DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Kao metoda uređivanja poznata je također metoda Gurnaud-a, koju
je uspješno primijenio Švicarac Biolley, te je pod njegovim imenom poznata.
Kod nas je ta metoda malo raširena, ma da je stekla ozbiljnih
simpatija.


Govoreći o uzgoju pravilnih visokih šuma, najprije ćemo se pozabaviti
lisnatim šumama, koje spadaju skoro bez izuzetka u kategoriju
državnih i općinskih šuma.


Najbolje i najveće šume hrasta kitnjaka nalaze se pri ušću Loire. U
njima se gospodari u ophodnji od 180—200 godina. Imaju uvijek pođstojnu
sastojinu bilo od prirode (najčešće) bilo umjetno uvedenu. Tu »donju
etažu« sačinjavaju bukva i grab. Bukva je ovdje zapravo idealna
donja etaža, premda i ona zna biti na smetnju. Šta se tiče graba, borba
je s njim malo teža, jer on neobično dobro tjera iz panja i zahtijeva uvijek
izvedbu čišćenja i trijebljenja, koja je skupa. Prorede se vrše svakih
10 godina (u mladim sastojinama svakih 6), do sada su bile veoma slabe,
sad postaju mnogo jače. Tako dolazimo do klasične metode »éclaircie
par le haut« u šumama, u kojima favoriziramo svjetloljubivu vrst. Pomlađivanja
udešavamo prema tome, kada i kako rađaju sastojine sjemenom.
U povoljnim prilikama vadimo cea polovicu drvne mase (´kod naplodnog
sijeka), zatim izvadimo 1 ili 2 naknadna sijeka i najzad konačan
sijek. Pomladno je razdoblje 10 do 15 godina. Te šume (ima ih jako lijepog
izgleda) daju drvo visokog kvaliteta, fine strukture, koje se da uporediti
u pogledu kakvoće, upotrebe i cijene sa slavonskom hrastovinom.
Ima šuma sa drvnom zalihom od 900 m3 po ha (200 god. starih), ali tih
šuma već nestaje. Drvnu zalihu od 500—600 m8 po ha na kraju ophodnje
smatramo dovoljnom.


Prirast iznosi 4—6 m3 po ha godišnje, ali jače prorede mogu povećati
taj iznos.


Visokih šuma hrasta lužnjaka imamo samo nekoliko hiljada ha i to
na obalama rijeke Adour i njezinih pritoka. Te šume zapremaju neobično
plodna tla, koja ipak nisu sposobna za poljoprivredu. Razlog leži u tome,
da te obale bivaju poplavljene svakog proljeća i da te poplave traju po
nekoliko mjeseci. To su ili čiste hrastove sastojine ili mješovite (hrast —
brijest). Šume su jako prorijeđene, stabla su često ogromnih dimenzija
sa niskim iskrivljenim deblom. Paša blaga (konja i goveda) vrši se u tim
hrasticima sistematski i intenzivno. Pomlađivanja se vrše putem stavljanja
u zabranu, nakon čega se sijeku stabla sva najedamput ili u 2—3
postupična sijeka. Skoro svake godine stabla rađaju žirom, naplođenje
uspijeva veoma dobro, ali se pomladak mora oslobađati od obilnog korova.
Čišćenja su ponekad bezuvjetno potrebna, u svakom su slučaju
korisna. U 15.—20. godini šuma se otvara za pašu blaga. Prorede su
česte (svakih 5 ili . godina) i dosta jake. Njima je svrha braniti hrast
protiv uzgojno jačeg brijesta, koji u početku mnogo brže raste. Prorede
su »par le haut«. Pod sunčanim južnim nebom nadvladana stabla napreduju
još i u sjeni dominantnih stabala dosta dobro. Ophodnja je 150-godišnja
i daje stabla do 80 cm i više u promjeru. Drvo je žilavo i nekad je
bilo na glasu kao izvrsni materijal za brodogradnju. Prirast ovih šuma i


samo smije već i preporuča otstupanje kod svakog nenadanog odnosno nepredviđenog
slučaja. Po istekli vremena predviđenog gospodarskom osnovom, koristeći: se opažanjima
i stečenim iskustvima, sastavlja se nova raspodjela parcela (novo bojadisanje
plavih četvrti) za vrijeme također n e dulje od 20 godina- Primjedba prevodioca.


67