DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 47     <-- 47 -->        PDF

smreke ima kakovih veza sa klimatskim prilikama. Na sjeveru Švedskevladaju
klimatske prilike, kakove su vladale u cijeloj Evropi nekada, po-slije
ledenog doba. Možda je Picea Omorica ostatak onoga doba, pa,,
zbog toga po svom habitusu naliči sjeverno-švedskoj smreci? . , „-o


O dobavi sjemena imalo je švedsko šumarstvo u prošlosti loših isku-
stava sa sjemenom bora. Nekada je u Švedskoj bilo mnogo njemačkih
šumara. Kupovalo se pretežno sjeme iz Njemačke. Švedski šumari su
već oko godine 1880 digli svoj glas protiv toga u misli, da će generacija
borova uzgojenih iz tuđeg sjemena biti lošija od domaćeg tipa. Stvarno
je tako. Stabla iz sjemena stranog podrijetla rastu sabljasto. Grane su
dulje od grana domaće vrsti. Stabla nisu otporna protiv prirodnih nepogoda.
Više stradaju od snijega, izvržena su više napadaju gljiva i kukaca.
Naučno je dokazao loše posljedice stranog sjemenja pokojni predstojnik
Zavoda za šumarska istraživanja O. S c h o 11 e, te nadšumar kod istoga
Zavoda E. W i b e c k. (Vidi razna godišta Meddelanden fran Statens
Sk´ogsforseksanstalt). Sada je u Švedskoj zabranjen u principu uvoz
stranog sjemenja. Za uvoz sjemenja potrebna je posebna dozvola. Šumari
idu i dalje, pa samo upotrebljuju sjeme iz užeg geografskog područja
jednakih nadmorskih visina. Na provenijenciju sjemena mnogo se pazi.
Sve više prevladava princip prirodnog pomlađivanja, ponajviše s oplodnim
sječama,-; t. ]. pomlađivanjanja na uskom lokalitetu sa sjemenom toga
lokaliteta. Umjetno se pomlađuje uglavnom samo ondje, gdje prirodno
pomlađenje zataji.


Kroz otprilike 20 godina upotrebljavalo je švedsko šumarstvo u
mnogim krajevima zemlje sjeme strane provenijencije. Sastojine su se
kasnije počele sušiti i mnoge su se morale prije reda posjeći. U mlađim
sastojinama, gdje ima stabala iz domaćeg sjemena odnosno od prirodnog
pomlađenja, pa su ta stabla miješana sa stranima, protežiraju se kod proreda
domaća stabla.


Pitanje provenijencije sjemena od važnosti je uglavnom za Pinus
silvestris. Za smreku se nisu mogle opaziti štetnije posljedice od sjemena
strane provenijencije.


Pošto pitanje provenijencije igra za pojedine vrsti drveća znatnu
ulogu, nehotice se moramo pitati, da li je kod nas u Jugoslaviji to pitanje ,
od važnosti? Kod nas se nabavlja mnogo sjemena iz inostranstva, odnosno
sjeme jednog kraja upotrebljava se i u drugom kraju. Da li će to
kod nas imati loših posljedica u budućnosti? Švedski šumari uglavnom
su raščistili to pitanje za svoje prilike. Doduše, mi u Jugoslaviji imamo
sasvim druge klimatske odnose.


´Bor iz toplijih krajeva prenesen u hladnije daje lošiju formu debla´
i lošiji uzrast nego u svom rodnom kraju. Larix europaea raste u mladosti
brzo, ali kasnije također daje sabljast i nepovoljan rast.


Strano sjeme bora daje sastojine, koje se teško iskristalizuju. Sva
su stabla približno jednaka. Među njima nema jače borbe. Kod sastojina
iz domaćeg sjemena iskristalizuje se sastojina kudikamo brže. Izvjesna
stabla prevladaju i razviju se u dominantnu klasu. Sastojine domaćeg
sjemena biološki su jače. Očito je domaći bor već priučen, očito se tokom
tisućljeća prilagodio svim prirodnim nepogodama i teškoćama klime.


Poslije ledenog doba došla je vegetacija na Skandinavski poluotok
djelomično iz Rusije, a djelomično preko Danske. Tačnim studijem (naslaga
u čretovima) moglo se ustanoviti, da je bor i lisnato drveće došlo
preko Danske, dok je smreka mnogo kasnije došla iz Rusije preko Finske.


109