DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

pored odličnih svojstava tla dosta je slab (nije veći od 3 do 5 m3), što se
tumači time, da imamo mnogo prezrelih sastojina, koje ništa ne prirašćuju.
Ako se šume privedu u normalno stanje, odmah će se jako povisiti prihod.
Ti Adurski hrastici, gdje je grab posvema odsutan, u mnogome sliče vašim
slavonskim šumama.


Bukove se šume nalaze u ravnicama (sjeveroistok — Normandija),
a ponajviše na brežuljcima i manjim planinama. Imamo ih skoro svuda,
gdje ima dovoljno vlage i oborina (Vogesi, Jura, Centralni Masiv, Predalpe,
Pireneji). Ophodnja im je 120—150 godišnja, a pomlađuju se oplođnom
sječom (4 do 6 sijekova) sa pomladnim razdobljem od 20 do 30 godina.
Pomlađivanje dobro uspijeva, ako tlo nije odviše kiselo. Prorede se
provađaju svakih 8 do 10 godina i jake su: Zadnje vrijeme napušta se


metoda »éclaircie par le haut«, koju će — izgleda — nadomjestiti »éclairclé
mixte« (»miješane« — visoke i niske — prorede), koje nas potsjećaju
s jedne strane na danske prorede (Schroedera), a s druge strane na Heckovu
slobodnu proredu. Bukove su šume veoma unosne i daju 6 do 10
m3 po ha godišnje. Smatra se, da je bolja bukova građa, koja potječe od
stabala uzgojenih na vapnenom tlu, jer je bjelija i elastičnija od one, koja
potječe sa silikatnih zemljišta. Neke planinske šume (u Pirenejima naročito)
sijeku se i omlađuju prijebornom sječom (na okruge) sa ophodnjicom
od 20—30 godina. To su većinom šume zaštitnog karaktera.


Od četinjastih šuma najviše imamo sastojina primorskog bora u
predjelima »Landes«. Ima nekoliko tipova takovih sastojina. Prvi tip,
to su spontane šume, koje rastu na tako zvanim »starim dunama« u Gascogne-
u, davno već fiksiranim i odvojenim od oceana novijim naslagama
»mladih duna«. Primorskom boru primiješan je vazdazeleni hrast —
quercus occidentalis (to je posebna atlantska odlika hrasta plutnjaka),
obični hrast (quercus peduculata) i hrast-»tauzin« (quercus Tosa). Bilinski
se pokrov sastoji iz ericacea, kupine, paprati i t. d. Primorski bor igra
glavnu ulogu u tim šumama, a hrast podređenu. Najčešće su čiste sječe.
Ponekad se gospodari i prebirnim putem — bilo u malim okruzima, bilo
»par pieds d´ arbres« — tražeći stabla upotrebljivih dimenzija (40—50 cm).


Postupak sa qu. occidentalis sličan je onome sa hrastom plutnjakom
(qu. suber) u mediteranskoj zoni.


Drugi tip, to su šume »mladih duna«, koje su zaustavljene i pošumljene
o državnom trošku u prvoj polovici XIX. vijeka. Primorski bor, koji
se odmah prilagodio prilikama, napreduje veoma dobro bez ikakvog podstojnog
drveća ili grmlja. Ophodnja (60—80 g.) odgovara dimenzijama
od 35—40 cm. Pomlađuje se čistom sječom. Nakon sječa ostavljaju se
na tlu grane sa češerima. Mladi borići uspješno se dižu usred korova,
koji kasnije iščezava. Čišćenja i jake prorede (svake 4. godine) rano izoliraju
pojedina stabalca, tako da u dobi od 20 godina nema više od 800
borova po ha. Prorede, praćene dobivanjem smole, nastavljaju se i najzad
preostaje jedva 180—200 stabala, koja se iskorišćuju smolarenjem
»na mrtvo«. O prilično kompliciranoj tehnici dobivanja smole neću govoriti:
sva potrebna tumačenja naći ćete u knjizi g. prof. Ugrenovića. Spomenuti
je samo, da čitav taj posao zahtijeva silnu radnu snagu i zato je
pravi izvor bogatstva za okolišno pučanstvo.


Mnogo veće površine zaprema treći tip šume. To su sastojine sađene
također umjetno, sa tlom obrašćenim vrijeskom, papratima i žutilicom.
Čitav taj živi pokrov dosta se dobro održava pod rijetkim sklopom


68