće da znaju.


Kao mnogi drugi narodi, tako i mi, imamo dobrih i rdavih narodnih
izraza za poimanje pojedinih stručnih pitanja. Ne treba napose isticati,
da se narodni izrazi ne mogu uvek upotrebiti u naučne svrhe. Do boljeg
uređenja stručne šumarske terminologije u narodu, gde se šumsko gospodarstvo
nalazi tek u razvitku, treba da i pored najbolje volje i rada
na tom polju prođe dosta dugačak period vremena. Tako je svuda, pa
i kod nas.


Stvaranjem naših šumarskih fakulteta i konsolidacijom naše države
javlja se u sve većoj meri neodoljiva potreba jedne jedinstvene stručne
terminologije. Tomu poslu mora se što pre ozbiljno pristupiti, jer to traži
i progres struke. Kroz zadnjih trinaest godina našeg zajedničkog državnog
života nije se na tom polju — osim dobre volje i početaka — ništa
učinilo. Ne samo to, nego se u protivnom pravcu radi u izgradnji valjane
šumarske terminologije. Neki stručnjaci nastoje dobre stručne izraze odbaciti,
a zavesti druge, koji su loši i ne odgovaraju duhu našeg narodnog
jezika. Mladi šumarski naraštaj uči krive i loše pojmove za pojedina stručna
pitanja, što mu u velikoj meri smeta za valjano razumevanje šumarske
nauke.


Kulturni rad i napredak na svim poljima ljudskog delovanja, obeležen
je baš time, da se rezultati rada i naučnog istraživanja pojedinog
pitanja, te njegove primene u život kod naprednih naroda upotrebi i primeni
tamo, gdje je dotična grana gospodarskog života još dosta nerazvita.
Primena kulturnih tečevina postignutih kod naprednih naroda naročito u
šumskom gospodarstvu, koje po svojim osobinama prema drugim granama
proizvodnje materijalnih dobara, traži potpunu stalnost i sigurnost,
kako u pogledu vođenja gospodarenja, tako i u izboru tehničkih izraza
za predočivanje pojedinih stručnih pojmova. Pogotovo to vredi za šumsko
gospodarstvo u Kraljevini Jugoslaviji, gde je ono vrlo različito. Nerazumljivo
je, zašto neki neće da prihvate dobre stručne izraze, koji su
izgrađeni u delu naše države, gde se šumarska nastava više od sedamdeset
godina kultivira, te gde je šumsko gospodarstvo nešto naprednije,
jer se tu mogu naći prostrane šume, koje su podignute i uzgojene po svim
pravilima šumarske nauke. Kako se vidi, danas se kod nas mnogo greši
time, što se u ovom pogledu prelazi preko uspeha, postignutih u jednom
delu naše države, kao nečega što ne važi i što je neupotrebljivo. A takav
rad i nastojanje dotičnih stručnjaka ne predočuje napredak, nego nazadak
u stručnom i nacionalnom pogledu.


Mi moramo biti svesni toga, da naše šumsko gospodarstvo mora biti
nacionalno, da ono mora biti produkat živih konstruktivnih snaga svih
delova našega naroda. Sve ono, što se na polju šumskog gospodarstva
pokazalo dobrim i korisnim u jednom delu naroda, to se mora na svaki
način zavesti i u druge delove naše države. A najposle valja istaći, da se
sve to mora baš tako učiniti, jer je to potrebno za jedinstvo duha, jedinstvo
osećanja, zajedničke težnje, ciljeva i svrhe, te što je to u duhu nacionalne
politike i narodnog jedinstva, koje se sada provodi.


6