DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

U laganoj eksploataciji nekih šuma u svrhu paljenja možemo naći
razlog današnje slike mnogih sastojina. Sastojine nisu jednolične, već
prelaze jedna u drugu; nisu velike, već razmjerno malene. U nekim revirima
srednje Švedske, koje sam prošao, sastojine su prosječno manje od
jednoga hektara. Laganim sječama za ugalj dobile su šume zdrav izgled.
Drvo za građu i rudničko drvo sjeklo se također u malenim sječinama.


Što je ovdje rečeno, vrijedi u glavnom za srednju Švedsku, bogatu
na željeznim rudama. Ali ni u sjevernoj Švedskoj nije bilo većih eksploatacija
u starije vrijeme, t. j . prije 19. stoljeća. Razlozi su razumljivi. Karakterističan
detalj pričao mi je jedan profesor Visoke škole za šumarstvo
za najsjeverniji dio Švedske, t. zv. Lapland. Pred desetak godina sreo je
starca Laponca, koji mu se tužio, da će skoro u Laplandu postati nemoguće
živjeti, jer će nestati sviju suhih starih borova. Qoleme površine
Laplanda nisu uglavnom uopće nikada bile eksploatisane. Prastari borovi
sušili su se sami od sebe. Urođenici su upotrebljavali za ogrjev samo te
suhe stare borove. Laponci su narod, koji živi nomadskim životom. Drvo
starih suhih borova odlično gori i ne treba ga posebno sušiti prije upotrebe.
Profesor je razložio starcu, da je breza bolje gorivo, samo ju treba
prosušiti. Starac je odgovorio: »kažu, ali ja ne mogu da vjerujem«. Dakle
Laponci su uglavnom upotrebljavali suho drvo, koje nisu trebali zasebno
sušiti, što se slaže sa načinom njihovog nomadskog života.


Prije 19. stoljeća imamo dakle u Švedskoj uglavnom ovu eksploatacijom*
situaciju: Šume srednje Švedske pale se za ugalj za upotrebe
talionica željeza. Šume u Laplandu iskorištavaju se gotovo samo za
ogrjev i to suha stabla. Jedino u južnoj Švedskoj vode se jače eksploatacije
(devastacije) za eksport. U šumama izvan područja željeznih rudnika
srednje i sjeverne Švedske zahvati iskorištavanja razmjerno su slabi.


Iskorištavanje željeznih rudača u Švedskoj starog je datuma (15.
stoljeće). U područjima rudača, u centrima velikih šumskih kompleksa
nalazile su se od vajkada manje talionice i kovačnice. Posjednici njihovi
bili su domaći ljudi, obično seljaci. U željezu je ležala jakost naroda i
njegova ekonomska snaga. Za dobivanje željeza bio je potreban drvni
ugalj. Još u 17. vijeku rodila se bojazan, da bi šuma moglo nestati. Zasebni
propisi ograničili su upotrebu drveta u druge svrhe. Smio se u
izvjesnim područjima uglavnom paliti samo ugalj. Bojazan pred nestankom
silio je na racijonalno iskorištavanje i na štićenje pomlatka i njegu
buduće šume. Stoga razloga šuma u područjima rudača nije nestalo, već
su prebiranjem i malim sječama razmjerno dobro gospodarene. Taksacija
čitave države pokazala je, da su prirasti u šumama rudnih područja
srednje Švedske najbolji u usporedbi sa šumama ostalih područja Švedske.


Početkom 19. stoljeća rađa se jača drvna industrija. Bojazan, da
nestane šuma za taljenje željeza, ograničava isprva tu industriju u nekim
krajevima. Kasnije ona sve više preuzima samostalnu ulogu i postaje sve
važniji apsorbent prirasta švedskih šuma.


Švedskim šumama, naime njihovom pretežnom dijelu, nije za iskorištavanje
u industrijske svrhe trebalo mnogih i velikih investicija za
prometne naprave. Šume su otvorene mnoštvom rijeka, koje su podesne
za plavljenje drveta. Naravno da je te rijeke trebalo preudesiti za plavljenje
i providjeti ih djelomičnim utvrdama obala i sličnim napravama. Ali
sve to nije iziskivalo mnogo troška. Naglašavam to radi toga, da okarakterišem
način eksploatacije, koji je omogućen lakim i jeftinim načinom
transporta drveta po vodi. Veće su se pilane osnivale najprije na ušćima


115