DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Kako je već na drugom mjestu spomenuto, formacija mora ´i kopna
biia je nekada sasvim drugačija, nego li je to danas. Istočno more bilö je
više za cea 150—.170 m. Prelaz vode iz Istočnog mora u Atlantik nije bio
..... piolaza kraj Danske, Skageraka i Kategata. već je vrkia prolazila
putem, gdje se danas nalaze velika jezera Vener i Vetter. Dio današnjeg
poluotoka, koji leži južnije od toga, bio je spojen sa evropskim kopnom.
Po krajevima i terenima srednje Švedske svuda se dobro inožg razlikovati
granica nekadanjeg mora. Karakterizovana je formom kamenja. U
šumskim kartama svuda se ucrtava. Razlog tog izlučivanja leži u različitim
bonitetima, koji su uvjetovani nekadanjim talozima mora.


Prve šume poslije ledenog doba bile su brezove (Betula pubescens
ili odorata). S brezom došla je ujedno topola i vrba, te naravno odmah
poslije leda Betula nana. Klima je bila isprva vrlo hladna. Postepeno je
postajalo sve toplije. S povećanjem topline završava opći period brezovih
šuma. Dolazi bor i zauzimlje sve više prostora. Međutim topla i suha
perioda postala je s vremenom vlažnija. U južnim dijelovima zemlje
dolazi u to vrijeme hrast sa ostalim listačama, brestom, jasenom, javorom,
lipom. Sve te vrsti došle su na Skandinavski poluotok s juga preko
Danske. Kasnije dolazi smreka preko Finske.


Šveđani razlikuju uglavnom 10 bonitetnih razreda za svoje stojbine.
Najbolji su boniteti na jugu Švedske. Tu se najbolja tla bonitiraju sa
oznakom I. i II. Skalu boniteta izradio je prof. T or Jon s o n. Najbolji
bonitet (I) producira 10 kub. met. po ha. Drugi otprilike 25% manje. O
tim bonitetima biti će još govora na drugom mjestu. Boniteti su donekle
karakterizovani i izvjesnim nižim biljem, koje dolazi na zemljištu u šumi.
Ali bonitiranje po tom nižem bilju nije posve sigurno. Ima slučajeva, gdje
je samo najgornji sloj tla ispran i zbog toga mu je bonitet slabiji, dok donji
slojevi mogu biti posve dobri. Ili je gornji sloj razmjerno suh, a donji su
povoljno vlažni. Nisko bilje, koje raste na takovom gornjem sloju, daje
kao indikator stojbine lošiji bonitet, nego li je on stvarno za šumsko
drveće. Korijenje šumskog drveća prodire dublje u tlo od korijenja niskog
bilja. Slučaj divergencije boniteta po niskom bilju i boniteta za šumsko
drveće nastupa redovito, gdje je gornji sloj grublji isprani pijesak, a niži
su slojevi dubok sitni pijesak izmješan s ilovinom, dakle gdje je gornji sloj
brzo propuštan za vodu, a niži slojevi nisu toliko.


Prije nego prijeđem na prikaz glavnih problema i načina uzgoja u
švedskim šumama, prikazati ću s nekoliko riječi istorijat dosadanjeg gospodarenja
sa šumama odnosno istorijat razvoja šuma od prašume do
danas. Na istoriji temelji se naime sadašnjost.


Prašuma i njen prelaz u gospodarstvenu šumu.


U srednjem vijeku imala je Švedska razmjerno veoma malo stanovnika.
Nastavane su bile uglavnom obale mora, jezera i plovnih rijeka.
Ostale površine bile su pokrivene prašumama i čretištima. Bile su to prašume
sa samo dvije ili tri vrsti drveća: borom, smrekom i brezom. Ove
tri vrsti borile su se za mjesto. Svaka vrst ima svoja prirodna svojstva,
kojima je nastojala, da se održi uz ostale vrsti. Čudna je igra prirode.
Bor i smreka borili su se odavna. Može se reći, da bi bor podlegao kroz
tisućljeća, da nije bilo prašumskog regulatora — vatre .


Prašuma je bila sastavljena ili pretežno iz bora ili pretežno iz
smreke ili su te dvije vrsti bile izmiješane u najrazličitijim stepenima


110