DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 49     <-- 49 -->        PDF

smjese. Bilo je tu prastarih stabala, mnogo suhog drveća. Sklop je bio´
više manje gust. Od vremena do vremena padala su stara suha stabla
na tle ili je vjetar oborio koje zdravo ili poluzdravo dominantno stablo.
Drvo je trunulo na tlu. Mrtvi individui prašume ostavljali bi svojom smrću
mjesto podmlatku. Šuma se razvijala dalje rušeći se tako sama u sebe.
Na vlastitim roditeljima rasla je mladež i pomladak. Tako su dakle prašume
živjele u gotovo vječitoj sjeni. Tlo je bilo pretežno pod sjenom
krošanja. Samo gdje bi se koje stablo srušilo, dolazilo bi do male progaline,
koja bi se brzo zatvorila, bilo krošnjama susjednih stabala bilo
pak novoniklim biljkama ili najčešće individuima, koji su pod krošnjama
staraca životarili dugo i dugo, a propašću staraca došli su na svjetlo i
izašli iz života tame u život svijetla.


Promotrimo li ovako nekadanji život švedske prašume, moramo
se pitati, kako su se vladale obje glavne vrsti drveća, bor i smreka, prigodom
smrti i propasti pojedinih starih stabala u prašumi. Koja od tih
dviju vrsti ima više svojstava da dulje uzdrži u sjeni prašume, pa da
onda u danom momentu izbije, čim dobije svjetla i zraka. To je neminovno
smreka, koja pred borom u konkretnom slučaju ima prednost, jer
podnosi više zasjene. Može i 50 godina da uzdrži u polusjeni ili sjeni
prašume. Razvije se pri tome jedva metar ili pola metra visoko.
Strpljivo podnosi sjenu. Razvija posve pri zemlji skučenu i kratku krošnju.
Životari, ali ne umire tako brzo. Bor naprotiv iznikne u polusjeni ili na
momentanom svjetlom prostoru u šumi, koji se prostor kasnije zatvori.
Razvija posve usku krošnju, dugačko i sasvim tanano deblo. Teži svojim
vrhom da dospije na svjetlo. Ne može da podnese sjenu. Razvija sasvim
drugu formu i habitus od smreke. Dok smreka prelazi u sjeni kao u neko
latentno stanje, latentnu formu, iz koje će se u danom momentu razviti
u više manje normalan individuum, dotle bor razvija dugu, nesposobnu
formu. Bori se za svjetlo i život, ali brzo podliježe. Smrt nastupa sušenjem
ü osovnom stanju ili savijanjem ovakovog mladog, vitkog borovog
stabalca.


Kada ovako uočimo život bora i smreke, tih dviju glavnih vrsti
švedskih šuma, moramo konstatovati, da je smreka svojim svojstvima
za prašumu jača. Kako to, da tokom stoljeća, kao vrst, koja podnosi zasjenu,
nije iz švedskih šuma uopće istisla bor? Jačim podnašanjem sjene
mogla je tisućljećima ubiti sve nove individue bora. Mogla je istisnuti
bor uopće gotovo sa čitavog Skandinavskog poluotoka. U čemu je razlog,
da se to nije desilo, već da su generacije prošlog stoljeća ipak primile
prašume sa takovom raspodjelom vrsti drveća, da je polovicu sačinjavala
smreka, a polovicu bor.


Možemo si zamisliti i jednolične šume čiste smreke i čistog bora.
Opet je smreka jača. Bor se u izvjesnoj starosti progaljuje. Pušta tlu
dosta svjetla. Smreka od prirode rado dolazi u takove borove sastojine,
ako joj iole tlo konvenira. Naprotiv bor ne može da prodre u sastojine
čiste smreke. Kada smreka prodre u borovu sastojinu, postaje isprva
podstojnom. Zatim se sve više prodire u krošnje bora, što se više bor
progaljuje i što više pušta svjetla kroz i između svojih krošanja. Smreka,
kada jednom dođe i zahvati u krošnje boru, smeta mu doduše nešto u
razvitku, ali ga ipak ne uništava. Ali podmlatku borovom zatvara prostor
ispod sebe. Znači, ako se takove sastojine prepuste stoljećima same sebi,
mora s vremenom prevladati smreka i sastojine moraju postati čiste
smrekove. Stara borova stabla s vremenom umiru i preostaje smreka.


111