DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 40     <-- 40 -->        PDF

rojatno pogrešan za plus ili minus toliko i toliko procenata? Zar možemo
iz podataka te metode izračunati njezinu tačnost? Normalno ne možemo
i ta je činjenica slaba strana metode pod A). K tome dolazi nejedinstvenost
sakupljanja materijala i t. d.


Metodu pod B) moguće je provesti sasvim drugačije. Čitavom državom
postavljaju se primjerne plohe po stalnom sistemu. Sistem se odabire
tako, da se pomoću podataka pojedinih primjernih ploha može izračunati
tačnost statističkog rezultata za čitavu državu. Na pr. postavljamo
kroz čitav u državu (odnosno veće ili manje njezine dijelove) primjerne
pruge u izvjesnom razmaku. One neka budu široke 10 m i neka teku međusobno
paralelno u razmacima od 5 km. Pruge na terenu izmjerimo po
dužini svuda, kuda prolaze. Zabilježimo uvijek, da li pruga siječe poljoprivredno
tlo, da li i gdje dolazi na njoj šuma, kojeg boniteta, koje starosti,
zabilježimo nadalje broj stabala na pruzi i t. d. Kada imamo tako izmjerenu
preko čitave države na pr. prugu br. 1, pa onda 5 km paralelno dalje
prugu br. 2, pa onda br. 3 i t. d. do pruge n, možemo izračunati procenat
šumovitosti na pruzi br. 1, 2, 3,. .. n. Recimo, pruga br. 1 ima procenat
šumovitosti Xi (t. j . šma pokriva Xi od 100 dijelova njezine dužine), pruga
br. 2 procenat xr, pruga br. 3 procenat x3 i t. d. Pruga n neka ima procenat
šumovitosti #« Jedinstven srednji procenat za cijelu državu, ako je


kroz cijelu državu postavljeno ti pruga, bio bi = y.


To bi bio slučaj, kada bi sve pruge imale jednaku težinu po računu vjerojatnosti,
t. j . (uglavnom) kada bi sve pruge bile jednako dugačke. Međutim
procenat šumovitosti može se izračunati i bez težina, naime sabiranjem
dužina sviju pruea, koje su pokrivene šumom, pa stavljanjem toga iznosa
u omjer sa sveukupnom dužinom sviju pruga. Možemo kod izračunavanja
procenta šumovitosti postupiti i tako, da sabiremo pojedine grupe pruga
i izračunamo iz njih procente šumovitosti. Ovi procenti uspoređeni međusobno
daju nam sliku tačnosti taksacije. Možemo sabrati pruge broj 1,
3, 5,.. . dakle sa lihim indeksima. Te su pruge također jednoliko raspodijeljene
kroz čitavu državu, ali u razmaku od 10 km. Recimo, da procenat
šumovitosti izračunan iz sviju tih pruga sa lihim indeksima iznosi
yi%: Analogno, da procenat šumovitosti za pruge parnih indeksa iznosi
.2%´. Ako se yi i y2 samo za malenkost razlikuju, znači, da je njihova


., -\-y*


aritmetička sredina, t. j . W~~~~ ., također dosta sigurna veličina.


Po računu vjerojatnosti može se izračunati ovakovim putem i vjerojatna
granica pogrešnosti za rezultat .. Pruge 1, 2, 3,... n mogle su se i sasvim
drugačije kombinirati sa svojim rezultatima. Mogla se spojiti svaka treća
pruga u državi u cjelinu i izračunati rezultat procenta šumovitosti za cijelu
državu. Možemo stvoriti tri razne grupe, dakle i tri rezultata, uzimajući
ovako svaku treću prugu. Na pr. u prvu grupu spojimo pruge br. 1, 4, 7,
10, 13,... ,u drugu grupu pruge 2, 5, 8, 11,..., u treću pruge 3, 6, 9,
12,.... Rezultat iz ovih triju grupa s obzirom na procenat šumovitosti
recimo da je: iz prve p,, iz druge p2, iz treće p3. Uporedbom tih veličina
Di, P2 i 0. možemo dobiti sliku tačnosti procenta šumovitosti, izračunanog
iz svih pruga 1, 2, 3... .n.


Ovdje sam samo donekle i nepotpuno naveo princip, po kome se
može postupati kod ispitivanja tačnosti rezultata čitave statistike. Razvijene
su čitave teorije i formule na temelju računa vjerojatnosti, po kojima


102