DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 51     <-- 51 -->        PDF

regulišući i određujući, gdje će biti više ili manje smreke ili bora, a gdje
će biti samo čista smreka bez bora, odnosno čisti bor bez smreke. Tako
sjeverne i istočne ekspozicije rado zauzimlje smreka, a južne bor. Na
nekim položajima i brežuljcima Švedske vrlo je očita ta raspodjela između
smreke i bora. Pitanje je, da li su te raspodjele na ekspozicije nastale
s razloga, što bor podnosi toplinu i suhoću, a smreka voli vlagu
i bolji bonitet tla i hladniju klimu, ili s razloga, što smreka voli svježa
tla više, a bor podnosi i jedno i drugo, ali mu smreka neda doći ispod
sebe.


Čovjek, kada je prvim svojim zahvatima iskorištavanja ušao u prašumu,
sjekao je najprije i najradije bor. Treba ga za gradnju kuća, gospodarskih
zgrada, jer je borovo drvo mnogo bolje u tu svrhu i dugotrajnije
od smreke; treba ga za dobivanje katrana, za gorivo. K tome provodi


t. zv. dimenzione sječe, o kojima će biti kasnije riječ. U prašumama,
prema gornjem toku razvoja, imala je prosječno borovina veće i jače
dimenzije od smreke. Dimenzione sječe zahvatale su najprije te jače
dimenzije. Razumljivo je dakle, da je smreka ostajala u šumi, a vadio
se bor. Smreka je dakle i time dobivala na terenu. Isprva je i industrija
drveta obrađivala uglavnom borovinu, a tek kasnije smrekovinu. Veliku
upotrebu smreke otvorila je tek kasnije industrija papira, koja danas goleme
mase drveta upotrebljava gotovo isključivo od te vrsti drveta.
Vrijednost glavnih švedskih vrsti drveća za iskorištavanje razvijala
se tako, da je najveću vrijednost imao bor, zatim smreka, a tek
kao posljednja dolazila je breza. Naravno ne mislim pri tome na lisnato
drveće južne Švedske, na pr. na hrast, koji je svakako od pradavnih vremena
bio najviše cijenjena vrst drveta i imao golemu važnost za gradnju
brodova. Dakle po vrijednosti za građevno drvo dolazili su redom: hrast,
bor, smreka i konačno breza.


Švedska je još do nedavna bila vrlo slabo napučena zemlja. Godine
1800. broji jedva dva milijona stanovnika. Šume su se isprva eksploatisale
samo za domaće potrebe. Do devetnajstog stoljeća ne može se zapravo
govoriti o većem eksportu drveta iz zemlje. Norveška je do tada
bila glavni eksporter za Englesku. Švedska tek neznatno. Dok su Norvežani
u ta stara vremena zbog blizine prema Engleskoj mogli da godišnje
na svojim lađama odvezu po 4 do 5 puta drvo u Englesku, mogli
su Šveđani za polovicu toga manje. Dakle daljina od glavnih potrošača
priječila je eksploataciju u većem obimu. Zato najveći dio Švedske eksportne
industrije drveta u današnjem obimu i nije tako staroga datuma.
Iznimku čini južna Švedska. Zbog pristupačnosti eksploatisale su se ovdje
šume i za eksport od pamtivijeka. Najviše hrastovog drveta sječeno je
za brodogradnje. Velike površine ogoljele su na taj način. Kako je poslije
toga na tim površinama paslo blago bez računa, nisu se na mnogim dijelovima
mogle šume same obnoviti. Tla su pomalo isprana i osiromašena.
To su južno-švedske vrištine, koje se zadnjih decenija velikim tempom
privode šumskoj kulturi.


Što se tiče južno-švedskih vriština, interesantno je opće vjerovanje
naroda, da su te vrištine nastale krivnjom nekadašnjeg najvećeg neprijatelja
Švedske t. j . Danske i Danaca. Švedska je bila pod^danskim kraljevima
u 15. stoljeću i Danci da su harali šume u južnoj Švedskoj. Dakle
vjerovanje analogno onome kod nas, da su krš prouzročili Mlečani, koji
>da su posjekli šume na njemu. Zaboravlja se pri tom, da je sječa šuma
jedan od velikih razloga devastacije, ali da se šume u glavnom ipak mogu


113