DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1932 str. 9     <-- 9 -->        PDF

običnija je ophodnja od 20—30 godina (za privatnike i opčine) i od 25 do
40 godina (za državu). Duge ophodnje uvjetuju stvaranje većih rezerva
i pozitivno utječu na materijalni i novčani prihod sastojine, ali često
štetno uplivišu na samu budućnost šume. Zaista srednje se šume većinom
sastoje iz svjetloljubivih vrsti (hrast, jasen, brijest i si.) i njihov podmladak
može uspijevati samo kad dobije dosta svjetla, to će reći u momentu
sječa. Što se rjeđe ti momenti ponavljaju, to se više dovodi u
pitanje prosperitet i sam opstanak svjetloljubivog drveća, naročito ako
se šuma sastoji djelomično od bukve i graba. Naši lugari vele: »duge
ophodnje ubijaju hrast«.


Radi male vrijednosti gorivog drva prije nekih 50 godina pokušavalo
se povećati nadstojnu rezervu, a u isto vrijeme produljiti ophodnju.
Činilo se spočetka, da su rezultati odlični. Uskoro je nastupilo razočaranje,
što vrijedi naročito za hrastove šume. Pod gusto sklopljenim
krošnjama nestaje podmlatka. Iz periode u periodu smanjuje se broj
mlađih nadstojnih stabala i preostaju nam samo »modernes« i »anciens«.
Najzad šuma je osuđena, da propane odnosno da ustupi mjesto elementima
manje vrijednim (grab, druge razne vrsti).


Vidimo dakle, da je jednostavnost ovoga oblika više prividna, no
stvarna. U stvari je to najnestalniji, a možda zato i najteži oblik gospodarenja.
Mimo svega ostalog ima on tu veliku manu, da često u nastojanju
za povećanjem produkcije tvorivog drveta imamo za posljedicu
kobni rezultat — propadanje najvrjednije naše vrsti, hrasta.


Mnogo se govorilo zadnjih godina o specijalnom obliku uzgoja —
futaie claire (»svjetla« visoka šuma). Uslijed kratkih ophodnja (10 do 15
godina) možemo očuvati jaku rezervu hrasta, a u isto vrijeme zasigurati
njegovo pomlađivanje. Nama se čini, da ta metoda donekle odgovara
uzgojnim svojstvima hrasta kitnjaka, ali za lužnjak ne daje dobrih
rezultata.*


* Ovdje predavač misli na ophodnju podstojne sastojine.
Gornja metoda, koju je predavač spomenuo tek mimogred i bez naročitog oduševljenja,
uživa međutim najozbiljnije simpatije kod mnogih francuskih šumara. Iz tili
nekoliko riječi predavačevih ne može se razabrati suština ove (također veoma karakteristične)
francuske metode. Opisati ću zato sa par /poteza suštinu toga režima »futaie
claire«, pridržavajući se u glavnom Huffel-ova tumačenja.


Išlo se za tim, da šuma odgovara ovim uslovima: 1. da producira relativno veliku
količinu građevnog drva i minimum goriva; 2. da zasigura održavanje, prosperitet i
umnožavanje svjetloljubive vrsti (hrasta); 3. da se pretvorba u taj oblik srednjih
šuma vrši bez naročitih poteškoća i rizika. Prije dvadesetak godina počelo je stvaranje
tih »futaies claires«, koje po mišljenju Huffel-a odgovaraju svim spomenutim uslovima.
Svakih 10 godina siječe se šuma panjača, a vade se i predominantna stabla i stabla
lošeg oblika gornje etaže. Radi kratkoće te periode smiju se ostavljati manji intervali
između visokih stabala bez pogibelji (to se ne bi smjelo raditi u srednjim šumama,
gdje su ophodnje 30 i 40 g.). Uslijed toga se stabla bolje čiste od grana (u većoj
duljini), tlo i pomladak ne izvrgavaju se nagloj i oštroj promjeni jedamput u 30 i 40
godina, već manje oštrim i manje brutalnim svakih 10—15 godina. Vlasnici su ne
dovađaju toliko u kušnju, da smanje svoj kapital — drvnu masu. Krošnje visokih
stabala »kupajući se u svjetlu i toplini«, kao što kaže Huffel, bolje rađaju žirom.
Progale, koje vlasnik često zanemaruje u srednjim šumama i time upropašćuje sastojinu,
nisu više potrebne. Na drugom mjestu Huffel izričito kaže, da taj oblik uzgoja
ima neospornu budućnost. Prim. prevod.


71