DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 63     <-- 63 -->        PDF

hrastove sastojine, u kojima pridolazi Carpinus duinensis i Fraxinus Ornus. Iza toga
opisuje mješovite sastojine, u kojima prevladava Carpinus duinensis. Kod opisa spomenutih
sastojina bavi se pisac pitanjem njihova pomlađivanja, te u vezi s time iznosi
opće uslove za pomlađivanje ondješnjih šuma. Za hrastove i bukove sastojine nejednoličnog
sastava s obzirom na starost odnosno debljinu stabala navodi pisac, da bi se
njihovo prirodno pomlađivanje moglo sasma uspješno provoditi na malim plohama
odnosno okruzima. Na k oncu knjige navada pisac nekoliko općenitih opažanja o
uzgajanju i njezi čistih hrastovih sastojina. Ing. Milan Anić.


Čeovićev Lovački kalendar za 1932. donosi pored prošlogodišnjeg štiva, vrlo
važnog za svakog lovca i čuvara lova, još dosta novih članaka o lovu i o prirodoslovlju
divljači, a naročito novi, tek objelodanjeni zakon o lovu od 5. decembra 1931. Taj je
zakon odštampan u kalendaru u cjelosti, te će vrlo dobro doći svakom šumaru i lugaru.
Kalendar se naručuje kod Ing. Ivana Čeovića, višeg šumarskog savjetnika, Zagreb,
Radišina ul. 2 uz cijenu od Din 38.—. Po vanjskoj formi kalendar je sasvim sličan
šumarskom kalendaru.


IZ UDRUŽENJA


ISKAZ UPLATE ČLANARINE U MJESECU DECEMBRU GODINE 1931.
Uplatili redoviti članovi a Dinara 100.— za god. 1931.: Anderka Julio, Vinkovci;
Drasal Viljem, Rogatec; Havliček Aleksa^idet, Beograd; Flegl Stanko, Zagreb; Jovanović
Miodrag, Kraljevo; Marković Neđeljko, Leskovac; Rakušek Karl, Maribor; Ružićka
Kamilo, Sarajevo; Rotter Jovan, Bjelovar; Rebolj Viktor, Kamnik (i za god. 1930Din
100-—); Tomljenović Ante, St. Mikaiiovci; Tomičić Božidar, Kutjevo.
Šusteršić Janko, Crni-Lug Din 100.— za god. 1932.; Todorović Vladimir, Sjetlina
Din 120.— za god. 1932. i upis; Vujačić Dušan, Vranja Din 50´.— za god. 1927.; Waszner
Josip, Sarajevo Din 100.— za god. 1932.; Marjanović Dragutin, Zagreb Din 100.— za
god. 1930.
Članovi pomagači uplatiše: Guzelj Leo, Ljubljana Din 50.— za god. 1931.; Tadej
Ivan, Zlobin Din 50.— za god. 1931 ; Vujačić Lazar, Beograd Din 30.— za I polg. 1932.;
Ćirković Stevan, Brno Din 60.— za god. 193?. i upis; Drašković Rade, Zagreb Din 50.—
za god. 1928.; Gregočević Mirko, Zagreb Din 25-— za I. polg. 1932-; Isajev Ivan, Zagreb
Din 50.— za god. 1931.; Kasumović Branimir, Zagreb Din 50.— za god. 1931.; Krasojević
Cvjetko, Zagreb Din 50.— za god. 1932.; Mdlinković Ivan, Zagreb Din 20>.— za
god. 1931-; Petrović Franjo, Zagreb upisnina Din 10.— za 1931.; Radić Petar, Zagreb
Din 30.— za I polg. 1932.; Vjatkin Igor, Zagreb Din 50.— za god- 1931.; Vujić Pavle,
Zagreb Din 50.— za god. 1932.; Zaluški Josip, Zagreb Din 50.— za god. 1931.; Lukić
Cedomil, Cetinje Din 50.— za god. 1931.
Pretplata na Šum. List: Parna pilana d. d. Risan Din 100.— za god. 1931. Gozdni
urad baruna Borna Tržić, Din 200.— za god. 1929- i 1930.; Drach industrija drva Canrag
Din 50.— za I. polg. 1932.; Zagrebačka burza, Zagreb Din 100.— za god. 1931.; Ing.
Jaroslav Miller, Uherčice Din 50.— za II. polg. 1931.; Šumsko industrijsko preduzeće-
Dobrljin, Din 200.— za god. 1930. i 1931.
Zahvala Uprave- Gospodin direktor šuma u miru Jova n M. Jeki ć darovao
je Šumarskom Listu honorar u iznosu od 240 dinara, za članak pod naslovom »Današnji
problemi u šumarskoj struci« prošlog broja Šumarskog Lista. Na plemenitom daru toplo
zahvaljujemo. Uprava.
Dar Kereškenijevoj zakladi. Naš poznati stručnjak i počasni član J. Š. U. gosp.
Jova n Jekić , direktor u m., darovao je Kereškenijevoj zakladi Din. 100.—. Plemenitom
darovatelju toplo zahvaljujemo. Vivant sequentes! Uprava.


126