DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 43     <-- 43 -->        PDF

riodi posječeno. Međutim i na taj način dobiveni podaci ne bi bili posve
sigurni. Drvna masa sviju švedskih šuma iznosi na pr. sada 1.417,400.000
kub. met. Godišnji prirast proračunat je sa 48,000.000 kub. met., dakle
cea 3´4% od čitave drvne mase. Pošto je drvna masa procijenjena sa
cea 2% netačno, značilo bi, da je ta netačnost otprilike 28,000.000 kub.
met. maksimalno. Kada bi drugom taksacijom na pr. nakon 10 godina
učinili eventualno istu maksimalnu pogrešku od 2% sa istim predznakom,
činile bi te dvije griješke zbrojene 56,000.000 kub. met. Pošto prirast
kroz 10 godina iznosi 480,000.000 kub. met., to bi pogreška iznosila oko
12%! prirasta.


Za statistiku potrošnje treba poći drugim putem. Moraju se prijavljivati
sve sječe i sakupljati statistički podaci direktno o sječama i potrošnji.
Pri tome se opet rađaju velike teškoće s obzirom na tačnost
podataka. Napose je teško dobiti sigurne podatke za sve drvo, koje se
siječe za kućnu potrebu. Mogla bi se kućna potreba procjenjivati prema
prosječnoj potrebi domova i običajima svakoga kraja. Sortimenti su toliko
različiti, napose razne vrsti ogrjeva, da ih je teško preračunati na jedinstvenu
(kubnu) mjeru u oblom stanju. K tome se u raznim krajevima
zemlje upotrebljavaju i razne mjere (engleske i švedske stope i coli, metar).
1 nadmjere variraju. Problem dakle nije jednostavan. Zasebna komisija
ispituje mogućnosti i načine sabiranja podataka za statistiku potrošnje
drveta u državi.


.. ŠUMSKA TLA.


Zemljište je baza šumske produkcije. Nije samo važno po svom
rasprostranjenju, već i po svom bonitetu i sastavu. Promotriti ćemo mineralni
dio tla. O humusu biti će govora još i na drugom mjestu. Što se
tiče temeljnog kamenja, upućujem na spomenutu publikaciju g. prof. Dr.
Jovanovića.


Led ledenog doba pomicao se, kako se pomiču i danas ledenjaci.
Stvarao je t. zv. m o r e n e. Materijal morena bio je kasnije temeljem
stvaranja mnoštva raznih mineralnih tla. Najveći dio šumskih tla Švedske
su morenska tla. Poznaju se po manje više oštro formiranom kamenju,
šljunku, pijesku, te konačno i glinenim sastavinama. Svi su ti sastavni
dijelovi izmiješani nepravilno međusobno. Katkada prevladaju u moreni
glinen i sastavci, t. j . najfiniji dijelovi. Takova su tla nastala, gdje je
teren bio sastavljen iz škriljevaca i vapnenaca, koji trošenjem daju dosta
gline. To su najbolja i najplodnija tla Švedske. Najvećim dijelom zauzela
ih je poljoprivreda za sebe. Manjim dijelom obrasla su šumom. Međutim
ona čine tek malene površine Švedske. Najvećma je temeljni kamen gnajs
ili granit, t. j . tvrdo i teško trošivo kamenje. U područjima gnajsa i granita
morene su pune većih komada kamena, te grubljeg ili sitnijeg pijeska.
Nisu podesne za poljoprivredu. Čine najveći dio šumskih tla.


Primarne morene prilično dobro drže vlagu. Kišna voda polagano
protiče u dubinu. Iznad čvrste kamene podloge stvara se temeljna voda.
Voda nalazi izlaze i polagano otiče i izlazi na površinu u obliku manjih
vrela. Morene većinom stvaraju svježa i povoljno-vlažna šumska tla.
Unutar istog klimatskog područja ovisna je sposobnost produkcije takovih
tla o nagibima terena, o prilikama oticanja vode i o sastavu temeljnog
kamena. Važno je, da li u tlu ima vapna. Što više vapna, to je obično tlo
plodnije.


105