DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 64     <-- 64 -->        PDF

..........


Ha ...... § 14 .... 3 . § 20. ...... . ........... ...........


.........
. ........ ........ ........ ...... ........... ........... ........ ......
.. ............ .......


... ........ ......


.... 1.
.... ce ..... ...... .... ....... ..... ......... ........... ...........
.. .......... .. .......... ..... y ........ . ............ ......, .. ..........
......... ....... ............-. y ...... § 132 ...... . .......
.... ....... ... .. ce ..... .......... ......... .. ...... ........ ......
y ........ . ............ ...... ... . ......... .......


..... .. ........ ......


.... 2.
.. ........ .... ........ ........ ...... .... ....... ..... III §§ 12—17
. ..... VI §§ 55 . 61 ...... . ............
.... ..... ...... ce no ......... .......... a ......>. no ......... ...........
............ ...... ... ........ ... ............ .... ... ... ....
.......... ........ ... ........, ... ......... .... je .. .... y .........
...... ......... ........
........ .... .... ......... ce ........ § 14 .... 5 ...... . ...........
(....... ..... y ..... ...... .... ce ... .... ........), ..... je ......... ce ..
.... ........ ...... ....... no ......... ..... ...... ............ .......
.......... .......... y ........ ......, .... .. ...... .... ..... y .......
......... y § 14 .... 6 ...... . ........... ......... ce .. ....... .......


............ ......


.... 3.


.. .. ce ........ ........... ........... y ...... § 13 ...... . ...........
......... ....... y ... ..... ......., ....... .. ......... ............
.... . ....... ........., .. ce .......... .. ..... ............ ...... .......
.. ... y ..... ........ .........


.... 4.
.......... ........... ......... ..... .. ....... ........ ...... ....
.... ....... ........... y ......... ...... ........, ....... ....... ..........
..... ..., ......... .. y ... ..... ...... ........ ........ . ........ .
........... .. .. ....... ........ ...... ...... ...... ...... ...... . ..........
.... ............ ......... y ...... ......... he ........ ...... ...........,
y ...... ce ..... .. .. ..... ......... .... ....., ......... ..........,
...... .. ........ .......... .. ........., .... ce .... .... ........... .......
. ......... . ....... ............


.... 5.
... .. ....... ........., .... ce ......... ............. ....... ... ..
... ...., .. ..... ....... ........... . ......... ........ .......... .....


126
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 65     <-- 65 -->        PDF

...... ...... ......... ........, y ...... ..... .. ........ ....... ........
.........., ... . ..... ........ ......... (.............. ........», .......
....... ....). ........ .... . ........ ........ ........ ....... .. ..........
... .........


..... ........ ......


.... 6.
...... ce ......... ..... ... ....... . .. y ...... ..... ... ....... ......
........ ....... .........
....... .. ........ ...... ...... ce ......... ........ ........ .. ..... Mecena
....... .... .......


....... .. ........ ......


.... 7.


.. ....... .. ........ ...... .... ce .........:
.) ........ . ......... ...... ........ y ......... ... ...... ........
........
.) ....... . ....... ......... ........ ......... ...... y ......... ...
...... .......... ........


.) ....... .............. ........ ...... . .......... ............. ......
.. ....... ..... ...... .... je .......... ......., ........ .... . ...........
......... ......... .... .. .... y .......... ......... ...... ....... ... .......
. .......... ......... ......... ...... ......... . ....... . .. ......
........ ......... ......... ........ ......... .......


.) ...... .... ..... ...... . .....


.) ....... . ....... ...... .. ........ ......... .......


.) ....... . ..........


.) .... ........ ........ ...... y ......, ....... ....... ..... ..., ......
. .........
.......... ........... y ........ ...... ....... .... ......... ...
., . . ..


..... ...... . ...... ....... ........


.... 8.


..... ce ...... y ........ . na ...... .... ........ ........., .... ........
........ .... . ....... ....... .. 10 ....... ..... .......
........ ce ....... .. ........... . ...... ..... .........., ...........,
....... . ........ ........ ........ ........ .... . .......,


....... .......... no ....... ...... .... ....... ....... ........ .........
.. ............ ... .............. ........ . ....... ....... .... ce
..... . ........ ........ ......... ... ....... ...... .. ..... ......., .. .
y ... ....... .......... . ....... ... ..... .......... ...... .... ....... .......
........ ..........


........ ....... ........ ........... . ......... ............ ........
ce ............ . .........


.... 9.


........ ....... ........ ..... y .... .. 15 .... no ....... .........
. ..... ........ ....... ........ .... . ....... .. .. ce ....... ...... ... ..,
y .... ....... ..... ....... ....... .. ..... ce .. .... ........


127
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

.... 10.
AKO je .... .. ....... ........ ....... .. .. ..... ...., ... . .... ............
......... ........... ........, .... he ....... ........, a ... .. . ....
... ......., .......... .. ........ ........ .. ....... ...... ........, y ....
....... .... .......... ..........


.... li.
...... ....... ........, ..... .......... .. ........ ..... ........, ... .
... ........ ......... ....., .... ..... ....... y .... ..... ...... ...........
ce ........... ..... „......... ....." . „......... ......" . ... je ...... ..
....... .........


...... . ....... ......... . ...... .......... .. ........ ..... ........


.... 12.
....... ........ ce ....... ....... .. 15 ........ .. ....... ..... ...........
........, ....... ........ ....... . ....... y ...,. . ....... .......
...... ...... . ...... ......... ......, .. .. ce ..... .. ........ ...... ... ...
0 ...... ........ ........ he ......... ...... ......... ...... ..... ......
.............. ...... ....... .. ..... .........
............ ........ .... ...... ...... ....... .......... .. ........
..... ........, .. ..... he ce ..... ..... OISOM .......... .........
0 ..... .... .. .... ....... .... ........ ........ .... ......... ... .......
. .........


.... 13.


....... .. ..... ...... ........ ........ ....... ........ ....... .. .........
. ..... ......... ......... ........ ....... ...... ...... ........., ....
.. .......... y .... .) ..... 7 .... ...........


..... ......


.... 14.
..... je ..... . ....... ce .. ...... .... . ..:
1) .... — ...... ... ..... .<... ... ....... ......,
2) ....... .....,
3) ...... ..... .
4) ........ ......


.... . ......... ......


1) ....
.... 15.
.... je ....... ...... ..... ....., .... ........ ....... .. ....... .. ........
......, ... je ... .... ........ ...... ........... .. ..... ..........,
... ..... ..... ....... ... ... .........
Kao ...... ... .. ......, .... ... .. ........ . ...... ....... ......., ....
je ........ ..... ... ...... je ......... .. ..... ....... ..........; y ....
........ ....... he ........ ...... ... ..... ..... ........ .......... .......
......... .......... ... .. .... .... ....... ......., .. .. .. ........ .......
.........., . .. .. .... .... . ...... ........ ..........
........ .... ce .... ......., .. y .... .... ...... ..... .......... .......
... ... ........, .... .. .... ....... ..... ....... .. je ... ....., . ....... ....,
...... ce upii ...... .........


128
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 67     <-- 67 -->        PDF

...... .... ........ .... .. ...... y ....... ....... ........ .......
... .....
.... 10.


........ .. .... ce ....... ........ ....., .. ... .......... .... .....,
...... ce .. ..... ........ ...... y ... ...., a ... ........ ........ . ......
........ .. ....... .... .. ...... ..... na, ........ ........ ....... ........


2) . . . . . . . . . . . .
.... 17.
......... .. ........ ...... ...... ce crpe no ... ..... ..... .........
........ ....... .........
AKO .......... ........ .. .... ... ....., ...... .. ce .. je .......... .......
.. ...., im he ........ . .... ...... ..... ...... . ......... .. ..... ......
.............. .......


.... 18.


. ... .... ......... ...... ....... ........ ........ .. ..... ..... no ...
......, .... .......... ..... .. .... .......... .... .. .... ....... ....-......
.... ... ....... ...... .......... ......... ....... ..... ...... no ....... .
......... .. ........... .... ..... ..........


.... 19.
....... ..... ne ..... ....... .... .. ... .... . .. ........ ...... ....
... ..... . ...... .... no ......
.......... ...... ...... ce ........ ....... y .... .. ...... .... . no
...... .... ....... ... ce .... .. n ......... ........ ........, .... upe ......
onom ....... ...... ....... ......, .... no ....... .... ..... ......... .......
...........
ARO je ........ ....... ...... ..... . y ........, ..... je . onaj .. .......
........... ....... na, ...... ....... ........ ......... .......... ....... .......
......... ......... na ..... . ....... .........


.... 20.


´U eue ..... ........ ...... ........... ..... . .... ...... no ..... ....
......... ..........., a ... ........ ...........
........... je ......... .. ce ira ........ ........ .... ......... .........
.......... . ......... ......... ....... ir tipoiraca ... ........ ..........
..... ....... ........ .... ..........


......... .. ..... .. ........ ...... .......... ......... ... ..... ......;
..... ........... ..... .. ...... ......... ....... ......... .. .....
.......>. ...... na ... ..., . .... ...... ...... ....... ........ y ..... ........


.) . . . . . . . ., n . .
.... 21.
...... iiciuiT je janarr . ....... ce .. ...... ..... ........ . ..:


1. .....:
........ . ...... ...., y .... .. .............», .............. . ...... .
......... ...;
..........>. ...... . ..... .......;
...... .........;
...... ........;


129
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

........ . ............. ....,
..... . ...... ....;
...... .......... . ........;
......... . ..........


2. .....:
....... . ........ ......... ....;
......... .. ............ — ........ ..... . ...... ........... ......
— ........
3. .....:
...... .............., y ...... .. ..... y .... ..........-.............
......, ...: ......... . ........ ....... ......, ......, ........, ....... .........;
...... ....... ....... . ....... ... . ..... ......... ....... . ........;
...... ........ . .... ...... ......... .......
...........
....... ...... . ...


4. .....:
1) ............ ........ ...... y ......;
2) ......... ......, .........., ......., ........, .... ....... .. ......
....... .. ......... . ....... .. ............. . ......... ............ .....
. .......;
3) ..... ......... ...........;
.......... ....... ........ ......:
4) ...... . ....... ....... ....... ......;
6) ...... . .......... ....... ....... ......;
.) ...... . ....... ............. ............ caueia;
7) ...... . ...... .. ....... ............. ............ ...... . ............;
8) ...... . ...... . ...... ......... .. ....... ........;
9) ...... . ....... ......;
10) ...... . .......... ......;
11) ...... . ........ ...... . ........ ........:
12) ...... . ......... .... y ........ ...... . ........ ........;
13) ...... . ....... ........;
14) ...... . ...... ........ ........;
15) ...... . ...........;
16) ...... . ........ ............. . .......... .. ......... ..... ......:
17) ...... . ......... .......;
18) ...... . ....... ....... . .......... ....;
19) ...... . ............... . ...... . .......... y ...... ..... .... ..
......... ......-.;
20) ...... . ........;
21) ...... . ....... .. ...........;
22) .......... . ......... ......;
23) ...... . ........ .. ............;
24) ...... . ........... ........,;
25) ...... . ......... .......;
26) ...... . ....... ......... .........;
27) ...... . ....... .........;
28) ...... . ...... ......... .. ....... . .......;
29) ...... . ....... . ........ ........;


130
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 69     <-- 69 -->        PDF

30) ...... . ........ .........;


31) ...... . ........ ...............;


32) ...... . ......... ........... y ......... ........;


33) ...... . ...... .......;


34) ...... . .... . ......... .. ...........;


35) ...... . ....... ...... . ....... ........ ........ .......... ..........
....;
30) ...... . ........ .. ........


......... ..... ...... ... . ....... . ........ ......... ce .. ..............
. ............. ............. ....... ....... .. ......... ............
.... . ....... . ......... .. .........


.... 22.


....... ........ .......... ....... ........; .. ... ..... .......... ..
..... .........
....... .......... ........ .... .. ... ..... ........, .... .. je ........
..... ... 13. .... ...........


....... ........ ... .. ce .....,´ je .. .......... ...... ........ ..... .
.........., .. .... ....... ...... ........ ....... ........ ...... . ..........
......... ....... ............ .... he ........ ........... ........, ........
.. ........ ....... ........ . ...... .. ....... ....... ........ ..... ........
y ......... .:......, ....... .. ...... ............. . .............., ...... je y
... ....... ...... ..... ...... . ........ ......., ... .. ...... .. ..........
........-.........., .......... . .......... ....... . ...... ........ ........
. ....... .... ... ........... ........ ....... . ....... ..... .. .........
..........


...... .... ........ ...... ..... ....... 4, a ....... 6 ..........


.... 23.


.. ........ ....... . ........ ...... ....... ce ........ ......... ....
.. ...... .. ........ . ......... ....... .........., .. .... .. ......... .....
.......... .. . ......... ....... ..... ....... ......


..... . ..... ........ ......... ...... ........ ....... .........


........ ......


.... 24.


.... y .......... ........... .... ........ ...... ...... .... .........
... ....... ......-.. .... .. ......... . .... ...... ...... ........ .... .
....... ..... ........... ....... ....... ......... ........ he ........ ..
.. je ........ .. ........ ...... ....... .... .....


........ ..... .... .. ..... ...., ... je .. ......... ... y ...... ... 14.
.... 6. ...... . ............


..... ......


.... 25.


..... no ......... ...... ........ ........ . ...... .......... (........,
....... . .........) ....... ... ......... ...... ......... .... ..... y ..... .
........... ........ . ..........


131
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 70     <-- 70 -->        PDF

....... ........ ...... .......... . .... ...... ....... ......... ..
........


.... 26.


... ......... ...... ...... he ce ........ ........ je .. ........ .......,
... ....... ......., .... ..... ...... .....: „.......", a .... ....... „.......
...........", ... .. .... ..... ...... ....... ... ....... ....... ......... ..... y
......... ..........., ... ce .... ........ ........ ....... .. ....... ......
......... ......., .... ce .... . ..... ,........... ....... .. .......".


.... ..... ........ uo .....; .......... ..... .........
... ...... ........ ce .. ..... ....... ......... . ......... .. ..........,
... ....... ........ . ........,


.... 27.


........ . ...... .... ........; ..... ...... ........ ......... ..... ce
y ........ . ..... ...... . ....... ......., ...... je ..... ........ ........
......... .........., ....... ........ . .........


.......... he ..... ......... ........... ......... ........ ......, ... ....
.. ........., ........ . ... ........ ...... . .......... .. ....... ..... .....cKOi´
...........


.... 28.


..... ...... .... ce ........ ......... ...... ........ ............ .
.... ...... ....... ........, .. ....... ........ ..... . ........ .... ..........
... .... .......... ..... ............ ........ ....... .. ......


............ .....:


.. .....


. ......... ........ ...... .. ........ .......


. .....-. . ,


..... y ....... je ..... .... ........ .........,
......... ....... ......... ........ .... . ....... .... ... .
....... .-.... .. ........ ...... .. ...... .. .....
.... .. ce ...... ... ....... ..... ... 28. .......... . ........ ........
........ ...... ........... ........ ...... .. ............
........


..
. ´. . . . . 193 . . . ....
........,


.......:
1)
2)


a)


4)


.... 29.


........ .... .. ...... .... ....., ......... ce .......... ...... .. .. je
........ .. ..... ....... .... ...... .. ..... ....... .. ......


132
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 71     <-- 71 -->        PDF

.... 30.


... ...... . .... ....... ........ . ........ ......... ....... ce ....>
... .. ......... ............ .... . ....... .. ...... ......, .... he .. ......
........ y „......... .....".


........ . ......... ...... ...... .......... ........ je ..... ....... .........
........, ... ..... ce ...... ........... ....... ......... .... .....
......... ........ y ........... ........


........ .. ........ ......


.... 31.


........., ... .. ....... ........., .... ...... .... ...... ....... ........
— .... . .. ........ ...... ....... ... ...... .........


....... ............


.... 32.


.........., ....... ....... ........ .......... ........ ......., .... .....
......... no .......... ......... ........ ......... .... ... 72.100, .. i. ....
1927. ...., a ... ....... ... ..... ... ce ...... ..... ........ .. ....... .... ...
. ........... ..... ........ ..... ......... . ....... ...... ........ .. ........
.........


....... ...... ........ ...........


.... 33.


........... y ........ ......, .... ...... ....... ..... ... ..... ....
.......... ........ ce . ..... .. ..... ........, ... ..... .......


...... ..........


.... 34.


... .... ......... ..... na ..... ........ ...... ... ..... ......., ....
.. .. .... ...... y ......... ........... .. ........ ........ ........ ......
......... .. ............ ........


.... 35.


.... ......... ..... .. ..... ... ce .......... y ........... ........".


18. ......... 1931. .... ........ .... .: .......:
....... ...... . . . . . . . .. ..
........ ...... ... 11-1932.


133