DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Švedkog šumarskog društva. Sličan časopis izlazi i zasebno za sjeverni
dio Švedske, t. zv. Norrland. Izlazi mnoštvo popularnih šumarskih časopisa,
na pr. Skogen (dva puta mjesečno) zatim Skogsvänen »Prijatelj
šume«, »Skogsvaktaren« i t. d. Kada bi se htjelo na pr. prikazati samo tu
njihovu literaturu i glavne smjernice i radove u njoj, zauzelo bi to mnoga
prostora. Šveđani izdaju o svome šumarstvu i šumarskim problemima
godišnje najmanje 4.000 do 5.000 štampanih stranica! Dakle jedna golema
zgrada šumarstva, koju su oni sazdali do danas. Opisati sve odjele i odsjeke
te velike zgrade gotovo je nemoguće. Baš poradi toga držim, da ova
moja studija o švedskom šumarstvu ne će biti suvišna i poslije prikaza


g. prof. Dr. Djoke Jovanovića. Nastojati ću, da se ovdje zadržim uglavnom
na onim smjerovima švedskog šumarstva, na kojima se gospodin pisac
spomenute publikacije nije toliko zadržavao. Zbog cjelovitosti, kao i zbog
toga, što u Šumarskom listu nije ranije pisano o švedskom šumarstvu,
ipak ću neke predmete opet ukratko iznijeli, premda su već spomenuti u
radnji g. prof. Dr. Dj. Jovanovića.
: Da karakterišem akciju švedskog šumarstva, napomenuti ću, kako
na pr. jedno od njihovih šumarskih društava (Skogsvärdsföreningen, dakle
zapravo društvo za čuvanje šuma) vrši propagandu šumarske misli u
narodu. Društvo je dosada izdalo čitav niz publikacija za narod. Te se
knjige izdaju u vrlo lijepoj, instruktivno-popularnoj formi. Upravo je nevjerojatno
velika naklada takovih knjiga. Svega je dosada izdano oko


800.000 primjeraka! Golem broj, kad pomislimo, da Švedska ima polovicu
manje stanovnika od Jugoslavije. Takove su knjižice za švedske prilike
razmjerno vrlo jeftine. Obrađuju obično razne vrsti drveta na pr. hrast,
bukvu, smreku i t. d. ili opet izvjesne druge teme kao na pr. »Najvažnije
šumama štetne gljive«, »O mjerenju drvlja i o vrijednosti dubećeg drveta«,
»Upute u uzgoj šume« i t. d.
Šumarske izložbe priređuju se gotovo svake godine u drugome mjestu
zemlje. Priređuju ih u zajednici šumarska društva, šumarske direkcije,
uprava državnih šuma, udruženja drvne industrije, industrije papira, visoka
škola za šumarstvo, zavod za šumarska istraživanja i t. d. Samo katalog
jedne ovakove izložbe iznosi na pr. za izložbu u Qöteborgu (1923.) 260
stranica normalnog formata, tiskanih sitnim slogom! Na ovakovim se
izložbama prikazuju narodu sistematski sve šumarske prilike u državi.
Šveđani imaju za statistiku mnogo smisla i razumijevanja. Kada govorim
o Šveđanima, ne mislim ovdje samo inteligenciju, već i obične građane,
radnike i seljake. Statistika se servira narodu čak i na mjestima,
koja sjuže zabavL


Šumarstvo Švedske razvilo je akciju u svim smjerovima, ali napose
je kroz posljednjih 10 godina karakterizovano velikim radom u četiri
smjera. Prvo je rad, što ga obaviše švedski šumari stvaranjem jedinstvene
statistik e sviju šuma cijeloga kraljevstva. Drugo je donos novog
zakon a o šumam a (1923. g.) i osnivanje tzv. Direkcija za uzgoj i
unapređivanje privatnih šuma (Skogsvärdsstyrelsen), te plodan rad tih
direkcija. Zatim dolaze razni uzgojn i radov i i privođenje velikih
površina kulturi melioracijama tresetišta, pošumljavanjem neplodnih površina
i t. d. Četvrto je velika akcija na prosvjećivanju svih slojeva naroda
u šumarstvu, dakle^popularizovanje šumarsta.


Na putovanju kroz Švedsku morao sam se na svakom koraku diviti
količini rada, kulturi i civilizaciji, koje su skoncentrisane u toj zemlji.
Upravo je nevjerojatno, kako je narod od samo 6,000.000 stanovnika mo


100