DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

nosno tehničke prilike zemlje. Po želji gospodina gen. konzula došli su
za stipendiste u 1931. godini u prvom redu u obzir stručnjaci tehničari i
šumari. Za uživaoca te stipendije g. Carlsona u god. 1931. izabrao je univerzitet
mene i tako mi je omogućen boravak u Švedskoj kroz 2 mjeseca
u svrhu studija ondješnjih šumarskih prilika.


Dužnost mi je, da na ovom mjestu najtoplije zahvalim gospodinu gen.
konzulu Carl Adamu Carlsonu ne samo za to, što je u svojoj
plemenitosti osnovao spomenutu stipendiju i tako jednom šumaru iz Jugoslavije
omogućio polazak u Švedsku, već i za to, što mi je svojim moćnim
ličnim vezama pomagao, da svuda u Švedskoj budem što bolje primljen.
Njegovim preporukama dobio sam besplatne vozne karte na švedskim
željeznicama. U njegovoj istaknutoj osobi našao sam u tuđini jedan dio
svoje otadžbine. Veoma me se ugodno dojmila vanredna njegova ljubav
prema našoj domovini. Neopisivom susretljivošću i gostoljubivošću on mi
je olakšao saobraćaj u tuđini. Hvala mu za to, iskrena i topla. Naša otadžbina
može biti ponosna, da u tuđini ima tako dobrog i iskrenog prijatelja.


Opisani ferijalni stipendij namjerava gosp. gen. konzul svake godine
staviti na dispoziciju uvijek za drugog jugoslavenskog univerzitetskog
nastavnika, asistenta ili studenta.


A sada da se povratimo k temi. Ako sumarno promotrimo švedsko
šumarstvo, morati ćemo priznati, da ono u svojoj sadanjoj aktivnosti stoji
na vrlo visokom stupnju. Nehotice se moramo pitati: što je razlogom
tako velikom razumijevanju Šveđana za šume i šumarstvo, a prema tome
i visokom nivou, na kome se nalazi njihova šumarska akcija.


Bez dvojbe je tome jedan od važnih razloga — neobično visok stepen
narodne prosvjete u toj zemlji, koja već preko 100 godina nije vodila uopće
nikakovih ratova, a tokom daljnjih 100 godina (sve tamo od Karla XII.)
gotovo nikakovih. Daljnji razlog ima se tražiti u neobično velikoj ljubavi,
što je Šveđanin osjeća prema prirodi, a napose prema šumi. Hiljade godina
taj narod nastava prekrasan kraj pun jezera, potoka, rijeka i šuma.
U duši narodnoj razvila se upravo mistično-poetska ljubav prema prirodi.
Ta je ljubav došla do kristalizacije i u švedskim narodnim običajima i
umjetnosti, pa nije čudo, da je po njoj i šumarstvo naišlo na tlo vrlo pogodno
njegovu razvitku. Osim toga dolazi i neumoljivi fakt, da Švedska
bez svoga šumarstva ne bi ekonomski gotovo mogla ni postojati. Preko
polovice njenog areala apsolutno je šumsko tlo. U čitavim velikim predjelima
nije moguća druga kultura van šume. Šveđani su razborit, kulturan
i napredan narod. Iz apsolutnosti šumskog tla logično slijedi i potreba
akcije kulturnog čovjeka u smjeru, da trajnom njegom što više poveća
produktivnost šuma. Šume su glavni izvor prihoda u Švedskoj. One su
simbol sređenosti, simbol zlata i jake valute te zemlje.


O šumarstvu Švedske pisano je već na našem jeziku. Qosp. prof.
Dr. Dj. Jovanovi ć odlično je prikazao predmet u Narodnoj šumi od
1929. i 1930. g., broj 40 do 52 i 1 do 13, kao i u zasebnoj publikaciji »Švedska,
njene šume i šumska industrija«. Poslije njegovog prikaza činilo bi
se, kao da je suvišno daljnje prikazivanje toga šumarstva na našem jeziku.
Međutim šumarstvo jednog naprednog naroda nije moguće nikada posve
iscrpivo prikazati. Promotrimo samo švedsku šumarsku literaturu! Godišnje
izlazi bar jedan omašan svezak od preko 300 stranica naučnih publikacija
samo Zavoda za šumarska istraživanja (Meddelanden fran statens
Skogsförsöksanstalt). Zatim analogno našem Šumarskom listu izlazi
omašan mjesečnik »Svenska skogvardsföreningens tidskrift«, časopis


99