DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

se određuje tačnost rezultata statistike sa linijama, t. j . primjernim prugama.


Švedska je, da dođe do statistike šuma, taksirala svoje šume jedinstvenom
metodom. Polagane su po izvjesnom sistemu primjerne pruge
kroz čitavu kraljevinu, odnosno tačnije, pruge su polagane kroz pojedine
upravne jedinice, t. j . lene. Dobiveni su vrlo dobri rezultati. Napose je
važno, da se došlo do sviju važnih podataka, na kojima treba da počiva
dobra šumarska politika u državi. To su podaci o površini šuma, o bonitetima,
o vrstima drveća, o površinama tresetišta, koja se mogu i koja se
ne mogu meliorisati, o drvnoj masi, o raspodjeli šuma po vlasništvu, po
prirastu, po uzgojnoj vrijednosti šuma i t. d. Sabrano je mnoštvo vanredno
potrebnih podataka, a što je također od velike važnosti, izračunano je, sa
kolikom su tačnosti skopčani rezultati. Procenat šumovitosti za cijelu
državu iznosi na taj način 56% plus minus najviše 2c/r.


Taksiranje linijama stara je švedska metoda. Upotrebljavala se od
ranije kod taksacija pojedinih šuma. Na pr. kroz šumu, koja se želi procijeniti,
postavljaju se primjerne paralelne pruge na svakih 100 ili 200 ili
više metara razmaka. Na tim uskim prugama broje se sva stabla. Međutim,
ideja je svakako smiona, da se metoda upotrijebi za inventarisanje
čitav e države. Država ima goleme površine, golema jezera, rijeke, brda
i doline, dakle sve u svemu i goleme zapreke provedbi ovakovoga posla.
K tome dolazi i ovisnost o parlamentu. Odluka o jedinstvenoj statističkoj
taksaciji šuma cijele države došla je pred narodno pretstavništvo Švedske.
Naravno, šumari su imali dosta truda, dok su uspjeli, da je predlog o
takovoj taksaciji u parlamentu primljen i odobreni krediti. Zastupnici političari
u parlamentu nisu isprva nikako mogli vjerovati, da će se dobiti iole
pouzdana statistika na bazi primjernih pruga, koje su široke samo 10 m,
a teku u razmaku od recimo 5 km. Qovorili su: »Ta kako možete dati
tačnih podataka, kada uopće nećete prolaziti kroz moju šumu, koja je
3 km široka i vaše ju linije ne će uopće sjeći?«. A ipak je prijedlog prihvaćen
i vrlo brzo proveden u djelo.


Prvi je ideju taksiranja pomoću linija dao pok. direktor Šumarskog
instituta I. af Strö m oko god. 1830. Prve pokuse ovakovog taksiranja
provodio je on sa svojim učenicima u Djurgardenu blizu Stockholma. Zatim
se metoda upotrebljavala kod taksiranja pojedinih šuma. Upotrebljava
se u tu svrhu i danas. U god. 1907. predložio je lenski nadšumar Ar vin
N i 1 s o n, da se za čitavu lenu, u kojoj je služio, provede pokusna taksacija
šuma pomoću linija. Posebna komisija proučila je metodu i odlučila
se za pokus u toj leni. Odlučeno je, da linije teku uglavnom okomito na tok
glavnih rijeka i međusobno paralelno u razmaku od 4 km u gornjem dijelu
lene, a 2 km u donjem dijelu. Kako je pokus u banovini (leni) dao vrlo
dobre rezultate, prešlo se u godinama 1923.—1929. na taksaciju čitave
Švedske, pa i ponovnu taksaciju banovine, u kojoj su obavljeni pokusi.


Zar se ne namiče pitanje nama jugoslavenskim šumarima, koji još
nemamo tačne i pouzdane šumarske statistike, da li možd a ne bi
bilo dobro, kada bi i mi proveli ovakovom metodom
statističku taksaciju naših šuma? Tko od nas zna, kolike
su površine šikara kod nas u državi? Zar znamo, kolik je prirast naših
šuma, zar uopće znamo tačno površinu sviju šuma, njihovu raspodjelu po
vrsti drveća, po dobnim razredima i t. d.? Ne znamo mnogo toga, što bi
bilo od velike važnosti za našu šumarsku politiku i šumsko gospodarstvo.
Ne znamo niti tačno poznajemo u brojkama naše šume. Ne znamo, koliko


103