DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

plantation des saules, de l´entretien des cultures et des travaux de la récolte. A l´égard
de la lucrativité de la cultivation des saules dans la vallée de Danube, l´auteur en est
bien d´avis qu´elle est meme plus lucrative que la cultivation du blé. En concluant,
l´auteur énume´re les mesures a prendre de la part de l´Etat pour lever encore notre
vannerie au plus grand profit de sa propre économie forestiere, puisque la plus grande
partie de ces forets de saule se trouvent dans la possession de l´Etat.


Dr. NILOLA NEIDHARDT (ZAGREB):


O ŠUMARSTVU ŠVEDSKE


(LA SYLVICULTURE DE LA SUEDE)


I. UVOD.
Švedska je vrlo šumovita. Šume zapremaju 56% čitave površine. Po
šumovitosti je u Evropi bogatija jedino Finska (60%). Na jednog stanovnika
otpada u Švedskoj 4"0 ha, u Finskoj 4´5, u Norveškoj 2´7 ha šuma.
Od skandinavskih država ima najmanji relativni šumski areal Danska,


t. j . samo O´l ha po stanovniku. Čitava Evropa ima 0"8 ha. Finska, Švedska
i Norveška čine zajedno sjeverni rezervoar, iz kojeg Evropa dobiva velikim
dijelom potrebno drvo. Osim tog sjevernog rezervoara možemo u
Evropi razlikovati još dvije koncentracije na šumama, t. j . istočni i južni
rezervoar. Istočnu koncentraciju čini Rusija, južnu Jugoslavija, zatim dio
Austrije, Bugarke i Rumunjske.
Svjetska ekonomija vrlo je komplikovana. Ovisi o bezbroj raznih
faktora. Ti faktori mijenjaju se tokom vremena, pa se po tome mijenja i
izgled čitavog svjetskog ekonomskog života. Ali neosporno je, da stanje
pojedinog važnijeg ekonomskog faktora u jednoj zemlji ovisi o istom
faktoru i u drugim zemljama. Mogli bismo reći, da je povezanost, ovisnost
i funkcionalnost među ekonomijama pojedinih zemalja karakteristična
oznaka današnje ekonomije. Zamislimo si napredak ekonomije jednog
naroda kao funkciju (ovisnu varijabilu) .. Onda ta funkcija ovisi o stanju
pojedinih grana privrede, o prosvjeti naroda, o stanju privrede ostalih
naroda i t. d. Matematički izraženo bilo bi:


dakle bi y bio funkcija vrlo velikog broja raznih faktora. Ootovo možemo
reći, da tih faktora ima beskonačno mnogo. Ti faktori opet dalje nisu
jednostavno građeni, oni su funkcije daljnjih varijabila.


Zamislimo si na pr., da jedan od faktora, o kojima ovisi ., prikazuje
stanje šumarstva (š) ; zar je taj faktor sam u sebi jednostavan? On
ovisi o velikom broju drugih faktora, on je opet funkcija velikog broja
varijabila. Pa i te varijabile nisu jednostavne, već ovise o daljnjim diferencijalnim
faktorima, a ovisne su i među sobom. Dakle ako uzmemo
y = f (., 2, t,..), pa izlučimo i promotrimo samo jedan od faktora, o


97