DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Pri uređivanju Kapelskih prebirnih šuma pokušavao sam pri određivanju prihoda, da se
poslužim i grafikonima broja stabala. Ali takav bi rad bio suviše komplikovan, a uz to
je još nedovoljno suviše poznavanje normalnog stanja. Stoga sam se morao osloniti
samo na masu- U našim prilikama mogao bi se izloženi metod primeniti jedino na stalnim
primernim površinama, a i to u vezi s kontrolnim postupkom, kako sam to izložio
u projektu Uputstava za uređivanje državnih šuma. Tako bi se došlo do pouzdanijih
podataka, koji bi mogli dobro poslužiti pri uređivanju većih objekata. Trebalo bi da
se i kod nas pristupi proučavanju pitanja uređivanja prebirnih šuma putem novih metoda,
a uz to sa više kriticizma i naučnog duha. Iako naše prilike još nisu sazrele
za tačnije preciziranje idealnog, uravnoteženog pitanja, to grafička predodžba broja
stabala i ostalih faktora može da posluži kao dragoceno pomagalo pri obeležavanju
drveta i studiju zahvata seča u pojedine debljinske razrede.


Knjiga je pisana jasnim i razumljivim stilom, naročito prvih 30 stranica, na
kojima se izlažu osnovne osobine kontrolnog metoda. Ti se izvodi ne razlikuju od
ranije poznatih Biolley-cvih. Studij ovog dela, kao i ostalih radova Biolley-a i Borel-a,
može se preporučiti svakome, ko ima prilike da radi u prebirnoj šumi. Ono će svakako
dati pobude, da se uređivanje prebirne šume kod nas počne promatrati drugim očima.
Dubljim proučavanjem stanja i prilika naših prebirnih sastojina koristiće se i sama
šumska privreda, dok bi se i u naučnom pogledu mogli postići rezultati trajne vrednosti.
Ovo je delo naposletku dokazom, s koliko se truda i upornosti u inostranstvu radi na
rešenju i produbljenju pitanja o uređivanju prebirne šume. Dr. Ž. Miletić.


.... .... ........: .... . ......... ...... .....


Ha ... ........ ....... je ....., .. ... ...... .. ...... . .......... .
.. ....... ....... ....... ... ..... ........ je ........... ........ ......, a
...... ce ........ .... ......... .... ..... je ..... ........, na ........., .. ..
.... ..... .... ......... ... ... ....... .. ........ ...... ......... . .. ...........
.... .... .... .. ....... . ... ..... ....... ....... ..... ....., ....
.. .. .... ....... ..... .. ce .... ............ ....... ...... je .... ..........
......., na je .... ........ . .. ....... .........


........., a ........ ........... ......, ......... ce y .. ...... ......
...... A .. je . ........., ... .... .... .... ..... ..... ..../.... . .......,, ....
..... ...... . ........ ...... .... je .... .......... y ......... .. ......, a
.. ..... .... ......, ......, ..... ........, ...... .... ..... ..... ........ ......
......, .. ..... he ce ......... ....... . ....... ........... . ......... ......,
...... he ce .... . ......... ... . ..... ..... .... ... .......... ... ..... y
........, ..... he .... ..... ....... .. .... ...., .... .. ce ... .......... . ..........
..... ...... ....... ..... . ... . .......... ..... . ......... ..... ..
...... .. .. .... . ... ....., . ... y ....... .. ...... .. ........ .........
...... .... .... ......., .. .. je ......., .. ...... ..... ........ ....., ....
... .. ce ...... ... .... ....... To je ..... ......... y ...... ......... ..
...... ....... ........... .... ........ ce ... y ....... 1930. ...., .... je y
...... ....... ..... ............ ... .............. .... .. .... ...... .
......... ......... .. ...... .. .......... ........... ........., ......... .......
.. ........... . ......... ....... .. ....... ...... ......... .........
...., ............ ....... ...... ....... ...... y .. ......(, ...... . ........
........... ....... .... ..... ......., ... ..... ... ..... ...... .. ...........
(......, ....., ........, ....., ......). Ha ... je ............ ..... ........
........ . ..........., .... je ........ ........., ........... . . ......
....... ........ (......, ....), na je ... .. . ......... ............. ....... .
........ ......... . . ........., .. ...... ono ... .. ce .....


121
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 60     <-- 60 -->        PDF

.. ......, .... ...... . ........... ......, .. ce ...... ..... ......
....., .. . . .. ce ... .... .. ...... ......... . .. ........, ... je ...... ....
......... . ... ......, .... .... ........, .... .... .... .. ........ ...... je
....... ......, .. .. ...... ..... .... ........., .... ........ ..... . ....
......, ... je .. ............ ....... .. .. ....... .... ce ... .. ..... .. .......
....... ......, ... ce .... ....... Ha .. .... ...... .... ......., ... .. ........
.... ona ......., .... ja ........ .... ....., na ... ................, .... ... ja
..... .. oisa ..... ...., ........ je, .. ce ja .... ne .... ........ y ....... ........
......... ....... ..... je ........ ....... . ........ ....... ...........,
............ .. y ........ ....... To je ........... ..... ........ ...
...... .... ....... ........, .... .... .... ... .... ..... ..... . .......
na ..... ........... ...... ......... ......


... .....>..>. ... ...... ..... ... ...... ..... .... ........ ......... .
...... .... ..... ... ..... ........ ......... ...... ....., ... ono, ... .. .....
i ........, ..... je .... .. ...., ... .. . .. ....... ..... .... ...... ......
(.... 22.), .. he .. ......... .... ....... . ....... .. ....... ......., ne ........
........... ... ...., ... ce ........ ne ..... .... ...., .... (..... . ....) . ....,
na . ......, .... ce ne .... . .... ........, .. he ...... . .... ....... .... he
ce ......... .... ........ ......, .. ce y ....... ....... .... .... ..... .......
.... .... ce ...... ....... .... ....... ........ ........ ..... y ....... .....
. .... ..... ... ......., .... ....... ........ ....... ...... ......., .... ....
...... . ...... ......... . ........ ........., . ..... .. ... ...... ..........
... ......... je ..........>. ....., ... je ..... ..... . ......., ..... ce
.. .... ...... .. .............. ......... ....... je, ... je ..... ....., ....
.. ......... ......... . ......... ........ .... je ....., ... je y ..... ....
. ....... .. .......... ...... ....... ........ ......, .. je ....... .. ........
........., ... (.... ......) .... ..... ......... ......., .. .. .. ......
......... .. je ....... ....... ... y ......... . ..... .. ..... ....... .. ce
..... .... ........ ......, .. ce .... .. ..... ........., a .. ...... . .....
«...... ........ (.... ..... ......, ......... ......., ........... ........ ......
y ........., .......... ......... ......... .......). Ho y ...... ........
......, .. ce ......... ..... Ja ... ... ... .. .... ..... y ......... ... .........


.. ..... ......, ..... ... ....... ........... ......... Bancjca .......
..´.. ce ........., .. .. ..... ... .. ......... . .......... ...... je .. ....., ...
MU ce ..., .. .. ..... .... .......... . .... ........., .... .. .... ....
........., ... .. ..... .......... ... .. ce ..... .... ......... ........ ........,
... .. ....... .. ...... ......... .... ...........


.... ... ..... .... ....... ...... .. ........... y ..... 1930. ...„ ........
........ ........, .... .. ........., .... . ..... .. ... ......, .. ce ...
.... . y ........, ... ..... .. ... .. .. ....... .. ..... To .. ...... .....
...... .......... ... ......... .... .... ....... .... .......... .. ........ y
........ ... ....., ... je .. ........ ...... . .... ...... .. ......... .........
... ........ . ..... ...... Beh ........, .. ...... .... ...... ........,
..... .. ....... .. ...... ........, a .... ... ...., ... .. ... ...... ........
........ ........ .... ce ...... .... . .. ....... (Pinus peuce), ..., ...... ......
.. ......... ....., .... ........ ... ....., ...... je .... ...... ......., na
je .. ..... ..... ........ .... .. 1.000 . . .. .... .. .. .. .... ........ ........
He ..... ...... ... ........, ... ..... ... ....... .. ...... ......... ..., ...
..... ...... .. ..... .. ...... .. ..... .... je ...... . .. ........ ...... .......
. .... .... ........ ... ......, ... je .. .... ..... ...... .....?


..... ce . .. ..... ......., .. .. je ........, ... ...... .......... pacnpo..........
.... ... ....... ..... ...... ...... ... ..... ........, .... ....


122
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 61     <-- 61 -->        PDF

....... .. ... ......: ........ ... — ....... — ...... — .... ..... y ......
. .... ......... y ....... ...... ..... ...... ..... . ....... ..... .... ..
..... ....... .. .. ...... .. ...... ........, ... .. .... y ......., .... ....
.... .......... ...... ......., .. ...... ... .......... ... .... ........ .......
.. ...... .. ......, .... ...... .. .. ....... .............. . ........ .. .......
..... ......, .. je ... ....... .. ........ ......... Kao ....... .... ... ...
......, ... .. ... .... ... ........


.... je ....., ... .. ........ ..... .. ...... ....., ... no ..... .......,
.. .. .. y ............ .......... ...... ...... ..... ...... ........ je, ... je
..... . ....... ....... ......... ........ ...... Ta ...... .... ...... ......
......., a .. ...... ......... . ........ ... y .. ...... ..... .......


....... je .... .. .... . ........, .. ce ...... .. ........... ........
..... . ... .. .... ..., ... ...... .. .. ....... .. ...., .... ... .... .. ........,
.. ce ...... ... ....., ..... ...... . ..... ce ...... ......., .... .....
.......... .. ....... .....


.. .. ....., ...... ......, .. ... ........... ... ..... ......... ........
. ........ .. .... ....
........ je ...... ........, .... ..... ..... ........... ...... y ......
.. ..... ... .. ............


.. .......... je ....., ... je ..... ..... ...... ...... . ... .. ...... ........
..... ... ...... .. ......., na je ....... ......., .. .. ........ . .. .........
....... ... ......., ... ce ..... ....... . ...... .... . ...... ........, ..........
...... . ...... ........ .. ... ........... ....... . ....... ......
(Pinus peuce). ..... .. ...., .. je ........ .. ..... ....... . ...... (Pinus
leucodermis).


...... joui .. .1;...... ..... na ....... .......... . ............. .... ..
.... 13. ..... ....: „.... .. .... y ..... 10 ...... ...... ..... ..... y ......,
.. .......... ....... ........ . ...... ..... .........". Ha ..... ...... y ...
....: „.. 10 ...... ...... ... .. ...... ... ...... ........., ... ce, ...... .. .......,
..... . ......., .. .... ....... ..... \..........". ... ne ........ ..........
Ta ..... .... .... je ..... .. ..... ....... .... ......, a ... ... ...... ..
...... je .......... ......., .. ce .... .... ............ ......... ....., ...
...... . .... ........ ........ ...... ........ ... ........... ..... .........
... ..... .... (.... 14.) ........ je ..... .... ....... .. 30 ...., ... .. ....
........ ....... ....... je .... .... ........., ..... 30 . ..... ..... .. ....,
... ..... ....., .. .... ce raje. .... .. ..... ...... .... .... ......... ......,
.. .. je ..... .. ...... ... .., .... . ...... . ........ ......., .. he .........
(.... 15.) .... .... y ........ ....., .. ....... .. ........... ... he .... ........
......, .. . . .. he ce ... ......... . .. .. .. ......... ..... .. ......... . .........
Ha .... 18. ..... ...., .. ......... .... ... ......... ..... . ...... ......
..... To ... .. ........ .........., ... ....... ... .... ........ ...... ......


Ha ..... .... .......... .. .......... ... ..>....


........ .. .........


.... ...... .......: ......-., ....... . ............. ..
.......^ . ...... .... ..> ....... .....-......., Sofia 1930.


U ovoj knjizi, koja obuhvata 80 stranica normalnog oktavnog formata, obradio
je pisac sastav, uspijevanje i pomlađivanje hrastovih i bukovih šuma u Kamčijskoj
planini u Bugarskoj.


Kamčijska planina pretstavlja krajnji istočni obronak Stare planine. Njezine se
padine dosta strmo ruše prema Crnom moru. Klima područja, na kome je pisac vršio


123
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 62     <-- 62 -->        PDF

svoja istraživanja, uglavnom je kontinentalna, sa velikim ekstremima u temperaturi i
sa srazmjerno malo oborina (godišnje oko 530 mm). Teren je veoma izlomljen, duboko
izbražden i sa raznoličnim ekspozicijama.


Sastav vegetacije u Kamčijskoj planini napadno se mijenja, tako da se šumska
vegetacija dade lako razdijeliti u slijedeće šumske tipove: 1. čiste hrastove sastojine,


2. čiste bukove sastojine, 3. mješovite hrastove i bukove sastojine, 4. mješovite sastojine
u kojima prevladava Carpinus duinensis, 5. šume u području rijeka i 6. grmolike
šume sa jorgovanom1 itd.
U prvom redu nakon opisa općenih prilika razradio je pisac u spomenutoj knjizi
biološke i ekološke okolnosti dviju glavnih vrsta drveća u tamošnjim šumama, a to
su Fagus orientalis i Quercus conferta.


F ag u s orientali s Lipsky je drvo brežuljaka. Rasprostire se do visine
od ca 600 m nad morem. Dobro uspijeva u ondješnjim predjelima, koji joj sa ekološkog
gledišta posve odgovaraju. Odlikuje se osobinom, da rano počima listati. U nižim
položajima počima listati već početkom marta, a završava listanjem u drugoj polovici
marta. U višim položajima, oko 350—r400 m, počima listati koncem marta i do polovice
aprila posvema prolista. Prenašanjem u druge regione, gdje je inače nema, pokazalo
se, da također i ondje zadrži svojstvo ranog listanja´. Raste na fliš-ilovači. (Orig.
diagnoza za F. orientalis, utvrđena po Lipsky-u, publikovana je u Acta horti petropol.


XIV. 1897. No 10 i 56.).
Ouecu s confert a rasprostire se u jugoistočnom dijelu Evrope. Dolazi
uglavnom sa Quercus sessiliflora. Lista oko jednu sedmicu kasnije od Qu. sessiliflora.
Imade srazmjerno veliku krošnju. Od važnosti je istaknuti za ovu vrst drveća, da
kudikamo bolje podnaša suhu klimu nego Ou. sessiliflora i Ou. cerris, a osim toga, da
se općenito vrlo dobro prilagođuje ondješnjim prilikama svijetla. Čiste hrastove sastojine
kao i one na siromašnijem tlu suhih južnih padina sastavljene su gotovo od
Ou. conferta. Raste u dobro sklopljenim sastojinama.


Prema piščevim opažanjima hrast i bukva rađaju punim urodom u Kamčijskoj
planini otprilike svake 5. godine. Valja međutim istaknuti, da bukvica vrlo često
stradava od ljetne suše. Utvrđeno je, da stara i šuplja bukova stabla- nose većinom
uglavnom gluho sjeme, iz čega pisac zaključuje, da kvalitet bukvice nije toliko ovisan


o starosti, koliko o zdravstvenom stanju drveća.
Od važnosti je spomenuti, da je autorovim istraživanjima utvrđeno, da je broj
hrastovih i bukovih stabala po 1 ha u upoređenju sa brojem takovih stabala za šume
u Srednjoj Evropi (Schwappach) kod normalnog obrasta prosječno veći . Ovu pojavu
tumači pisac kao posljedicu upliva tamošnje suhe klime i srazmjerno jače
insolacije.


Zbroj kružnih ploha po ha kako za hrast tako i za bukvu, a također i srednji
promjer stabala znatno su veći nego u šumama u Srednjoj Evropi. Prosječna visina
hrastovih i bukovih sastojina znatno je međutim manja nego u šumama Srednje
Evrope. Uzrok ovoj pojavi traži autor opet u uplivu suhe klime i pretpostavlja, da
stabla — nastojeći da se prilagode tim okolnostima — mehanički smanjuju prostornu
razliku između korijenja i krošnji, tj. smanjuju prirast u visinu.


Uporedivanjem pojedinih bonitetnih razreda u vezi sa visinom stabala prema
podacima po Wimmenaueru dolazi autor do zaključka, da se kod ocjenjivanja bonitetnih
razreda u ovim šumama mora uzeti srazmjerno manja visina. Matthäisova pretpostavka
— kako navada pisac — prema kojoj je rastenje stabala u visinu ovisno o
trajanju vegetacione periode, ne bi po tome mogla važiti za ove šume. Vegetaciona
naime perioda traje ovdje preko 160 dana, a kako vidimo, visina je manja nego u
šumama Srednje Evrope.


U daljnjem opisuje pisac napose čiste hrastove, a napose čiste bukove sastojine.
Zatim opisuje mješovite sastojine, u kojima prevladava hrast i bukva, te mješovite


124