DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 42     <-- 42 -->        PDF

imamo krša, koliko slabog tla, što sve očekuje pošumljenje i t. d. Amerika
se u novije doba odlučila za taksaciju cijele države pomoću metode paralelnih
linija. Zar ne bi možda bilo dobro, kada bi i mi bar pokušali
u kojoj banovini stvoriti takovu statistiku. Naravno, da bi prije toga trebalo
i iz temelja proučiti sve detalje i iskustva sličnih taksacija u onim
zemljama, u kojima je ovakova taksacija već provedena. Metoda je dala
svuda dobre rezultate. Tako u Finskoj, Norveškoj, a naravno i Švedskoj.
Kod primjene metode kod nas bilo bi potrebno dobro ispitati, da li su
naše vojničke topografske karte u tu svrhu dovoljno tačne, jer vojničke
karte služe za orijentacije i redukcije kod rada na linijama. Linije same
mjere se direktno, ali izmjerene dužine reduciraju se na kartu. Švedski
Vojno-geografski institut urisao je u karte linije, koje su šumari projektirali.
Osim toga je podijelio linije u intervale od po 2 km. S takovim je
kartama onda započet rad na terenu.


Kako rekoh, metoda bi mogla biti i za nas u Jugoslaviji od životnog
interesa i aktuelnosti. Stoga sam vrlo spremno primio ponudu gosp. nadšumara
Erika Thorella, koji se ponudio, da će za Šumarski List
opisati metodu Švedske statističke taksacije sa njenim glavnirn rezultatima.
Njegov članak preveo sam sa njemačkog na naš jezik. Šumarski
List je taj članak štampao u decembarskom broju 1931. Gospodin Thorell
osobno je sudjelovao u svim radovima švedske statističke taksacije.


čitava Švedska pratila je sa velikim interesom radove oko taksiranja
linijama. Prestolonasljednik je osobno posjetio i pratio rad na terenu.
Inteligencija je bila sva upućena u zadatak, koji se ima riješiti. Taksacija
cijele zemlje znatno je podigla ugled šumarima u Švedskoj. Ugled šumarstva
je tolik, da je sada šumarima lako polučiti razne moralne i materijalne
potpore za radove oko napretka šumarstva i šumskog gospodarstva.
Šveđani visoko cijene šumarstvo kao struku i imaju u šumare mnogo
povjerenja. Šumari su nedavno predložili, da se izvrše pokusna fotografisanja
iz aeroplana, kako bi se konstatovalo, da li se tim putem mogu
dobiti dobre karte, koje bi se upotrijebile u šumskom gospodarstvu. Razložili
su, da ti pokusi mogu biti veoma korisni po šumarstvo. Mjerodavni
su odmah prihvatili i stavili na raspolaganje potrebne kredite. Općenito
je mišljenje, da treba sve učiniti, čime se može povećati produktivitet
šuma i podignuti gospodarstvo. Tolikom razumijevanju mnogo je doprinio
uspjeh jedinstvene statističke taksacije šuma u cijeloj državi.


Problem statistike međutim još nije posve riješen. Nije dovoljno
imati samo inventar, nije dovoljno samo znati, što se posjeduje, potrebno
je poznavati i što se troši, t. j . siječe u šumama.


- Da se dođe do statistike potrošnje predloženo je isprva, da se kod
taksacije cijele države mjere i broje na linijama i p a n j e v i, koji su svježi,
t. j . koji su posječeni zadnje godine ili kroz zadnjih nekoliko godina. Iz
dimenzija panjeva i ostalih podataka taksiranih linija moglo bi se aproksimativno
iskonstruisati, koliko je drvne mase na pr. posječeno u roku od
godine dana ili tečajem nekoliko godina. Međutim, kada se o metodi pobliže
stalo diskutovati, uvidjelo se, da bi ona dala posve netačne i nesigurne
rezultate. Statistiku potrošnje nije moguće dovoljno tačno iskonstruisati
iz taksacionih linija. Potrošnja u cijeloj državi mogla bi se donekle
iskonstruisati iz više uzastopnih taksacija cijele države. Na pr. ako
je taksirana cijela država dva puta u vremenskom razmaku od 10 ili 20
godina. Iz količine drvne mase na početku periode, iz prirasta i drvne
mase na koncu periode moglo bi se iskonstruisati, koliko drveta je u pe104