DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Čretna tla dijele Švedi na tri tipa To su: a) zamočvarena šumska tla
(sumpsskogsmarker) ; b) t. zv. »kär«, t. j . srednje povoljni eretovi; c) t.
zv. »mossar«, t. j. nepovoljni čretovi. Pod tim je tipovima i državna taksacija
cijele zemlje taksirala čretna tla. Pojedini tipovi raspoznaju se po
flori. Naravno, priroda ne stvara samo čiste tipove, već se u njoj nalaze
mnogi prelazi iz jednoga u drugi tip.


IV. UZGAJANJE ŠUMA.
Švedska se proteže od juga prema sjeveru u dužini od cea 1500 km.
Ta je dužina tolika kao udaljenost otprilike od Stockholma do Zagreba.
Tako velike udaljenosti moraju prouzrokovati i raznu vegetaciju šumskog
drveća i bilja. Južni dio Švedske zahvata hrast, bukva i ostale vrsti lisnatog
drveća. Što više^ prema sjeveru, sve se više gubi lisnato drveće.
U srednjoj i sjevernoj Švedskoj dominira bor (Pinus silvcstris) i smreka


SI. 1.
Regije Suma u Švedskoj: 1. regija breze; 2. sjeverna regija crnogorice;
3. južna regija crnogorice; 4. regije bukve.


10?