DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

plantation des saules, de l´entretien des cultures et des travaux de la récolte. A l´égard
de la lucrativité de la cultivation des saules dans la vallée de Danube, l´auteur en est
bien d´avis qu´elle est meme plus lucrative que la cultivation du blé. En concluant,
l´auteur énume´re les mesures a prendre de la part de l´Etat pour lever encore notre
vannerie au plus grand profit de sa propre économie forestiere, puisque la plus grande
partie de ces forets de saule se trouvent dans la possession de l´Etat.


Dr. NILOLA NEIDHARDT (ZAGREB):


O ŠUMARSTVU ŠVEDSKE


(LA SYLVICULTURE DE LA SUEDE)


I. UVOD.
Švedska je vrlo šumovita. Šume zapremaju 56% čitave površine. Po
šumovitosti je u Evropi bogatija jedino Finska (60%). Na jednog stanovnika
otpada u Švedskoj 4"0 ha, u Finskoj 4´5, u Norveškoj 2´7 ha šuma.
Od skandinavskih država ima najmanji relativni šumski areal Danska,


t. j . samo O´l ha po stanovniku. Čitava Evropa ima 0"8 ha. Finska, Švedska
i Norveška čine zajedno sjeverni rezervoar, iz kojeg Evropa dobiva velikim
dijelom potrebno drvo. Osim tog sjevernog rezervoara možemo u
Evropi razlikovati još dvije koncentracije na šumama, t. j . istočni i južni
rezervoar. Istočnu koncentraciju čini Rusija, južnu Jugoslavija, zatim dio
Austrije, Bugarke i Rumunjske.
Svjetska ekonomija vrlo je komplikovana. Ovisi o bezbroj raznih
faktora. Ti faktori mijenjaju se tokom vremena, pa se po tome mijenja i
izgled čitavog svjetskog ekonomskog života. Ali neosporno je, da stanje
pojedinog važnijeg ekonomskog faktora u jednoj zemlji ovisi o istom
faktoru i u drugim zemljama. Mogli bismo reći, da je povezanost, ovisnost
i funkcionalnost među ekonomijama pojedinih zemalja karakteristična
oznaka današnje ekonomije. Zamislimo si napredak ekonomije jednog
naroda kao funkciju (ovisnu varijabilu) .. Onda ta funkcija ovisi o stanju
pojedinih grana privrede, o prosvjeti naroda, o stanju privrede ostalih
naroda i t. d. Matematički izraženo bilo bi:


dakle bi y bio funkcija vrlo velikog broja raznih faktora. Ootovo možemo
reći, da tih faktora ima beskonačno mnogo. Ti faktori opet dalje nisu
jednostavno građeni, oni su funkcije daljnjih varijabila.


Zamislimo si na pr., da jedan od faktora, o kojima ovisi ., prikazuje
stanje šumarstva (š) ; zar je taj faktor sam u sebi jednostavan? On
ovisi o velikom broju drugih faktora, on je opet funkcija velikog broja
varijabila. Pa i te varijabile nisu jednostavne, već ovise o daljnjim diferencijalnim
faktorima, a ovisne su i među sobom. Dakle ako uzmemo
y = f (., 2, t,..), pa izlučimo i promotrimo samo jedan od faktora, o


97
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

kojima ovisi y, na pr. stanje šumarstva (š), dobiti ćemo teorijski, recimo,
funkciju :


Š =Među faktorima u zagradi #**^ h nalazi se neosporno i mnogo
faktora, o kojima je direktno ovisila i sama funkcija ..


Matematički dakle izraženo, ekonomski je život komplikovan, on
je funkcija preraznih faktora, a ovi su opet funkcije daljnjih funkcija, koje
su i u međusobnoj ovisnosti. Ekonomski je život jednoga naroda simfonija
svih ekonomskih faktora.


Bilo bi gotovo nemoguće posve egzaktno istražiti i prikazati ekonomiju
jednog naroda. To je moguće samo u grubim, glavnim linijama.
Kad bismo egzaktno htjeli da prikažemo i istražimo funkciju ., morali
bismo ju diferencirati s obzirom na sve pojedine faktore ., z, t,... Ove
pojedine faktore morali bismo dalje analitički istražiti i t. d. Bilo bi to
skopčano sa mnogo posla već i s razloga, jer ovisnosti ima gotovo beskonačno
mnogo.


Dakle već unaprijed kod prikazivanja i čitavih narodnih ekonomija
i njihovih pojedinih dijelova moramo biti na čistu s time, da je takav prikaz
moguć samo u glavnim linijama, odnosno u ograničenoj množini
detalja.


Usporedi li se šum. ekonomija u sjevernom evropskom razervoaru
sa ekonomijama ostalih šumskih koncentracija u Evropi, vidi se, da se u
šumama sjevernih zemalja gospodari razmjerno dobro i da se ondje na
unapređenju šumskog gospodarstva radi mnogo. Sjeverne su evropske
zemlje tačno procijenile i tačno znaju bogatstvo svojih šuma. Prašume
koje su nekada zapremale površine tih zemalja velikim su dijelom iskorištene.
Ustupile su mjesto kulturnim, njegovanim šumama. Šume se ne
sijeku samo, već se uzgajaju. Traže se i dnevno otvaraju nova područja
upotrebe za drvo. Tehnika postaje sve većim konzumentom drvcta. Polufabrikati
se sve više zamjenjuju konačnim produktima. Uspostavlja se
ravnoteža između produkcije i konzumpcije. Upotrebe nalaze i najsitniji
šumski produkti. Gospodari se intenzivno i racionalno.


Prošlog ljeta boravio sam dva mjeseca u Švedskoj. Studirao sam
i slušao na izvoru ekonomsku njenu simfoniju, pa ću da ovdje prikazem
dojmove, utiske i razmatranja o tom putu po Švedskoj.


Šveđanin gosp. Carl Adam Carlson, generalni konzul Kraljevine
Jugoslavije u Štockholmu, velik je prijatelj Jugoslavije i Jugoslavena.
Prije rata bio je konzulom Kraljevine Srbije, a od 1918. god. konzulom
Kraljevine Jugoslavije. Preko 20 godina bio je reprezentantom naše zemlje
u Švedskoj. Za vrijeme svjetskog rata poslao je na vlastiti trošak dvije
ambulancije Crvenog križa (sa 7 liječnika i 9 sestara pomoćnica) u Srbiju,
koje su vrlo požrtvovno vršile humanitarnu službu. Gosp. gen. konzul proputovao
je u više navrata Jugoslaviju. Filmom je snimao najljepše dijelove
naše domovine. Propagira našu otadžbinu u Švedskoj i nastoji, da Šveđani
što više upoznaju njene ljepote. Požrtvovno radi oko toga, da među
narodom švedskim i jugoslavenskim nastanu što tješnje veze, kako naučne
tako i ekonomske i turističke. U svojoj ljubavi prema Jugoslaviji osnovao
je zaseban ferijalni stipendij i stavio ga u godini 1931. na raspolaganje
univerzitetu^ u Zagrebu sa namjenom, da univerzitet pošalje preko ljetnih
praznika u Švedsku kojeg nastavnika, asistenta i]i svršenog studenta. Stipendista
ima da studira za vrijeme boravka u Švedskoj ekonomske od


98
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

nosno tehničke prilike zemlje. Po želji gospodina gen. konzula došli su
za stipendiste u 1931. godini u prvom redu u obzir stručnjaci tehničari i
šumari. Za uživaoca te stipendije g. Carlsona u god. 1931. izabrao je univerzitet
mene i tako mi je omogućen boravak u Švedskoj kroz 2 mjeseca
u svrhu studija ondješnjih šumarskih prilika.


Dužnost mi je, da na ovom mjestu najtoplije zahvalim gospodinu gen.
konzulu Carl Adamu Carlsonu ne samo za to, što je u svojoj
plemenitosti osnovao spomenutu stipendiju i tako jednom šumaru iz Jugoslavije
omogućio polazak u Švedsku, već i za to, što mi je svojim moćnim
ličnim vezama pomagao, da svuda u Švedskoj budem što bolje primljen.
Njegovim preporukama dobio sam besplatne vozne karte na švedskim
željeznicama. U njegovoj istaknutoj osobi našao sam u tuđini jedan dio
svoje otadžbine. Veoma me se ugodno dojmila vanredna njegova ljubav
prema našoj domovini. Neopisivom susretljivošću i gostoljubivošću on mi
je olakšao saobraćaj u tuđini. Hvala mu za to, iskrena i topla. Naša otadžbina
može biti ponosna, da u tuđini ima tako dobrog i iskrenog prijatelja.


Opisani ferijalni stipendij namjerava gosp. gen. konzul svake godine
staviti na dispoziciju uvijek za drugog jugoslavenskog univerzitetskog
nastavnika, asistenta ili studenta.


A sada da se povratimo k temi. Ako sumarno promotrimo švedsko
šumarstvo, morati ćemo priznati, da ono u svojoj sadanjoj aktivnosti stoji
na vrlo visokom stupnju. Nehotice se moramo pitati: što je razlogom
tako velikom razumijevanju Šveđana za šume i šumarstvo, a prema tome
i visokom nivou, na kome se nalazi njihova šumarska akcija.


Bez dvojbe je tome jedan od važnih razloga — neobično visok stepen
narodne prosvjete u toj zemlji, koja već preko 100 godina nije vodila uopće
nikakovih ratova, a tokom daljnjih 100 godina (sve tamo od Karla XII.)
gotovo nikakovih. Daljnji razlog ima se tražiti u neobično velikoj ljubavi,
što je Šveđanin osjeća prema prirodi, a napose prema šumi. Hiljade godina
taj narod nastava prekrasan kraj pun jezera, potoka, rijeka i šuma.
U duši narodnoj razvila se upravo mistično-poetska ljubav prema prirodi.
Ta je ljubav došla do kristalizacije i u švedskim narodnim običajima i
umjetnosti, pa nije čudo, da je po njoj i šumarstvo naišlo na tlo vrlo pogodno
njegovu razvitku. Osim toga dolazi i neumoljivi fakt, da Švedska
bez svoga šumarstva ne bi ekonomski gotovo mogla ni postojati. Preko
polovice njenog areala apsolutno je šumsko tlo. U čitavim velikim predjelima
nije moguća druga kultura van šume. Šveđani su razborit, kulturan
i napredan narod. Iz apsolutnosti šumskog tla logično slijedi i potreba
akcije kulturnog čovjeka u smjeru, da trajnom njegom što više poveća
produktivnost šuma. Šume su glavni izvor prihoda u Švedskoj. One su
simbol sređenosti, simbol zlata i jake valute te zemlje.


O šumarstvu Švedske pisano je već na našem jeziku. Qosp. prof.
Dr. Dj. Jovanovi ć odlično je prikazao predmet u Narodnoj šumi od
1929. i 1930. g., broj 40 do 52 i 1 do 13, kao i u zasebnoj publikaciji »Švedska,
njene šume i šumska industrija«. Poslije njegovog prikaza činilo bi
se, kao da je suvišno daljnje prikazivanje toga šumarstva na našem jeziku.
Međutim šumarstvo jednog naprednog naroda nije moguće nikada posve
iscrpivo prikazati. Promotrimo samo švedsku šumarsku literaturu! Godišnje
izlazi bar jedan omašan svezak od preko 300 stranica naučnih publikacija
samo Zavoda za šumarska istraživanja (Meddelanden fran statens
Skogsförsöksanstalt). Zatim analogno našem Šumarskom listu izlazi
omašan mjesečnik »Svenska skogvardsföreningens tidskrift«, časopis


99
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Švedkog šumarskog društva. Sličan časopis izlazi i zasebno za sjeverni
dio Švedske, t. zv. Norrland. Izlazi mnoštvo popularnih šumarskih časopisa,
na pr. Skogen (dva puta mjesečno) zatim Skogsvänen »Prijatelj
šume«, »Skogsvaktaren« i t. d. Kada bi se htjelo na pr. prikazati samo tu
njihovu literaturu i glavne smjernice i radove u njoj, zauzelo bi to mnoga
prostora. Šveđani izdaju o svome šumarstvu i šumarskim problemima
godišnje najmanje 4.000 do 5.000 štampanih stranica! Dakle jedna golema
zgrada šumarstva, koju su oni sazdali do danas. Opisati sve odjele i odsjeke
te velike zgrade gotovo je nemoguće. Baš poradi toga držim, da ova
moja studija o švedskom šumarstvu ne će biti suvišna i poslije prikaza


g. prof. Dr. Djoke Jovanovića. Nastojati ću, da se ovdje zadržim uglavnom
na onim smjerovima švedskog šumarstva, na kojima se gospodin pisac
spomenute publikacije nije toliko zadržavao. Zbog cjelovitosti, kao i zbog
toga, što u Šumarskom listu nije ranije pisano o švedskom šumarstvu,
ipak ću neke predmete opet ukratko iznijeli, premda su već spomenuti u
radnji g. prof. Dr. Dj. Jovanovića.
: Da karakterišem akciju švedskog šumarstva, napomenuti ću, kako
na pr. jedno od njihovih šumarskih društava (Skogsvärdsföreningen, dakle
zapravo društvo za čuvanje šuma) vrši propagandu šumarske misli u
narodu. Društvo je dosada izdalo čitav niz publikacija za narod. Te se
knjige izdaju u vrlo lijepoj, instruktivno-popularnoj formi. Upravo je nevjerojatno
velika naklada takovih knjiga. Svega je dosada izdano oko


800.000 primjeraka! Golem broj, kad pomislimo, da Švedska ima polovicu
manje stanovnika od Jugoslavije. Takove su knjižice za švedske prilike
razmjerno vrlo jeftine. Obrađuju obično razne vrsti drveta na pr. hrast,
bukvu, smreku i t. d. ili opet izvjesne druge teme kao na pr. »Najvažnije
šumama štetne gljive«, »O mjerenju drvlja i o vrijednosti dubećeg drveta«,
»Upute u uzgoj šume« i t. d.
Šumarske izložbe priređuju se gotovo svake godine u drugome mjestu
zemlje. Priređuju ih u zajednici šumarska društva, šumarske direkcije,
uprava državnih šuma, udruženja drvne industrije, industrije papira, visoka
škola za šumarstvo, zavod za šumarska istraživanja i t. d. Samo katalog
jedne ovakove izložbe iznosi na pr. za izložbu u Qöteborgu (1923.) 260
stranica normalnog formata, tiskanih sitnim slogom! Na ovakovim se
izložbama prikazuju narodu sistematski sve šumarske prilike u državi.
Šveđani imaju za statistiku mnogo smisla i razumijevanja. Kada govorim
o Šveđanima, ne mislim ovdje samo inteligenciju, već i obične građane,
radnike i seljake. Statistika se servira narodu čak i na mjestima,
koja sjuže zabavL


Šumarstvo Švedske razvilo je akciju u svim smjerovima, ali napose
je kroz posljednjih 10 godina karakterizovano velikim radom u četiri
smjera. Prvo je rad, što ga obaviše švedski šumari stvaranjem jedinstvene
statistik e sviju šuma cijeloga kraljevstva. Drugo je donos novog
zakon a o šumam a (1923. g.) i osnivanje tzv. Direkcija za uzgoj i
unapređivanje privatnih šuma (Skogsvärdsstyrelsen), te plodan rad tih
direkcija. Zatim dolaze razni uzgojn i radov i i privođenje velikih
površina kulturi melioracijama tresetišta, pošumljavanjem neplodnih površina
i t. d. Četvrto je velika akcija na prosvjećivanju svih slojeva naroda
u šumarstvu, dakle^popularizovanje šumarsta.


Na putovanju kroz Švedsku morao sam se na svakom koraku diviti
količini rada, kulturi i civilizaciji, koje su skoncentrisane u toj zemlji.
Upravo je nevjerojatno, kako je narod od samo 6,000.000 stanovnika mo


100
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

:gao da stvori tolike odlične naučne institucije, muzeje, škole, kao i lijepe
gradove, prvoklasne tehničke naprave, puteve, ceste, željeznice. Šveđana
ima za polovicu manje nego nas Jugoslovena. Čitava je Švedska međutim
gotovo dvostruko veća po površini od Jugoslavije (Švedska 450.000 km2,
Jugoslavija 250.000 km2). Dakle razmjerno slaba napučenost. Zemlja je
kud i kamo neplodnija nego kod nas. Usprkos svega toga razvilo se tokom
stoljeća zamjerao bogatstvo. Standard životnih potreba i običaja
jednog prosječnog Šveđanina mnogo je viši od životnog standarda prosječnog
kontinentalnog Evropejca.


II. ŠUMARSKA STATISTIKA.
U moderno doba šumarstvo je postalo ravnopravno sa svim ostalim
granama ekonomskog života. Istorijska je činjenica, da se nekada šume
nisu nigdje pravo cijenile. Čovjek ih je bez razmišljanja iskorišćavao, čak
im je bio i najljućim neprijateljem, krčio ih je, gdje je samo dospjeo. U ona
stara vremena nitko nije pomišljao na ekonomisanje sa šumama. Ekonomisalo
se sa rjeđim dobrima, kojih nije bilo toliko kao šuma. Kasnije je
ekonomisanje prešlo na prostranija, manje rjeđa dobra, kojih ima u većim
množinama. Moderna ekonomija obuhvatila je i velike mase prirodnog
bogatstva zemlje, velike vodene snage, zemljišta, a naravno i šume. Ako
međutim želimo, da šumarstvo bude trajnom granom privrede, ako želimo
trajnu ekonomiju u smislu mnogih ostalih ekonomija, mora šumsko gospodarstvo
neophodno da vodi i svoje knjigovodstvo i sastavlja svoje bilancije.
Treba da se zna, koliko se troši, koliko siječe, koliko prirašćuje, treba da
se zna, koliko ima kapitala, koji producira i t. d. Zato je taksacija po
šumsko gospodarstvo od važnosti. Ona treba da dade ispravnu bazu za
knjigovodstvo i bilancije, bazu za rubrike primitaka i izdataka. Međutim
ne samo da je važno, da pojedini posjed, pojedina šumsko-gospodarska
jedinica ima ovakovu bazu, ima svoj što tačniji inventar, već taj inventar
treba da imaju i čitave države o svojim prirodnim bogatstvima i kapitalima.
I čitave države su (svaka za sebe) ekonomske cjeline, koje također
treba da računaju sa primicima i izdacima. Poradi toga su sve države
uvidjele potrebu i važnost statistike, a napose i šumarske statistike.


Sastav statistike šuma moguć je na dva načina:
A) Da dođe do skupne statistike svih šuma, može država pokupiti
detaljne podatke o pojedinim šumama od onih osoba odnosno institucija,
koje s tim podacima raspolažu. Sumiranjem podataka za pojedine šume


stvara se onda sumarna statistika čitave države. Pojedine šume onda u
glavnom fungiraju kao statistički objekti, statističke primarne jedinice.
B) Sumarna statistika može se provesti sumarnim inventarisanjem


svih šuma u državi jednim mahom, jednom jedinstvenom operacijom.
Čitava država smatra se kod toga već unaprijed jednim statističkim objektom,
statističkom masom, koju treba deiinovati.


Promotrimo li način pod A), vidjeti ćemo, da on u konkretnom slučaju
može imati dosta nedostataka. To možemo vidjeti i na statistici šuma,
koja je sabrana kod nas u Jugoslaviji. Netačne su na pr. katastarske mape
ili ih uopće nema; netačni su podaci o kulturama u tim mapama, nastale
su tokom vremena promjene, koje nisu u mape unesene; iskrsnuše razna
shvatanja i najboljih statističkih instrukcija i t. d. Konačno, ako se metodom
pod A) i saberu podaci za cijelu državu, zar možemo biti sigurni
u rezultat? Zar možemo na osnovi kalkulacije da kažemo: rezultat je vje


101
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 40     <-- 40 -->        PDF

rojatno pogrešan za plus ili minus toliko i toliko procenata? Zar možemo
iz podataka te metode izračunati njezinu tačnost? Normalno ne možemo
i ta je činjenica slaba strana metode pod A). K tome dolazi nejedinstvenost
sakupljanja materijala i t. d.


Metodu pod B) moguće je provesti sasvim drugačije. Čitavom državom
postavljaju se primjerne plohe po stalnom sistemu. Sistem se odabire
tako, da se pomoću podataka pojedinih primjernih ploha može izračunati
tačnost statističkog rezultata za čitavu državu. Na pr. postavljamo
kroz čitav u državu (odnosno veće ili manje njezine dijelove) primjerne
pruge u izvjesnom razmaku. One neka budu široke 10 m i neka teku međusobno
paralelno u razmacima od 5 km. Pruge na terenu izmjerimo po
dužini svuda, kuda prolaze. Zabilježimo uvijek, da li pruga siječe poljoprivredno
tlo, da li i gdje dolazi na njoj šuma, kojeg boniteta, koje starosti,
zabilježimo nadalje broj stabala na pruzi i t. d. Kada imamo tako izmjerenu
preko čitave države na pr. prugu br. 1, pa onda 5 km paralelno dalje
prugu br. 2, pa onda br. 3 i t. d. do pruge n, možemo izračunati procenat
šumovitosti na pruzi br. 1, 2, 3,. .. n. Recimo, pruga br. 1 ima procenat
šumovitosti Xi (t. j . šma pokriva Xi od 100 dijelova njezine dužine), pruga
br. 2 procenat xr, pruga br. 3 procenat x3 i t. d. Pruga n neka ima procenat
šumovitosti #« Jedinstven srednji procenat za cijelu državu, ako je


kroz cijelu državu postavljeno ti pruga, bio bi = y.


To bi bio slučaj, kada bi sve pruge imale jednaku težinu po računu vjerojatnosti,
t. j . (uglavnom) kada bi sve pruge bile jednako dugačke. Međutim
procenat šumovitosti može se izračunati i bez težina, naime sabiranjem
dužina sviju pruea, koje su pokrivene šumom, pa stavljanjem toga iznosa
u omjer sa sveukupnom dužinom sviju pruga. Možemo kod izračunavanja
procenta šumovitosti postupiti i tako, da sabiremo pojedine grupe pruga
i izračunamo iz njih procente šumovitosti. Ovi procenti uspoređeni međusobno
daju nam sliku tačnosti taksacije. Možemo sabrati pruge broj 1,
3, 5,.. . dakle sa lihim indeksima. Te su pruge također jednoliko raspodijeljene
kroz čitavu državu, ali u razmaku od 10 km. Recimo, da procenat
šumovitosti izračunan iz sviju tih pruga sa lihim indeksima iznosi
yi%: Analogno, da procenat šumovitosti za pruge parnih indeksa iznosi
.2%´. Ako se yi i y2 samo za malenkost razlikuju, znači, da je njihova


., -\-y*


aritmetička sredina, t. j . W~~~~ ., također dosta sigurna veličina.


Po računu vjerojatnosti može se izračunati ovakovim putem i vjerojatna
granica pogrešnosti za rezultat .. Pruge 1, 2, 3,... n mogle su se i sasvim
drugačije kombinirati sa svojim rezultatima. Mogla se spojiti svaka treća
pruga u državi u cjelinu i izračunati rezultat procenta šumovitosti za cijelu
državu. Možemo stvoriti tri razne grupe, dakle i tri rezultata, uzimajući
ovako svaku treću prugu. Na pr. u prvu grupu spojimo pruge br. 1, 4, 7,
10, 13,... ,u drugu grupu pruge 2, 5, 8, 11,..., u treću pruge 3, 6, 9,
12,.... Rezultat iz ovih triju grupa s obzirom na procenat šumovitosti
recimo da je: iz prve p,, iz druge p2, iz treće p3. Uporedbom tih veličina
Di, P2 i 0. možemo dobiti sliku tačnosti procenta šumovitosti, izračunanog
iz svih pruga 1, 2, 3... .n.


Ovdje sam samo donekle i nepotpuno naveo princip, po kome se
može postupati kod ispitivanja tačnosti rezultata čitave statistike. Razvijene
su čitave teorije i formule na temelju računa vjerojatnosti, po kojima


102
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

se određuje tačnost rezultata statistike sa linijama, t. j . primjernim prugama.


Švedska je, da dođe do statistike šuma, taksirala svoje šume jedinstvenom
metodom. Polagane su po izvjesnom sistemu primjerne pruge
kroz čitavu kraljevinu, odnosno tačnije, pruge su polagane kroz pojedine
upravne jedinice, t. j . lene. Dobiveni su vrlo dobri rezultati. Napose je
važno, da se došlo do sviju važnih podataka, na kojima treba da počiva
dobra šumarska politika u državi. To su podaci o površini šuma, o bonitetima,
o vrstima drveća, o površinama tresetišta, koja se mogu i koja se
ne mogu meliorisati, o drvnoj masi, o raspodjeli šuma po vlasništvu, po
prirastu, po uzgojnoj vrijednosti šuma i t. d. Sabrano je mnoštvo vanredno
potrebnih podataka, a što je također od velike važnosti, izračunano je, sa
kolikom su tačnosti skopčani rezultati. Procenat šumovitosti za cijelu
državu iznosi na taj način 56% plus minus najviše 2c/r.


Taksiranje linijama stara je švedska metoda. Upotrebljavala se od
ranije kod taksacija pojedinih šuma. Na pr. kroz šumu, koja se želi procijeniti,
postavljaju se primjerne paralelne pruge na svakih 100 ili 200 ili
više metara razmaka. Na tim uskim prugama broje se sva stabla. Međutim,
ideja je svakako smiona, da se metoda upotrijebi za inventarisanje
čitav e države. Država ima goleme površine, golema jezera, rijeke, brda
i doline, dakle sve u svemu i goleme zapreke provedbi ovakovoga posla.
K tome dolazi i ovisnost o parlamentu. Odluka o jedinstvenoj statističkoj
taksaciji šuma cijele države došla je pred narodno pretstavništvo Švedske.
Naravno, šumari su imali dosta truda, dok su uspjeli, da je predlog o
takovoj taksaciji u parlamentu primljen i odobreni krediti. Zastupnici političari
u parlamentu nisu isprva nikako mogli vjerovati, da će se dobiti iole
pouzdana statistika na bazi primjernih pruga, koje su široke samo 10 m,
a teku u razmaku od recimo 5 km. Qovorili su: »Ta kako možete dati
tačnih podataka, kada uopće nećete prolaziti kroz moju šumu, koja je
3 km široka i vaše ju linije ne će uopće sjeći?«. A ipak je prijedlog prihvaćen
i vrlo brzo proveden u djelo.


Prvi je ideju taksiranja pomoću linija dao pok. direktor Šumarskog
instituta I. af Strö m oko god. 1830. Prve pokuse ovakovog taksiranja
provodio je on sa svojim učenicima u Djurgardenu blizu Stockholma. Zatim
se metoda upotrebljavala kod taksiranja pojedinih šuma. Upotrebljava
se u tu svrhu i danas. U god. 1907. predložio je lenski nadšumar Ar vin
N i 1 s o n, da se za čitavu lenu, u kojoj je služio, provede pokusna taksacija
šuma pomoću linija. Posebna komisija proučila je metodu i odlučila
se za pokus u toj leni. Odlučeno je, da linije teku uglavnom okomito na tok
glavnih rijeka i međusobno paralelno u razmaku od 4 km u gornjem dijelu
lene, a 2 km u donjem dijelu. Kako je pokus u banovini (leni) dao vrlo
dobre rezultate, prešlo se u godinama 1923.—1929. na taksaciju čitave
Švedske, pa i ponovnu taksaciju banovine, u kojoj su obavljeni pokusi.


Zar se ne namiče pitanje nama jugoslavenskim šumarima, koji još
nemamo tačne i pouzdane šumarske statistike, da li možd a ne bi
bilo dobro, kada bi i mi proveli ovakovom metodom
statističku taksaciju naših šuma? Tko od nas zna, kolike
su površine šikara kod nas u državi? Zar znamo, kolik je prirast naših
šuma, zar uopće znamo tačno površinu sviju šuma, njihovu raspodjelu po
vrsti drveća, po dobnim razredima i t. d.? Ne znamo mnogo toga, što bi
bilo od velike važnosti za našu šumarsku politiku i šumsko gospodarstvo.
Ne znamo niti tačno poznajemo u brojkama naše šume. Ne znamo, koliko


103
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 42     <-- 42 -->        PDF

imamo krša, koliko slabog tla, što sve očekuje pošumljenje i t. d. Amerika
se u novije doba odlučila za taksaciju cijele države pomoću metode paralelnih
linija. Zar ne bi možda bilo dobro, kada bi i mi bar pokušali
u kojoj banovini stvoriti takovu statistiku. Naravno, da bi prije toga trebalo
i iz temelja proučiti sve detalje i iskustva sličnih taksacija u onim
zemljama, u kojima je ovakova taksacija već provedena. Metoda je dala
svuda dobre rezultate. Tako u Finskoj, Norveškoj, a naravno i Švedskoj.
Kod primjene metode kod nas bilo bi potrebno dobro ispitati, da li su
naše vojničke topografske karte u tu svrhu dovoljno tačne, jer vojničke
karte služe za orijentacije i redukcije kod rada na linijama. Linije same
mjere se direktno, ali izmjerene dužine reduciraju se na kartu. Švedski
Vojno-geografski institut urisao je u karte linije, koje su šumari projektirali.
Osim toga je podijelio linije u intervale od po 2 km. S takovim je
kartama onda započet rad na terenu.


Kako rekoh, metoda bi mogla biti i za nas u Jugoslaviji od životnog
interesa i aktuelnosti. Stoga sam vrlo spremno primio ponudu gosp. nadšumara
Erika Thorella, koji se ponudio, da će za Šumarski List
opisati metodu Švedske statističke taksacije sa njenim glavnirn rezultatima.
Njegov članak preveo sam sa njemačkog na naš jezik. Šumarski
List je taj članak štampao u decembarskom broju 1931. Gospodin Thorell
osobno je sudjelovao u svim radovima švedske statističke taksacije.


čitava Švedska pratila je sa velikim interesom radove oko taksiranja
linijama. Prestolonasljednik je osobno posjetio i pratio rad na terenu.
Inteligencija je bila sva upućena u zadatak, koji se ima riješiti. Taksacija
cijele zemlje znatno je podigla ugled šumarima u Švedskoj. Ugled šumarstva
je tolik, da je sada šumarima lako polučiti razne moralne i materijalne
potpore za radove oko napretka šumarstva i šumskog gospodarstva.
Šveđani visoko cijene šumarstvo kao struku i imaju u šumare mnogo
povjerenja. Šumari su nedavno predložili, da se izvrše pokusna fotografisanja
iz aeroplana, kako bi se konstatovalo, da li se tim putem mogu
dobiti dobre karte, koje bi se upotrijebile u šumskom gospodarstvu. Razložili
su, da ti pokusi mogu biti veoma korisni po šumarstvo. Mjerodavni
su odmah prihvatili i stavili na raspolaganje potrebne kredite. Općenito
je mišljenje, da treba sve učiniti, čime se može povećati produktivitet
šuma i podignuti gospodarstvo. Tolikom razumijevanju mnogo je doprinio
uspjeh jedinstvene statističke taksacije šuma u cijeloj državi.


Problem statistike međutim još nije posve riješen. Nije dovoljno
imati samo inventar, nije dovoljno samo znati, što se posjeduje, potrebno
je poznavati i što se troši, t. j . siječe u šumama.


- Da se dođe do statistike potrošnje predloženo je isprva, da se kod
taksacije cijele države mjere i broje na linijama i p a n j e v i, koji su svježi,
t. j . koji su posječeni zadnje godine ili kroz zadnjih nekoliko godina. Iz
dimenzija panjeva i ostalih podataka taksiranih linija moglo bi se aproksimativno
iskonstruisati, koliko je drvne mase na pr. posječeno u roku od
godine dana ili tečajem nekoliko godina. Međutim, kada se o metodi pobliže
stalo diskutovati, uvidjelo se, da bi ona dala posve netačne i nesigurne
rezultate. Statistiku potrošnje nije moguće dovoljno tačno iskonstruisati
iz taksacionih linija. Potrošnja u cijeloj državi mogla bi se donekle
iskonstruisati iz više uzastopnih taksacija cijele države. Na pr. ako
je taksirana cijela država dva puta u vremenskom razmaku od 10 ili 20
godina. Iz količine drvne mase na početku periode, iz prirasta i drvne
mase na koncu periode moglo bi se iskonstruisati, koliko drveta je u pe104
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 43     <-- 43 -->        PDF

riodi posječeno. Međutim i na taj način dobiveni podaci ne bi bili posve
sigurni. Drvna masa sviju švedskih šuma iznosi na pr. sada 1.417,400.000
kub. met. Godišnji prirast proračunat je sa 48,000.000 kub. met., dakle
cea 3´4% od čitave drvne mase. Pošto je drvna masa procijenjena sa
cea 2% netačno, značilo bi, da je ta netačnost otprilike 28,000.000 kub.
met. maksimalno. Kada bi drugom taksacijom na pr. nakon 10 godina
učinili eventualno istu maksimalnu pogrešku od 2% sa istim predznakom,
činile bi te dvije griješke zbrojene 56,000.000 kub. met. Pošto prirast
kroz 10 godina iznosi 480,000.000 kub. met., to bi pogreška iznosila oko
12%! prirasta.


Za statistiku potrošnje treba poći drugim putem. Moraju se prijavljivati
sve sječe i sakupljati statistički podaci direktno o sječama i potrošnji.
Pri tome se opet rađaju velike teškoće s obzirom na tačnost
podataka. Napose je teško dobiti sigurne podatke za sve drvo, koje se
siječe za kućnu potrebu. Mogla bi se kućna potreba procjenjivati prema
prosječnoj potrebi domova i običajima svakoga kraja. Sortimenti su toliko
različiti, napose razne vrsti ogrjeva, da ih je teško preračunati na jedinstvenu
(kubnu) mjeru u oblom stanju. K tome se u raznim krajevima
zemlje upotrebljavaju i razne mjere (engleske i švedske stope i coli, metar).
1 nadmjere variraju. Problem dakle nije jednostavan. Zasebna komisija
ispituje mogućnosti i načine sabiranja podataka za statistiku potrošnje
drveta u državi.


.. ŠUMSKA TLA.


Zemljište je baza šumske produkcije. Nije samo važno po svom
rasprostranjenju, već i po svom bonitetu i sastavu. Promotriti ćemo mineralni
dio tla. O humusu biti će govora još i na drugom mjestu. Što se
tiče temeljnog kamenja, upućujem na spomenutu publikaciju g. prof. Dr.
Jovanovića.


Led ledenog doba pomicao se, kako se pomiču i danas ledenjaci.
Stvarao je t. zv. m o r e n e. Materijal morena bio je kasnije temeljem
stvaranja mnoštva raznih mineralnih tla. Najveći dio šumskih tla Švedske
su morenska tla. Poznaju se po manje više oštro formiranom kamenju,
šljunku, pijesku, te konačno i glinenim sastavinama. Svi su ti sastavni
dijelovi izmiješani nepravilno međusobno. Katkada prevladaju u moreni
glinen i sastavci, t. j . najfiniji dijelovi. Takova su tla nastala, gdje je
teren bio sastavljen iz škriljevaca i vapnenaca, koji trošenjem daju dosta
gline. To su najbolja i najplodnija tla Švedske. Najvećim dijelom zauzela
ih je poljoprivreda za sebe. Manjim dijelom obrasla su šumom. Međutim
ona čine tek malene površine Švedske. Najvećma je temeljni kamen gnajs
ili granit, t. j . tvrdo i teško trošivo kamenje. U područjima gnajsa i granita
morene su pune većih komada kamena, te grubljeg ili sitnijeg pijeska.
Nisu podesne za poljoprivredu. Čine najveći dio šumskih tla.


Primarne morene prilično dobro drže vlagu. Kišna voda polagano
protiče u dubinu. Iznad čvrste kamene podloge stvara se temeljna voda.
Voda nalazi izlaze i polagano otiče i izlazi na površinu u obliku manjih
vrela. Morene većinom stvaraju svježa i povoljno-vlažna šumska tla.
Unutar istog klimatskog područja ovisna je sposobnost produkcije takovih
tla o nagibima terena, o prilikama oticanja vode i o sastavu temeljnog
kamena. Važno je, da li u tlu ima vapna. Što više vapna, to je obično tlo
plodnije.


105
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Često ima morena, koje su djelovanjem vode više ili manje bile prenošene,
ispirane i pretaložene. Važno je to napose za krajeve, kojj su bili
nekada pokriveni morem, odnosno, koji su činili obale nekadanjeg mora.
Valovi su ispirali morene, odnosili sitnije sastojke, tako da je ostalo veće
kamenje i grub šljunak ili grub pijesak. Ovakove ispran e moren e
nisu dobra tla. Općenito su slabija od primarnih morena. Naravno ovisi
to o količinama vlage u tlu. Ako takove morene imaju dosta vode, čine
također dobra šumska tla. Slaba su na suhim položajima, jer propuštaju
zbog poroziteta odviše lako vodu. Slična su i pješčana i šljunčana tla.
koja su nastala na obalama rijeka i jezera. Potonja su karakterizovana
više manje zaobljenim kamenjem.


Šljunčane i pješčane naslage, ako su duboke, čine, kako je rečeno,
zbog propusnosti obično suha tla. Podesnija su stoga više za bor nego
za smreku. Oborinska voda brzo prolazi kroz tlo do čvrstih´1 podloga,
te stvara jače žile vode temeljnice. Temeljnica izlazi na površinu u obliku
jačih vrela. Gdje u takovim tlima temeljna voda leži samo tako duboko,
da do nje može dopirati korijenje šumskog drveća, čine i takova tla također
dobre šumske bonitete.


Glinen a tl a nastala su većinom talozima mora ili jezera. Stoga
se te vrsti tla u glavnom nalaze ispod granice nekadanjeg mora (marinagränsen).
Daju obično vrlo dobra tla. Ali često su radi loše propusnosti
kao šumska tla slabija ondje, gdje ima mnogo oborinske vode. U južnim
i srednjim dijelovima Švedske smreka bolje uspijeva na glinenim tlima,
na sjeveru bor.


Ovdje je o mineralnim tlima rečeno samo najnužnije. Važno je za
šumsko gospodarenje i za postupanje sa sastojinama, da li je mineralno
tlo pokrito sa većim ili manjim naslagama h um u s a; da li je humifikacija
povoljna, pa je humus izmiješan sa mineralnim tlom, ili se
na tlu stvaraju veće ili manje naslage sirovog humusa, konačno,
da li se na tlu radi stagnantne vode stvara č r e t.


Tlo sa sirovim humusom ima karakterističan profil sa tri
više manje jasno razlučena sloja. Prvi sloj odmah ispod sloja sirovog
humusa gotovo je bijele i sivo-bijele boje, 1—2 do 15—20 cm debeo.
Ispod njega nepravilan sloj rđaste ili crvenkasto-žute boje, katkada
stvrdnut u t zv. ortstein. Ispod ovog sloja dolazi nepromijenjeno mineralno
tlo. Bijeli sloj siromašan je na mineralnim hranilima, jer je ispran.
Rđast sloj i sloj sirovog humusa nešto su bogatiji. Zato se katkada opaža,
da se korijenje šumskog drveća razgrani djelomično u sloju sirovog humusa,
a djelomično u crvenom sloju i da izbjegava isprani bijedi dio tla.
U vlažnim tlima, gdje je sirovi humus više čretišne forme, zamjenjuje
rđast sloj u tlu sloj sa više ili manje smeđom ili crnom bojom. U tome
slučaju je i isprani dio tla također tamniji.


Kod tla sa b 1 a g i m humusom profil je posve drugačiji. Ne raspoznaju
se izraziti slojevi. Čitav profil je često jednoliko smeđaste boje.
U dubinu prelazi polagano u sivo-smedu boju temeljnog mineralnog tla
(50—70 cm) Takovo je tlo obično rahlo i relativno bogato na hranilima.


Tla sa povoljnom humifikacijom prevladavaju na jugu i djelomično
u srednjoj Švedskoj. U ostalim dijelovima najčešća su tla sa sirovim humusom.
U kišovitim uzvišenim dijelovima južnozapadne Švedske također
su vrlo česta potonja tla. Što je tlo bogatije vapnom, to se manje
stvara sirovi humus.


106
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Čretna tla dijele Švedi na tri tipa To su: a) zamočvarena šumska tla
(sumpsskogsmarker) ; b) t. zv. »kär«, t. j . srednje povoljni eretovi; c) t.
zv. »mossar«, t. j. nepovoljni čretovi. Pod tim je tipovima i državna taksacija
cijele zemlje taksirala čretna tla. Pojedini tipovi raspoznaju se po
flori. Naravno, priroda ne stvara samo čiste tipove, već se u njoj nalaze
mnogi prelazi iz jednoga u drugi tip.


IV. UZGAJANJE ŠUMA.
Švedska se proteže od juga prema sjeveru u dužini od cea 1500 km.
Ta je dužina tolika kao udaljenost otprilike od Stockholma do Zagreba.
Tako velike udaljenosti moraju prouzrokovati i raznu vegetaciju šumskog
drveća i bilja. Južni dio Švedske zahvata hrast, bukva i ostale vrsti lisnatog
drveća. Što više^ prema sjeveru, sve se više gubi lisnato drveće.
U srednjoj i sjevernoj Švedskoj dominira bor (Pinus silvcstris) i smreka


SI. 1.
Regije Suma u Švedskoj: 1. regija breze; 2. sjeverna regija crnogorice;
3. južna regija crnogorice; 4. regije bukve.


10?
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 46     <-- 46 -->        PDF

(Picea excelsa). S njima dolazi gotovo svuda i breza (Betula pubescens
i verrucosa). Putujemo li prema sjeveru, glavne švedske vrsti, borsmreka, postaju sve niže i niže u uzrastu. Sastojine otvaraju sve više
sklop. Pomalo se gubi bor. Smreka dobiva usku piramidalnu, formu.
Tip šuma prelazi u pojedinačne smreke uskih i niskih krošanja, niskih sve
do tla. Smreke su sve to više udaljene jedna od druge. Medu njima su
breze (Betula verrucosa, B. pubescens i B. tortuosa). Konačno još dalje
prema sjeveru gubi se i smreka, a vegetaciju čine gotovo samo niske
breze. Šumska vegetacija završava sa patuljastom brezom (Betula nana).


Slika 1. prikazuje granicu vegetacije crnogoričnog drveća kao i


plemenitih listača. Švedsku možemo s obzirom na šume podijeliti u ne


koliko regija. Na jugu zemlje uz zapadnu obalu dolazi razmjerno uska


regija bukovi h šuma . Sjeverno se od te regije proteže regija


crnogorični h šuma. Na zapadno-švedskom gorju dolazi iznad


granice uspijevanja crnogoričnog drveća više manje uska regija breze .


Što više prema sjeveru, postaje regija breze sve šira. Regija crnogo


rice dijeli se na dvije zone, t. j. sjevernu i južnu. Južna siže na sjever do


linije, koja spaja gornji kraj jezera Venern sa donjim tokom rijeke Da


lalven. To je ujedno sjeverna granica uspijevanja hrasta.


Glavne su vrsti drveća bor i smreka. K tome pridolazi breza. Ostale


vrsti drveća nemaju tolike važnosti. Na jugu Švedske, gdje uspijeva


hrast, bukva i ostale, kako Švedi kažu, »plemenite listače«, nema toliko


šuma, pa te vrsti igraju više lokalnu ulogu. Smreka i bor uglavnom ka


rakterišu »gros« švedskih šuma. Samo dvije vrsti, a opet koliko pro


mjena u mješavini tih sastojina! Sad vlada bor, a smreka je pod njim


poput podstojne sastojine, sad su opet obje vrsti smiješane u istoj visini.


Zatim dolaze prerazni prelazi iz čistih sastojina tih pojedinih vrsti do mje


šovitih u raznim stepenima mješavine.


Pokušalo se i sa raznim inostranim vrstima drveća. Ali uglavnom


su to ostali samo pokusi. Šumari su uvjereni, da je opasno uvađati strane


vrsti u većem obimu. Nikada se potpuno ne može predvidjeti njihova


budućnost. Švedsko šumarstvo dosta je stradalo zbog sjemena^ bora,


koje je importirano iz Njemačke. To je bilo dobro iskustvo. Čemu u


većoj mjeri uvađati strane vrsti, kad su domaće odličnog kvaliteta i za


dovoljavaju u svakom smjeru. Naravno, pokušati treba i pokusi se pro


vode s velikim interesom i pažnjom. Tako na pr. Larix sibirica, Larix


europea, Pseudotsuga Douglasii, Pinus Murrayana, Picea alba i nigra,


Abies sibirica, Abies balsamea i t. d. Larix sibirica kao da raste nešto


bolje nego Larix europaea. Pokusi se provode najviše u srednjoj Šved


skoj. Razlozi, da se u većim sastojinama ne uzgajaju strane vrsti, leže u


nepouzdanju prema tim vrstima tako dugo, dok pokusi neosporno ne


utvrde njihovo uspijevanje. Drugi je razlog nepovjerenje naroda i indu


strije prema tim stranim vrstima. Strano drvo ne može se redovno dobro


prodati, jer je općenito sve naučeno na drvo domaćih vrsti.


Poznato je, da švedska borovina i smrekovina ima odličnu kvalitetu.


Uski godovi, pravilnog rasta i pogodne raspodjele kasnog i proljetnog


drva u godovima uzrokuju tu kvalitetu. Poradi dobre kvalitete cijenjeno


je nordijsko drvo na svjetskim tržištima. U tom pogledu ne mogu mu


konkurisati ni rusko drvo ni drvo iz južne Evrope.


Kako rekoh, što više prema sjeveru, dobiva smreka sve više piramidalnu
formu sa posve uskom krošnjom. Habitus takovih smreka pot:
sjeća na habitus Pančićeve Omorike. Pitanje je, da li takav habitus


108
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 47     <-- 47 -->        PDF

smreke ima kakovih veza sa klimatskim prilikama. Na sjeveru Švedskevladaju
klimatske prilike, kakove su vladale u cijeloj Evropi nekada, po-slije
ledenog doba. Možda je Picea Omorica ostatak onoga doba, pa,,
zbog toga po svom habitusu naliči sjeverno-švedskoj smreci? . , „-o


O dobavi sjemena imalo je švedsko šumarstvo u prošlosti loših isku-
stava sa sjemenom bora. Nekada je u Švedskoj bilo mnogo njemačkih
šumara. Kupovalo se pretežno sjeme iz Njemačke. Švedski šumari su
već oko godine 1880 digli svoj glas protiv toga u misli, da će generacija
borova uzgojenih iz tuđeg sjemena biti lošija od domaćeg tipa. Stvarno
je tako. Stabla iz sjemena stranog podrijetla rastu sabljasto. Grane su
dulje od grana domaće vrsti. Stabla nisu otporna protiv prirodnih nepogoda.
Više stradaju od snijega, izvržena su više napadaju gljiva i kukaca.
Naučno je dokazao loše posljedice stranog sjemenja pokojni predstojnik
Zavoda za šumarska istraživanja O. S c h o 11 e, te nadšumar kod istoga
Zavoda E. W i b e c k. (Vidi razna godišta Meddelanden fran Statens
Sk´ogsforseksanstalt). Sada je u Švedskoj zabranjen u principu uvoz
stranog sjemenja. Za uvoz sjemenja potrebna je posebna dozvola. Šumari
idu i dalje, pa samo upotrebljuju sjeme iz užeg geografskog područja
jednakih nadmorskih visina. Na provenijenciju sjemena mnogo se pazi.
Sve više prevladava princip prirodnog pomlađivanja, ponajviše s oplodnim
sječama,-; t. ]. pomlađivanjanja na uskom lokalitetu sa sjemenom toga
lokaliteta. Umjetno se pomlađuje uglavnom samo ondje, gdje prirodno
pomlađenje zataji.


Kroz otprilike 20 godina upotrebljavalo je švedsko šumarstvo u
mnogim krajevima zemlje sjeme strane provenijencije. Sastojine su se
kasnije počele sušiti i mnoge su se morale prije reda posjeći. U mlađim
sastojinama, gdje ima stabala iz domaćeg sjemena odnosno od prirodnog
pomlađenja, pa su ta stabla miješana sa stranima, protežiraju se kod proreda
domaća stabla.


Pitanje provenijencije sjemena od važnosti je uglavnom za Pinus
silvestris. Za smreku se nisu mogle opaziti štetnije posljedice od sjemena
strane provenijencije.


Pošto pitanje provenijencije igra za pojedine vrsti drveća znatnu
ulogu, nehotice se moramo pitati, da li je kod nas u Jugoslaviji to pitanje ,
od važnosti? Kod nas se nabavlja mnogo sjemena iz inostranstva, odnosno
sjeme jednog kraja upotrebljava se i u drugom kraju. Da li će to
kod nas imati loših posljedica u budućnosti? Švedski šumari uglavnom
su raščistili to pitanje za svoje prilike. Doduše, mi u Jugoslaviji imamo
sasvim druge klimatske odnose.


´Bor iz toplijih krajeva prenesen u hladnije daje lošiju formu debla´
i lošiji uzrast nego u svom rodnom kraju. Larix europaea raste u mladosti
brzo, ali kasnije također daje sabljast i nepovoljan rast.


Strano sjeme bora daje sastojine, koje se teško iskristalizuju. Sva
su stabla približno jednaka. Među njima nema jače borbe. Kod sastojina
iz domaćeg sjemena iskristalizuje se sastojina kudikamo brže. Izvjesna
stabla prevladaju i razviju se u dominantnu klasu. Sastojine domaćeg
sjemena biološki su jače. Očito je domaći bor već priučen, očito se tokom
tisućljeća prilagodio svim prirodnim nepogodama i teškoćama klime.


Poslije ledenog doba došla je vegetacija na Skandinavski poluotok
djelomično iz Rusije, a djelomično preko Danske. Tačnim studijem (naslaga
u čretovima) moglo se ustanoviti, da je bor i lisnato drveće došlo
preko Danske, dok je smreka mnogo kasnije došla iz Rusije preko Finske.


109
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Kako je već na drugom mjestu spomenuto, formacija mora ´i kopna
biia je nekada sasvim drugačija, nego li je to danas. Istočno more bilö je
više za cea 150—.170 m. Prelaz vode iz Istočnog mora u Atlantik nije bio
..... piolaza kraj Danske, Skageraka i Kategata. već je vrkia prolazila
putem, gdje se danas nalaze velika jezera Vener i Vetter. Dio današnjeg
poluotoka, koji leži južnije od toga, bio je spojen sa evropskim kopnom.
Po krajevima i terenima srednje Švedske svuda se dobro inožg razlikovati
granica nekadanjeg mora. Karakterizovana je formom kamenja. U
šumskim kartama svuda se ucrtava. Razlog tog izlučivanja leži u različitim
bonitetima, koji su uvjetovani nekadanjim talozima mora.


Prve šume poslije ledenog doba bile su brezove (Betula pubescens
ili odorata). S brezom došla je ujedno topola i vrba, te naravno odmah
poslije leda Betula nana. Klima je bila isprva vrlo hladna. Postepeno je
postajalo sve toplije. S povećanjem topline završava opći period brezovih
šuma. Dolazi bor i zauzimlje sve više prostora. Međutim topla i suha
perioda postala je s vremenom vlažnija. U južnim dijelovima zemlje
dolazi u to vrijeme hrast sa ostalim listačama, brestom, jasenom, javorom,
lipom. Sve te vrsti došle su na Skandinavski poluotok s juga preko
Danske. Kasnije dolazi smreka preko Finske.


Šveđani razlikuju uglavnom 10 bonitetnih razreda za svoje stojbine.
Najbolji su boniteti na jugu Švedske. Tu se najbolja tla bonitiraju sa
oznakom I. i II. Skalu boniteta izradio je prof. T or Jon s o n. Najbolji
bonitet (I) producira 10 kub. met. po ha. Drugi otprilike 25% manje. O
tim bonitetima biti će još govora na drugom mjestu. Boniteti su donekle
karakterizovani i izvjesnim nižim biljem, koje dolazi na zemljištu u šumi.
Ali bonitiranje po tom nižem bilju nije posve sigurno. Ima slučajeva, gdje
je samo najgornji sloj tla ispran i zbog toga mu je bonitet slabiji, dok donji
slojevi mogu biti posve dobri. Ili je gornji sloj razmjerno suh, a donji su
povoljno vlažni. Nisko bilje, koje raste na takovom gornjem sloju, daje
kao indikator stojbine lošiji bonitet, nego li je on stvarno za šumsko
drveće. Korijenje šumskog drveća prodire dublje u tlo od korijenja niskog
bilja. Slučaj divergencije boniteta po niskom bilju i boniteta za šumsko
drveće nastupa redovito, gdje je gornji sloj grublji isprani pijesak, a niži
su slojevi dubok sitni pijesak izmješan s ilovinom, dakle gdje je gornji sloj
brzo propuštan za vodu, a niži slojevi nisu toliko.


Prije nego prijeđem na prikaz glavnih problema i načina uzgoja u
švedskim šumama, prikazati ću s nekoliko riječi istorijat dosadanjeg gospodarenja
sa šumama odnosno istorijat razvoja šuma od prašume do
danas. Na istoriji temelji se naime sadašnjost.


Prašuma i njen prelaz u gospodarstvenu šumu.


U srednjem vijeku imala je Švedska razmjerno veoma malo stanovnika.
Nastavane su bile uglavnom obale mora, jezera i plovnih rijeka.
Ostale površine bile su pokrivene prašumama i čretištima. Bile su to prašume
sa samo dvije ili tri vrsti drveća: borom, smrekom i brezom. Ove
tri vrsti borile su se za mjesto. Svaka vrst ima svoja prirodna svojstva,
kojima je nastojala, da se održi uz ostale vrsti. Čudna je igra prirode.
Bor i smreka borili su se odavna. Može se reći, da bi bor podlegao kroz
tisućljeća, da nije bilo prašumskog regulatora — vatre .


Prašuma je bila sastavljena ili pretežno iz bora ili pretežno iz
smreke ili su te dvije vrsti bile izmiješane u najrazličitijim stepenima


110
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 49     <-- 49 -->        PDF

smjese. Bilo je tu prastarih stabala, mnogo suhog drveća. Sklop je bio´
više manje gust. Od vremena do vremena padala su stara suha stabla
na tle ili je vjetar oborio koje zdravo ili poluzdravo dominantno stablo.
Drvo je trunulo na tlu. Mrtvi individui prašume ostavljali bi svojom smrću
mjesto podmlatku. Šuma se razvijala dalje rušeći se tako sama u sebe.
Na vlastitim roditeljima rasla je mladež i pomladak. Tako su dakle prašume
živjele u gotovo vječitoj sjeni. Tlo je bilo pretežno pod sjenom
krošanja. Samo gdje bi se koje stablo srušilo, dolazilo bi do male progaline,
koja bi se brzo zatvorila, bilo krošnjama susjednih stabala bilo
pak novoniklim biljkama ili najčešće individuima, koji su pod krošnjama
staraca životarili dugo i dugo, a propašću staraca došli su na svjetlo i
izašli iz života tame u život svijetla.


Promotrimo li ovako nekadanji život švedske prašume, moramo
se pitati, kako su se vladale obje glavne vrsti drveća, bor i smreka, prigodom
smrti i propasti pojedinih starih stabala u prašumi. Koja od tih
dviju vrsti ima više svojstava da dulje uzdrži u sjeni prašume, pa da
onda u danom momentu izbije, čim dobije svjetla i zraka. To je neminovno
smreka, koja pred borom u konkretnom slučaju ima prednost, jer
podnosi više zasjene. Može i 50 godina da uzdrži u polusjeni ili sjeni
prašume. Razvije se pri tome jedva metar ili pola metra visoko.
Strpljivo podnosi sjenu. Razvija posve pri zemlji skučenu i kratku krošnju.
Životari, ali ne umire tako brzo. Bor naprotiv iznikne u polusjeni ili na
momentanom svjetlom prostoru u šumi, koji se prostor kasnije zatvori.
Razvija posve usku krošnju, dugačko i sasvim tanano deblo. Teži svojim
vrhom da dospije na svjetlo. Ne može da podnese sjenu. Razvija sasvim
drugu formu i habitus od smreke. Dok smreka prelazi u sjeni kao u neko
latentno stanje, latentnu formu, iz koje će se u danom momentu razviti
u više manje normalan individuum, dotle bor razvija dugu, nesposobnu
formu. Bori se za svjetlo i život, ali brzo podliježe. Smrt nastupa sušenjem
ü osovnom stanju ili savijanjem ovakovog mladog, vitkog borovog
stabalca.


Kada ovako uočimo život bora i smreke, tih dviju glavnih vrsti
švedskih šuma, moramo konstatovati, da je smreka svojim svojstvima
za prašumu jača. Kako to, da tokom stoljeća, kao vrst, koja podnosi zasjenu,
nije iz švedskih šuma uopće istisla bor? Jačim podnašanjem sjene
mogla je tisućljećima ubiti sve nove individue bora. Mogla je istisnuti
bor uopće gotovo sa čitavog Skandinavskog poluotoka. U čemu je razlog,
da se to nije desilo, već da su generacije prošlog stoljeća ipak primile
prašume sa takovom raspodjelom vrsti drveća, da je polovicu sačinjavala
smreka, a polovicu bor.


Možemo si zamisliti i jednolične šume čiste smreke i čistog bora.
Opet je smreka jača. Bor se u izvjesnoj starosti progaljuje. Pušta tlu
dosta svjetla. Smreka od prirode rado dolazi u takove borove sastojine,
ako joj iole tlo konvenira. Naprotiv bor ne može da prodre u sastojine
čiste smreke. Kada smreka prodre u borovu sastojinu, postaje isprva
podstojnom. Zatim se sve više prodire u krošnje bora, što se više bor
progaljuje i što više pušta svjetla kroz i između svojih krošanja. Smreka,
kada jednom dođe i zahvati u krošnje boru, smeta mu doduše nešto u
razvitku, ali ga ipak ne uništava. Ali podmlatku borovom zatvara prostor
ispod sebe. Znači, ako se takove sastojine prepuste stoljećima same sebi,
mora s vremenom prevladati smreka i sastojine moraju postati čiste
smrekove. Stara borova stabla s vremenom umiru i preostaje smreka.


111
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 50     <-- 50 -->        PDF

U čistim smrekovim sastojinama ne može da uzraste ni brezov pomladak..
Breza se ipak osigurala svojim lakim sjemenom protiv totalnog istisnuća
iz prirodnih šuma. Ako na jednom većem prostoru šume živi samo jedna
brezs, u stanju je da svojim lakšim sjemenom stvori pomladak i na dalekim
progalinama i čistinicama. Tako se u švedskim prašumama mogla
održati ova gotovo jedina vrst lisnatog drveća. Kao jedno daljnje svojstvo
breze za održanje vrsti dolazi u obzir i to, što ona šiba svojim granama
pupove ostalih vrsti i tako ih oštećuje.


Vraćamo se na pitanje, kako to, da bora nije nestalo, da ga nije
posve istisla smreka? Razlogom je regulator prašume t. j. vatra. Prašuma
je živjela mirnim normalnim životom, rušeći se sama u sebe i
rastući sama iz sebe. Prolazila su stoljeća. Dvije, tri, pa i više stotina
godina može bor da živi. On živi u prašumi usprkos toga, što njegovom
pomlatku ne dopušta smreka, da se razvije. Kolika vjerojatnost postoji,
da će u vremenu od 200—400 godina izbiti u šumi vatra? Udari munja
u koje suho stablo, upale pastiri vatru u želji za što boljom pašom, upalio
je u prastara vremena lovac vatru, da se ugrije i t. d. Šuma počinje da
gori. Upaljivog materijala u prašumi ima uvijek dosta. Tko strada pri
tom požaru u prašumi, u kojoj ima prastarih borova, a sve je ostalo
smreka? Smreka ne podnosi vatre. Ako je vatra jaka, ofuri joj se krošnja,
a ako je slabija, upali joj se kora i smreka pogiba. Stari borovi naprotiv
ostaju. Krošnje su im visoko na deblu. I moraju da budu visoko. Uzdigle
su ih smreke, koje su bile u sastojini primješane i koje su čistile borove
od grana. Dakle vatra ne zahvata tako lako u krošnje starih borova, a i
deblo im ne strada toliko. Stari borovi često žive dalje. Smreke se posuše
i propadnu. Ako koja smreka i ostane, obori ju zbog plitkog korjena
prvi vjetar. Dugo su borovi čekali da uzmognu na tlo baciti sjeme, koje
(ne će propasti, već će se razviti u sposobnu novu generaciju. Dugo su
čekali i dočekali. Mnogo svjetla dopire do njihovih krošanja poslije vatre.
Krošnje su slobodne. Rađaju sjemenom. Površina se naplodi pretežno
borom. Nastaju mlade, više manje jednolične, uglavnom čiste borove
sastojine. Bor ne može pod smreku, ali smreka može pod bor. Ako je
izgorjela površina manjeg opsega, naplodi se smreka iz okolnih smrekovih
stabala. Ako je izgorjela površina veća (što je u prašumama normalan
slučaj), dolazi smrekovo sjeme pod bor tek postepeno, kasnije,
kada je već bor poodrastao i poodmakao, te se počeo progaljivati. Ovisi
to o urodu sjemena i o snazi vjetra, koji sjeme raznosi. Opet se dobivaju
mješovite sastojine bora i smreke. Stari tok života i borbe započinje.
Smreka postaje sve jačom i jačom, sve više dobiva i zauzimlje na terenu,
dok ne dođe opet do vatre. Svaku vatru u šumi iskoristi i breza sa svojim
sjemenom.


Tako se može rastumačiti, zašto iz švedskih šuma nije nestalo bora,
već je ostao do danas otprilike u jednakoj količini kao smreka. Ipak se
može reći, da smreka od prirode sve više dobiva na terenu. Ona je prodrla
poslije ledenog doba u Švedsku iz Rusije. Bor je došao ranije iz
Danske. Smreka se pojavila kasnije i do danas je zauzela od bora polovicu
površine.


Ali nije samo vatra bila regulatorom u prašumi. Nije samo ona
regulisala, da li će izvjesne površine zauzeti smreka ili bor. Ne bi smjeli
odmah, kad bi vidjeli u prašumi samo čistu smreku, reći, da ovdje nije
vjerojatno kroz nekoliko stoljeća bilo vatre. Te dvije vrsti, bor i smreka,
imaju i razne zahtjeve na tlo i ekspoziciju. Dakle i ti su faktori djelovali


112
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 51     <-- 51 -->        PDF

regulišući i određujući, gdje će biti više ili manje smreke ili bora, a gdje
će biti samo čista smreka bez bora, odnosno čisti bor bez smreke. Tako
sjeverne i istočne ekspozicije rado zauzimlje smreka, a južne bor. Na
nekim položajima i brežuljcima Švedske vrlo je očita ta raspodjela između
smreke i bora. Pitanje je, da li su te raspodjele na ekspozicije nastale
s razloga, što bor podnosi toplinu i suhoću, a smreka voli vlagu
i bolji bonitet tla i hladniju klimu, ili s razloga, što smreka voli svježa
tla više, a bor podnosi i jedno i drugo, ali mu smreka neda doći ispod
sebe.


Čovjek, kada je prvim svojim zahvatima iskorištavanja ušao u prašumu,
sjekao je najprije i najradije bor. Treba ga za gradnju kuća, gospodarskih
zgrada, jer je borovo drvo mnogo bolje u tu svrhu i dugotrajnije
od smreke; treba ga za dobivanje katrana, za gorivo. K tome provodi


t. zv. dimenzione sječe, o kojima će biti kasnije riječ. U prašumama,
prema gornjem toku razvoja, imala je prosječno borovina veće i jače
dimenzije od smreke. Dimenzione sječe zahvatale su najprije te jače
dimenzije. Razumljivo je dakle, da je smreka ostajala u šumi, a vadio
se bor. Smreka je dakle i time dobivala na terenu. Isprva je i industrija
drveta obrađivala uglavnom borovinu, a tek kasnije smrekovinu. Veliku
upotrebu smreke otvorila je tek kasnije industrija papira, koja danas goleme
mase drveta upotrebljava gotovo isključivo od te vrsti drveta.
Vrijednost glavnih švedskih vrsti drveća za iskorištavanje razvijala
se tako, da je najveću vrijednost imao bor, zatim smreka, a tek
kao posljednja dolazila je breza. Naravno ne mislim pri tome na lisnato
drveće južne Švedske, na pr. na hrast, koji je svakako od pradavnih vremena
bio najviše cijenjena vrst drveta i imao golemu važnost za gradnju
brodova. Dakle po vrijednosti za građevno drvo dolazili su redom: hrast,
bor, smreka i konačno breza.


Švedska je još do nedavna bila vrlo slabo napučena zemlja. Godine
1800. broji jedva dva milijona stanovnika. Šume su se isprva eksploatisale
samo za domaće potrebe. Do devetnajstog stoljeća ne može se zapravo
govoriti o većem eksportu drveta iz zemlje. Norveška je do tada
bila glavni eksporter za Englesku. Švedska tek neznatno. Dok su Norvežani
u ta stara vremena zbog blizine prema Engleskoj mogli da godišnje
na svojim lađama odvezu po 4 do 5 puta drvo u Englesku, mogli
su Šveđani za polovicu toga manje. Dakle daljina od glavnih potrošača
priječila je eksploataciju u većem obimu. Zato najveći dio Švedske eksportne
industrije drveta u današnjem obimu i nije tako staroga datuma.
Iznimku čini južna Švedska. Zbog pristupačnosti eksploatisale su se ovdje
šume i za eksport od pamtivijeka. Najviše hrastovog drveta sječeno je
za brodogradnje. Velike površine ogoljele su na taj način. Kako je poslije
toga na tim površinama paslo blago bez računa, nisu se na mnogim dijelovima
mogle šume same obnoviti. Tla su pomalo isprana i osiromašena.
To su južno-švedske vrištine, koje se zadnjih decenija velikim tempom
privode šumskoj kulturi.


Što se tiče južno-švedskih vriština, interesantno je opće vjerovanje
naroda, da su te vrištine nastale krivnjom nekadašnjeg najvećeg neprijatelja
Švedske t. j . Danske i Danaca. Švedska je bila pod^danskim kraljevima
u 15. stoljeću i Danci da su harali šume u južnoj Švedskoj. Dakle
vjerovanje analogno onome kod nas, da su krš prouzročili Mlečani, koji
>da su posjekli šume na njemu. Zaboravlja se pri tom, da je sječa šuma
jedan od velikih razloga devastacije, ali da se šume u glavnom ipak mogu


113
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 52     <-- 52 -->        PDF

i same regenerisati i obnoviti, ako ostanu na miru. Stare eksploatacije
naime nisu bile tako velike i tako nagle. Zapravo paša stoke i kasnije
postupanje s takovim površinama zatrlo je šumsku vegetaciju.


Usprkos toga, što prije 19. stoljeća nije bilo većeg eksporta drveta
iz srednje i sjeverne Švedske, ipak je i eksploatisanje šuma u tim krajevima
u industrijske svrhe mnogo starijeg datuma. Počeci toga rada usko
su povezani sa rudnicima bakarnih, a napose željeznih rudača. Talionice
i kovačnice željeza trebale su goleme količine drveta. Još do pred koju
godinu bilo je za proizvodnju drvnog uglja trošeno godišnje oko 4,000.000
m8 oblovine. Zbog modernog taljenja željeza, velikim električnim strujama,
spala je posljednjih godina produkcija drvnog uglja u šumama, pa
prema tome i potreba na drvetu za ugalj. Tako se zadnjih godina troši
u tu svrhu samo oko 2,000.000 ms godišnje.


U dva srednjo-švedska šumarska revira brojio sam u kartama ugljišta.
Današnja su ugljišta u šumskim kartama urisana. Tako sam u jednom
reviru nabrojio oko 20 upina na 100 ha, u drugom oko 14. To bi značilo,
da kada bi svuda, po cijeloj površini Švedske, bilo toliko ugljišta, onda
bi skoro na svakog stanovnika došla po jedna upina. Spominjem to radi
toga, da karakterišem važnost, koju ima i koju je imalo paljenje uglja
za švedsku narodnu ekonomiju. Bilo je to veliko vrelo prihoda.


Do 19. vijeka usko je povezan pretežni dio šuma srednje Švedske
sa lijevanjem željeza i željeznom industrijom. Švedska nema prirodnih
nalazišta kamenog ugljena. Za lijevanje željeza bolji je drvni ugalj, jer
je čišći. Napose je dobar iz smrekovog drveta. Praktički se međutim ne
razlikuje bor od smreke. Kod paljenja uglja miješaju se te dvije vrsti.
Samo se pazi, da ne bude primješano odviše brezovog drveta. Breze
smije biti primiješano samo do 10%, jer brezovo drvo ima dosta fosfora,
koji onečišćuje lijevani metal. Za proizvodnju najfinijeg švedskog čelika
upotrebljava se ugalj samo od smreke i bora.


Švedska je najprije eksportirala svoje po cijelom svijetu poznato
željezo i čelik. Tek u 19. stoljeću dolazi drvo u većem opsegu kao eksportni
artikl. Poslije velikog požara Londona na početku 19. stoljeća
počinje se jače razvijati drvna industrija, koja nalazi velikog potrošača
u Engleskoj i Njemačkoj. Prije toga služila je eksploatacija šuma u industrijske
svrhe većim dijelom za ugljarenje. Vremenom se razvija sve
više drvna industrija i industrija papira, koje pomalo postaju sve važnije
grane privrede, konačno važnije i od željeza. Tako su dakle dobivanje
željeza i željezni rudnici igrali veliku ulogu u nekim švedskim šumama.


Koliko i kakav je upliv imalo paljenje uglja na švedske šume? Ugalj
se palio većinom zimi. U šumama rudnih područja nalazili su se rasštrkani
ugljenici od prilike na međusobnim udaljenostima od nekoliko
stotina metara. Ugljari su bili ili obližnji seljaci ili zakupnici poljoprivrednog
tla u tuđim šumama ili pak sami seljaci u svojim šumama. Vještina
paljenja uglja prelazila je od oca na sina. Ugljar je probirao šumu
i obarao izvjesna stabla za paljenje. Za ugalj upotrebljava se drvo i malih
i najmanjih dimenzija. Tako su ugljari pomalo iskorišćavali šumu. Nije tu
dakle bilo većih eksploatacija, već malene individualne sječe razdijeljene
po cijelim šumama. Naravno, da je time i prirast šuma novećan, jer je
pomalo nestalo prastarih stabala prašume slabog prirasta. Ugljari nisu
devastirali šumu. Manje više cijenili su pomladak. Šume, tog njihovog
važnog vrela prihoda nije smjelo nestati.


114
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

U laganoj eksploataciji nekih šuma u svrhu paljenja možemo naći
razlog današnje slike mnogih sastojina. Sastojine nisu jednolične, već
prelaze jedna u drugu; nisu velike, već razmjerno malene. U nekim revirima
srednje Švedske, koje sam prošao, sastojine su prosječno manje od
jednoga hektara. Laganim sječama za ugalj dobile su šume zdrav izgled.
Drvo za građu i rudničko drvo sjeklo se također u malenim sječinama.


Što je ovdje rečeno, vrijedi u glavnom za srednju Švedsku, bogatu
na željeznim rudama. Ali ni u sjevernoj Švedskoj nije bilo većih eksploatacija
u starije vrijeme, t. j . prije 19. stoljeća. Razlozi su razumljivi. Karakterističan
detalj pričao mi je jedan profesor Visoke škole za šumarstvo
za najsjeverniji dio Švedske, t. zv. Lapland. Pred desetak godina sreo je
starca Laponca, koji mu se tužio, da će skoro u Laplandu postati nemoguće
živjeti, jer će nestati sviju suhih starih borova. Qoleme površine
Laplanda nisu uglavnom uopće nikada bile eksploatisane. Prastari borovi
sušili su se sami od sebe. Urođenici su upotrebljavali za ogrjev samo te
suhe stare borove. Laponci su narod, koji živi nomadskim životom. Drvo
starih suhih borova odlično gori i ne treba ga posebno sušiti prije upotrebe.
Profesor je razložio starcu, da je breza bolje gorivo, samo ju treba
prosušiti. Starac je odgovorio: »kažu, ali ja ne mogu da vjerujem«. Dakle
Laponci su uglavnom upotrebljavali suho drvo, koje nisu trebali zasebno
sušiti, što se slaže sa načinom njihovog nomadskog života.


Prije 19. stoljeća imamo dakle u Švedskoj uglavnom ovu eksploatacijom*
situaciju: Šume srednje Švedske pale se za ugalj za upotrebe
talionica željeza. Šume u Laplandu iskorištavaju se gotovo samo za
ogrjev i to suha stabla. Jedino u južnoj Švedskoj vode se jače eksploatacije
(devastacije) za eksport. U šumama izvan područja željeznih rudnika
srednje i sjeverne Švedske zahvati iskorištavanja razmjerno su slabi.


Iskorištavanje željeznih rudača u Švedskoj starog je datuma (15.
stoljeće). U područjima rudača, u centrima velikih šumskih kompleksa
nalazile su se od vajkada manje talionice i kovačnice. Posjednici njihovi
bili su domaći ljudi, obično seljaci. U željezu je ležala jakost naroda i
njegova ekonomska snaga. Za dobivanje željeza bio je potreban drvni
ugalj. Još u 17. vijeku rodila se bojazan, da bi šuma moglo nestati. Zasebni
propisi ograničili su upotrebu drveta u druge svrhe. Smio se u
izvjesnim područjima uglavnom paliti samo ugalj. Bojazan pred nestankom
silio je na racijonalno iskorištavanje i na štićenje pomlatka i njegu
buduće šume. Stoga razloga šuma u područjima rudača nije nestalo, već
su prebiranjem i malim sječama razmjerno dobro gospodarene. Taksacija
čitave države pokazala je, da su prirasti u šumama rudnih područja
srednje Švedske najbolji u usporedbi sa šumama ostalih područja Švedske.


Početkom 19. stoljeća rađa se jača drvna industrija. Bojazan, da
nestane šuma za taljenje željeza, ograničava isprva tu industriju u nekim
krajevima. Kasnije ona sve više preuzima samostalnu ulogu i postaje sve
važniji apsorbent prirasta švedskih šuma.


Švedskim šumama, naime njihovom pretežnom dijelu, nije za iskorištavanje
u industrijske svrhe trebalo mnogih i velikih investicija za
prometne naprave. Šume su otvorene mnoštvom rijeka, koje su podesne
za plavljenje drveta. Naravno da je te rijeke trebalo preudesiti za plavljenje
i providjeti ih djelomičnim utvrdama obala i sličnim napravama. Ali
sve to nije iziskivalo mnogo troška. Naglašavam to radi toga, da okarakterišem
način eksploatacije, koji je omogućen lakim i jeftinim načinom
transporta drveta po vodi. Veće su se pilane osnivale najprije na ušćima


115
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 54     <-- 54 -->        PDF

rijeka, po kojima je drvo plavljeno. Područje šuma, koje su gravitirale,
prema pilani, bilo je dakle uvijek razmjerno dosta veliko. Činilo je čitave
slivove rijeka. Eksploatacije u tako velikim područjima nisu uvijek bile
skoncentrisane u velikim sječinama.


Pilane su plavile drvo iz šuma pokraj rijeka i rezale ga na svojim
industrijskim napravama. Doskora su ta industrijska poduzeća došla i
sama u posjed velikih kompleksa šuma. Švedske su šume gotovo sve u
blizini rijeka. Prosječno se računa, da su švedske šume sa svojim težištima
udaljene 4 km od rijeka, po kojima se drvo može plaviti. To apsolutno
nije velika, već vrlo malena udaljenost. Zamislimo si kod nas u
Jugoslaviji, da su sve naše šume udaljene sa svojim središtima prosječno
od prometnih sredstava na pr. željeznica samo 4 km! Koliko bi to podiglo
vrijednost šuma! K tome tereni Švedske nisu uglavnom teški ni po konfiguraciji
ni po nadmorskim visinama. Po zimi zapadne uvijek dubok
snijeg. Ljeti mogu jedino čretišta biti zaprekom izvozu šumskih ^produkata
iz šume do najbližeg jezera ili rijeke podesne za plavljenje. Čretišta se
zimi smrznu. Šume su isprepletene dobrim zimskim putevima. Takav
zimski put za izvoz drveta vrlo je lako sagraditi. Potrebno je jedino po
duljini puta posjeći sve drveće i put je gotov. Zimi zapadne snijeg, pa se
po ovakovom putu saonama izvozi drvo do rijeke. Rijeka i jakih potoka
ima u Švedskoj vrlo mnogo. Tehničkim postrojenjima postepeno se regulišu
te rijeke za plavljenje i sve se više povećava duljina vodenih puteva
za transport drveta.


Dakle ni industrija željeza, kao prvi i početni industrijski eksploatator
švedskih šuma, ni industrija drveta, kao drugotni, nisu trebale voditi
velike eksploatacije na velikim površinama. Nije se trebala voditi onakova
eksploatacija, kakova se vodi u pretežnom dijelu prašuma na ostalim
dijelovima kugle zemaljske, kako se vodi na pr. u Americi, kako se
vodi u prašumama i kod nas. Nisu bile potrebne dugačke skupe prometne
naprave, koje se moraju amortizirati, nisu bili od potrebe golemi kapitali
za investiciju. Ta je činjenica dovela do razmjerno boljeg i povoljnijeg
stanja šuma poslije eksploatacija.


Za potrebe industrije drveta sjekle su se šume isprva t. zv. d i m e n-
z i o n i m sječama . Recimo, da je u prvo vrijeme eksplotacije najpovoljnija
dimenzija za pilane bila 50 cm. Pilane su sjekle stabla u svojim
šumama i kupovale su u tuđim šumama uglavnom takovo drvo. Dakle u
šumama su se provodile u neku ruku stablimične preborne sječe. Seljak
je u svojoj šumi prodao pilanskom preduzeću stabla iznad izvjesne dimenzije.
Ili je onda sam posjekao ta stabla i odvezao do rijeke za plavljenje
ili je preduzeću prodao drvo na panju. Kada je pomalo ponestalo jakih
prašumskih dimenzija, prelazile su postepeno pilane na piljenje slabijih
dimenzija, dok nisu dimenzije spale na današnji minimum pilanskog drveta.
Takav način sječe u šumama, gdje su se postepeno vadile jače
dimenzije, nazivlje se dimenzionira sječama. To gospodarenje imalo je
dobrih, a i vrlo loših strana. Često je ostajalo u šumi na taj način samo
mlado drvo, pa je stanje tih šuma ostalo bez većih drvnih masa. Takove
su dakle šume odviše bile iskorištene. Pripominjem, da pri tom naplođenje
i obnova šuma nije redovno stradala. Šume su se uvijek naplođivale
i postizavale povoljnu produkciju mase. Veće zlo moglo je kod takovog
gospodarenja nastupiti ondje, gdje je bilo loših stabala, koja se nisu
sjekla za drvnu industriju, već su se ostavljala u šumi. Takova su stabla
međutim mnoLo korištena za drvni ugalj, a nestalo ih je posvema, kada


116
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

su vodstvo šumskog gospodarstva preuzeli školovani stručnjaci. Qdje su
se provodile velike eksploatacije na većim površinama, šumari su uveli
sistem malih sječina.


Po svemu dakle vidimo, da su švedske šume velikim dijelom bile
pošteđene od koncentrisanih, golemih eksploatacija. Odatle slijedi današnja
slika mnogih švedskih sastojina.


(Nastavit će se — A suivre.)


JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE
ZAGREB, 3. FEBRUARA 1932. — ZAGREB, LE 3 FEVRIER 1932.


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.
(Les cours officiels de la Bourse de Zagreb.)


Vidi pređašnji broj. — Voir No précédent.


117