DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 58     <-- 58 -->        PDF

P r e č n i k
«....
II
dl.35
III
«1.40
IV
đl.50
Napomena :
(16)
20
(90)
69
(105)
78
(120)
86
(150)
100
25
30
35
53
41
32
58
43
32
61
44
31
67
44
30
Struktura mase prema grupisanju
Gurnaud-a :
40 24 24 22 20
45
50
19
14
18
13
16
11
13
9
Tipovi : 1 II III IV
55
60
65
70
11
9
7
5
10
7
5
4
8
6
4
3
6
4
3
2
Tanki materijal
Srednji „
Jaki „
17
34
49
21
37
42
26
39
35
34
42
24
75
80
4
3
3
2
2
2
1 Sveg a 100 100 100 100
85 2 2 1
90 2 1
95 1
Svega N
Masa, sv. :
286
409
300
358
297
310
299
254
Bez stabala đeblj. razreda od
15 cm
Srednje stablo: 1.4 av 1.2 1.04 0.85
Temeljnice na
1 ha, ma: 37 33 30 26 Sa stablima kategorije od 15 cm


Sastojine, koje se prema raznim autorima smatraju mormalnima :


P r e č n i k A . c D E F
cm Riolley Cuif de Liocourt Brenot Alpos Forez


(15) (115?) (126) (115) (103) (160?) (150)
20 82 90 91 82 119 78
25 53 60 70 64 75 57
30 36 43 53 51 54 43
35 26 30 39 40 39 32
40 19 22 29 30 28 22
45 15 17 20 22 19 14
50 11 13 14 15 13 10
55 9 9 9 10 8 7
60 7 7 6 6 5 4
65 6 5V, 4 4 1 3
70 5 4 2 2 1 1


75 4 3 1 1


— —


80 3 2 1 1


— —


85 2 IV, 1 — — —


90 1 1


— — — —


95 1


— — — —


Svega N 280 308 340 328 362 271
Masa sv. : 355 351 340 338 301 244
Srednje stablo : 1.26 sv. 1.14 1.00 1.03 0.83 0 9
Temeljnice po 1 ha: m2 33 33 33 32 31 25


Izlaganja autora imaju se smatrati ozbiljnim prilogom za uređivanje prebirne
šume. Izloženi se postupak u cclosti može upotrebiti jedino kod veoma intenzivnog


gospodarenja, na razmerno manjim površinama i u već evolucionisanim sastojinama.


120