DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Pri uređivanju Kapelskih prebirnih šuma pokušavao sam pri određivanju prihoda, da se
poslužim i grafikonima broja stabala. Ali takav bi rad bio suviše komplikovan, a uz to
je još nedovoljno suviše poznavanje normalnog stanja. Stoga sam se morao osloniti
samo na masu- U našim prilikama mogao bi se izloženi metod primeniti jedino na stalnim
primernim površinama, a i to u vezi s kontrolnim postupkom, kako sam to izložio
u projektu Uputstava za uređivanje državnih šuma. Tako bi se došlo do pouzdanijih
podataka, koji bi mogli dobro poslužiti pri uređivanju većih objekata. Trebalo bi da
se i kod nas pristupi proučavanju pitanja uređivanja prebirnih šuma putem novih metoda,
a uz to sa više kriticizma i naučnog duha. Iako naše prilike još nisu sazrele
za tačnije preciziranje idealnog, uravnoteženog pitanja, to grafička predodžba broja
stabala i ostalih faktora može da posluži kao dragoceno pomagalo pri obeležavanju
drveta i studiju zahvata seča u pojedine debljinske razrede.


Knjiga je pisana jasnim i razumljivim stilom, naročito prvih 30 stranica, na
kojima se izlažu osnovne osobine kontrolnog metoda. Ti se izvodi ne razlikuju od
ranije poznatih Biolley-cvih. Studij ovog dela, kao i ostalih radova Biolley-a i Borel-a,
može se preporučiti svakome, ko ima prilike da radi u prebirnoj šumi. Ono će svakako
dati pobude, da se uređivanje prebirne šume kod nas počne promatrati drugim očima.
Dubljim proučavanjem stanja i prilika naših prebirnih sastojina koristiće se i sama
šumska privreda, dok bi se i u naučnom pogledu mogli postići rezultati trajne vrednosti.
Ovo je delo naposletku dokazom, s koliko se truda i upornosti u inostranstvu radi na
rešenju i produbljenju pitanja o uređivanju prebirne šume. Dr. Ž. Miletić.


.... .... ........: .... . ......... ...... .....


Ha ... ........ ....... je ....., .. ... ...... .. ...... . .......... .
.. ....... ....... ....... ... ..... ........ je ........... ........ ......, a
...... ce ........ .... ......... .... ..... je ..... ........, na ........., .. ..
.... ..... .... ......... ... ... ....... .. ........ ...... ......... . .. ...........
.... .... .... .. ....... . ... ..... ....... ....... ..... ....., ....
.. .. .... ....... ..... .. ce .... ............ ....... ...... je .... ..........
......., na je .... ........ . .. ....... .........


........., a ........ ........... ......, ......... ce y .. ...... ......
...... A .. je . ........., ... .... .... .... ..... ..... ..../.... . .......,, ....
..... ...... . ........ ...... .... je .... .......... y ......... .. ......, a
.. ..... .... ......, ......, ..... ........, ...... .... ..... ..... ........ ......
......, .. ..... he ce ......... ....... . ....... ........... . ......... ......,
...... he ce .... . ......... ... . ..... ..... .... ... .......... ... ..... y
........, ..... he .... ..... ....... .. .... ...., .... .. ce ... .......... . ..........
..... ...... ....... ..... . ... . .......... ..... . ......... ..... ..
...... .. .. .... . ... ....., . ... y ....... .. ...... .. ........ .........
...... .... .... ......., .. .. je ......., .. ...... ..... ........ ....., ....
... .. ce ...... ... .... ....... To je ..... ......... y ...... ......... ..
...... ....... ........... .... ........ ce ... y ....... 1930. ...., .... je y
...... ....... ..... ............ ... .............. .... .. .... ...... .
......... ......... .. ...... .. .......... ........... ........., ......... .......
.. ........... . ......... ....... .. ....... ...... ......... .........
...., ............ ....... ...... ....... ...... y .. ......(, ...... . ........
........... ....... .... ..... ......., ... ..... ... ..... ...... .. ...........
(......, ....., ........, ....., ......). Ha ... je ............ ..... ........
........ . ..........., .... je ........ ........., ........... . . ......
....... ........ (......, ....), na je ... .. . ......... ............. ....... .
........ ......... . . ........., .. ...... ono ... .. ce .....


121