DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prof. H. PERRIN (NANCY):


FRANCUSKE MEDITERANSKE ŠUME


(FORETS MÉDITERRANÉENNES FRANÇAISES).


Šume mediteranskog tipa zapremaju kod nas (u samoj Francuskoj,
bez kolonija) cea 1,000.000 ha, a u Sjevernoj Africi preko 6,000.000 ha.
Pojmljivo je dakle, zašto polažemo toliku važnost na uzgoj šuma u mediteranskoj
zoni, u kojoj se prilike (klimatske naročito) znatno razlikuju
od prilika, što vladaju u ostalim krajevima (»krajevima pravilne raspodjele
oborina«). Promotrićemo zato šume Južne Francuske, što počimaju
od obale Sredozemnog mora i nadovezuju se (na sjeveru i u bregovima)
na šume običnog tipa, koje smo već proučili (borove, bukove, jelove).
Poslije ćemo se dotaknuti sa nekoliko riječi i afričkih šuma, čija je uloga
u gospodarstvu Francuske od velike važnosti.


U mediteransku zonu možemo uvrstiti oko 10—12 naših departements-
a. Poseban klimatski karakter te zone uvjietovan je time, što
Rhona teče od sjevera prema jugu između produljenih i visokih gorskih
masiva (Masif Central i Alpe). Potonji štite cijelu dolinu tog sliva od
istočnih i zapadnih vjetrova; južni vjetar naprotiv prodire dosta duboko
u unutrašnjost zemlje. »Jug« (le »Midi«) osjeća se i u 44" 30´. Po zimi
često puše suhi, žestoki sjievero-zapadnak tj. zv. »Mistral«.


Krajevi, o- kojima je riječ, imaju prosječnu godišnju temperaturu
od 15 do 16" sa prosječnom ljetnjom toplinom od 22 do 25°; zimskom
temperaturom od 4 do 8°. Mrazovi su dosta rijetki (7 do 35 dana u go


dini) i skoro nikad niske temperature ne premašuju — 5". Nema dakle znatne
razlike u tom pogledu između našeg juga i vaše Dalmacije. Ali su napadne
razlike u količini i raspodjeli oborina. Godišnje imamo 500 do 800
m/m kiše, a u ljetnjim mjesecima (od maja do septembra) pada samo
70—100 m/m i to u obliku kratkih žestokih pljusaka.


Ta izrazito aridna klima, koju naši geografi zovu provansalskom,
ograničena je samo na primorske nizine. S nadmorskom visinom raste i
količina kiše (tako da se u južnom dijelu Centralnog masiva osjeća upliv
atlantske klime, pa prema tome relativno obilje ljetnjih oborina). U planinama
imai mnogo predjela sa skoro istom klimom, kao što je ima
vaš krš.


Na vapnenim tlima razlikujemo donju i gornju mediteransku zonu.
Dok je za šume prve zone karakterističan bor (pinus haleppensis), dotle
u drugoj pridolazi quercus ilex. Šume su prorijeđene i trpe mnogo od
požareva i paše blaga. Teško se pomlađuju i često ustupaju mjesto posebnim
biljnim formacijama, koje se kod nas zovu »garigue« i u kojima
je hrast hermesovac (quercus eoceifera) prilično raširen. Brežuljci i
nisko gorje su domena quercus pubescens-a, kojem su primiješam acer
monspessulanum, sorbus domestica, buxus sempervirens i t. d. Poseban
je botanički kuriozitet naročita odlika crnoga bora (pinus Laricio Salzmanni,
veoma slična p. Laricio pyreneica) na granici rasprostranjenja
hrastova.


188
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Na silikatnom zemljištu nalazimo veoma gustu grmoliku vegetaciju
(ericaceae najviše), koju zovemo »makijom« (»Maquis«). Makija dolazi
ili sama (t. j . na zemljištu, koje je posve lišeno šumskog drveća) ili u
obliku donje etaže tipične mediteranske šume, sastavljene iz hrasta plutnjaka
(u toplijoj zoni) ili iz primorskog bora (hladnija mediteranska zona).
U ostalom nema oštre granice između ta dva područja, Nalazimo čak
veoma često te dvije vrsti (quercus suber i pinus maritima) u mješovitim
sastojinama. Gore u planinama nalazimo opet quercus pubescens ili pak
kesten (često umjetno uveden).


Crni bor (pinus Laricio Cors.) čini na Korzici prostrane šume između
gornje granice rasprostranjenja primorskog bora i donje granice
bukve.


Takav je u glavnom sastav mediteranskih šuma, koje se većinom
nalaze na brežuljcima, jer su ravnice zauzete vinovom lozom i žitaricama.
Ima i drugih vrsta drveća, ali te nisu tako raširene. To su na pr.: čempres,
pinjol, ostrya, juniperus oxycedrus i juniperus phoenicea. Maslinu
i dud ne spominjem, jer ne spadaju u našu struku.


Možda će vas začuditi okolnost, da alepski bor i česmiku smatramo
vrstama, koje zahtijevaju vapneno tlo. Međutim to stoji. U Francuskoj
obje vrsti rastu samo na takovim tlima.


Najveće površine (više od 300.0001 ha) zapremaju šume quercus
ilex-a. Žalosne su to šume, slabog uzrasta, prorijeđene. Rasprostiru se u
nadmorskoj visini od 300 do 800 m. Drvo, pošto je odviše tvrdo, upotrebljuje
se veoma malo u građevne svrhe. Oblik gospodarenja je niska
šuma sa ophodnjom od 15—30 godina i sa ostavljanjem (na pojedinim
panjevima) 2 do 3 izbrojaka, koji bi trebali dočekati slijedeću ophodnju,
ako ih ne uništi vjetar ili napad coroebus bifasciatus-a.


U česmikovim šumama, koje su namijenjene proizvodnij kore za
tanin, praktikuje se često kod privatnika jedan poseban, malo neobičan
način eksploatacije. Ta se metoda zove »saut de piquet« i sastoji se u
ovom: mjesto da se izbojci sijeku pri zemlji (pri korijenu), sijeku se 15
do 20 cm nad zemljom; panjići se zatim izudaraju postrance sjekirom
sve dotle, dok se konačno i rukom mogu istrgati. Od samog panja na taj
način ne ostaje ništa, ali odmah potjeraju izbojci iz korijena i šuma se
tako održaje dalje. Ovaj je čudan način opravdan time, što se kora sa
najdonjeg dijela debla smatra najboljom za tanin. Paša i požarevi ne
štede česmikove šume. Njihov je produktivitet minimalan (V2—2 m3 ili
5—20 frc).


Odmah iza česmike dolazi quercus pubescens, koji raste u različnim
nadmorskim visinama i prelazi daleko izvan užih granica mediteranske
zone. Nađemo ga i u dolini Saône i na vapnenim bregovima Centralnog
Masiva. Raste sporo. Drvo mu se slabo troši za građevne svrhe (suviše
je kruto) i zato se goji samo u niskim šumama (sa ili bez pričuvaka). Ophodnja
je 20 do 35 g. Katkad su primiješani javorovi ili koji sorbus. Šuma
guljača te vrsti hrasta gotovo i nema. Sastojine su većinom znatno prorijeđene,
ali znaju ipak biti mnogo gušće nego kod prije spomenute vrsti,
pa su prema tome i relativno unosnije.


Quercus suber zaprema površinu od cea 120.000 ha i ide do 50!)
do 600 m. nadmorske visine. Šume su rijetke i često trpe od požareva.
što nije čudo u tim krajevima, gdje vlada mistral i suha vegetacija makije.
Ali s druge strane igra makija i pozitivnu ulogu: čuva svježinu tla


139
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

; olakšava razvoj pomlatka. Izbojna snaga panjeva dovoljna je za održavanje
vrsti. Sa stabala, kad postignu opseg od 50 do 60 cm, skida se
prvi grubi sloj pluta (liege mâle); zatim se svakih 8 do 10 godina bere
fino pluto (liege femelle), koje u tom razdoblju obično naraste do 25 mm
u debljinu. Neka vrst »prebirnog gospodarenja« praktikuje se i u takvim
šumama. Naime svake se treće godine skida kora sad s jednih, sad s
drugih stabala, tako da na istoj parceli ima stabala sa ...^. tri, šest i
devet godina starom (ova se potonja iskorišćuje). Ako je pluto starije od
5 godina, stabla su manje izvržena opasnosti od požara. Zato kod navedenog
sistema eksploatacije u šumi uvijek ima stabala otpornih protiv
vatre. Da pluto bude dobrog kvaliteta, ne smije se skidati kora više od
5 puta sa istog stabla. Šumoposjednici se skoro nikad ne pridržavaju tog
pravila i zato je pluto često prilično loše. Jedan ha producira godišnje
jedan metrički cent pluta. Vidimo dakle, da su te šume dosta rentabilne.


Kesten se goji u niskim šumama sa ophodnjom od 20—25 godina.
Vrše se i prorede, koje snabdijevaju okolni svijet obručevima i vinogradskim
koljem. Kestenova panjača u dobi od 25 godina može dati i materijal
za dužice. Prihod kestenovih šuma je odličan.


Od četinjača imamo pinus haleppensis i pinus maritima. Na Korzici,
kao što smo spomenuli, dolazi pinus Laricio var. Cors.


Pinus haleppensis pokriva kod nas oko sto hiljada ha na kamenitoj,
vrućoj stojbini blizu mora, do nadmorske visine od cea 600 m. IJ mladosti
raste veoma brzo, a kasnije sporo, tako da se ophodnja od 60—70
godina smatra najpogodnijom. To odgovara prsnom promjeru od 30—35
cm. Alepski se bor upotrebljava za radničko drvo, za sanduke i za grubu
bačvariju. U šumama alepskog bora ima često i zimzelenog hrašća (qu.
eoceifera, qu. ilex). Šume često gore. Starija su stabla otpornija protiv
vatre i često se zato ostavljaju na površini obrasloj mladom šumom.
Premda ta vrst bora daje smolu u dovoljnoj količini i prilično visokog
kvaliteta, ipak ne iskorišćavamo te šume za smolarenje. Razlog leži u
teškoći rada na tom nevjerojatno lošem terenu. Osim toga smolarenje
znatno smanjuje tehničku vrijednost trupaca, te se samo izuzetno praktikuje
za vrijeme visoke konjunkture smole.


Primorskog bora imamo više na Korzici nego u samoj Francuskoj.
Mediteranska rasa razlikuje se dosta od landske. Doseže nadmorske visine
od 1000 m i tvori odlične sastojine ... ako ih vatra poštedi. Upotreba
je ista kao kod prije spomenute vrsti.


Korzikanski bor zaprema površinu od cea 40—50.000 ha na kamenitom,
silikatnom zemljištu otoka počev od 900 m nadmorske visine, pa
sve do 1700 m, u kojoj visini ustupa mjesto bukvi i jeli. Drvo nije loše,
ali ima mianu, da mu je bijelj preširoka. Moramo imati stabla prsnog promjera
od najmanje 80 cm. U neuređenim i nenjegovanim šumama Korzike
stabla postizavaju tu debljinu tek u starosti od 300 godina. Sada se
doduše pridržavamo sječne dobi od cea 200 godina.


To su karakteristike naših mediteranskih šuma u samoj Francuskoj.
Kao što sam rekao, sastojine plutnjaka, kestena i alepskoj bora igraju
izvjesnu ulogu u nacijonalnoj ekonomiji zemlje. Ali šuma česmike i hrasta
medunca pretstavljaju mrtvi kapital i zaista je postao aktuelnim problem
pošumljivanja tih površina drugom, rentabilnijom četinjastom vrsti. Na
žalost naša domaća flora ne može nam u tom pogledu pomoći, jer u hlad


140
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

nijem dijelu mediteranske zone nalazimo samo 2 autohtone vrsti: pinus
Laricio Salzm. (koji raste kao nisko stablo) i korzikanski bor, koji izbjegava
vapneno tlo i traži malo više vlage u njemu. Nemamo dakle
nijedne podesne vrsti za »enrésinement« niskih hrastika našeg primorja.
Pokušaji rasprostranjenja alepskog bora malo dalje prema sjeveru i malo
više u bregove smatraju se riskantnima. Dovoljna je jedna oštra zima,
da sastojine uginu. Moramo zato potražiti spasa u egzotičnim vrstama.
Bilo je pokusa sa čemrpesima (u južnoj zoni). Dosta je uspjeha pokazao
austrijski crni bor (u zoni hrasta medunca), ali njega smatramo samo
prelaznom vrsti, jer njegove sastojine često gore, prerijetke su i daju
drvo slabog kvaliteta. Mi pak tražimo guste šume i dobro drvo. Različite
mediteranske jele (abies pinsapo, abies numidica, abies cephalonica, abies
cilicia) malo su oprobane. Čini se, da svima ili bar većini zahtjeva odgovara
atlanski cedar (cedrus atlantica Manetti), koji smo počeli uvađati
već od god. 1860. sa odličnim rezultatima. Neobično se lako pomlađuje
(prirodnim putem). Imamo ga na raznim mjestima ne samo u obliku starih
šuma, već i u sastojinama, tako reći, druge evropske generacije.
Uprava državnih šuma na veliko sakuplja njegovo sjeme i izgleda, da će
se područje njegovog rasprostranjenja još proširiti. Raste brzo, podnosi
duge beskišne periode i suha vapnena zemljišta (samo ako ima dosta
pukotina u kamenu), sačinjava sastojine dovoljno gustog sklopa, rodi sjemenom
dosta rano i daje drvo prosječno visokog kvaliteta. Gdjegod
raste quercus pubescens, možemo uvesti i cedar, a ogromna važnost takove
zamjene razumije se sama po sebi. Jedino moramo paziti na provenijenciju
sjemena, jer sjeme, koje potječe iz aridnijeg Alžira, više konvenira
nama nego sjeme iz Maroka.


Klima Sjeverne Afrike u mnogome je slična klimi naše mediteranske
zone, samo što je, naravski, toplija i sušja. Oštru granicu u klimatskom
pogledu između te 3 zemlje (Alžir, Tunis, Maroko) teško je povući. Veliki
planinski lanac u Alžiru i Tunisu skoro je paralelan s morskom obalom
i neznatne je visine (do 2000 m). U Maroku planine (Srednji i Veliki
Atlas) imaju smjer sjevero-istok—jugo-zapad i visinu do 4000 m. Pošto
prevladavaju zapadni vjetrovi, klima je mnogo vlažnija nego u Alžiru.


Šume svih tih pokrajina trpjele su uvijek, pa trpe još i sada od haranja
po urođenicima, od požareva, od paše ovaca i koza. Ima dosta
šuma, koje su se pretvorile u prave šikare, dok se lijepe šume nađu gdjegdje
na apsolutno šumskom tlu i u nepristupačnim planinama. Imamo
svega 6,300.000 ha šuma, koje se sastoje djelomično od netom spomenutih
evropskih vrsti (koje dakako idu ovdje mnogo više u bregove), a
to su quercus ilex, quercus suber, pinus halcppensis, juniperus oxveedrus,


j . phoenicea. Ali po vrućim, suhim afričkim nizinama rastu i mnoge endemične
vrsti, od kojih ćemo neke i ovdje spomenuti prigodom letimičnog
pregleda afričkih šuma.
Prvo ćemo se osvrnuti na već poznate vrsti:
Šume qu. ilex-a zapremaju 1,000.000 ha. To su degenerisane niske
šume ili visoke šume veoma lošeg izgleda i slabog uzrasta. Izuzetno u
srednjem Alžiru čini ta vrst velike (prave visoke) šume, koje produciraju
materijal sposoban za željezničke pragove. U Alžiru seže do 1700 m nadmorske
visine (mediterenski Atlas), a u M.aroku čak do 2500 m (veliki
Atlas).


141
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Alepskog bora skoro nema u Maroku. Računamo, da ga ima u Alžiru
i Tunisu oko 1,000.000 ha, ali su požarevi uništili i uništavaju
ogromne komplekse.


Imamo u Africi 2 velika nalazišta hrasta plutnjaka: u niskom gorju
istočnog Alžira i u ravnicama Maroka. Ide do visine od 1200 m. Ima ga
svega cea 850.000 ha (dok na čitavoj zemaljskoj kugli ima ga oko


2.200.000 ha). Prihod cd tih šuma relativno je nizak (V2 m centri po ha),
ali nam ipak osigurava treće mjesto na svjetskom tržištu pluta (odmah
iza Španije i Portugala).
Od endema moramo spomenuti interesantnu egzotičnu tuju — callitrix
quadrivalis (zapadni Alžir i Maroko), koja čini šume (cea 950.000 ha)
otporne protiv vatre. Drvo dobro tjera iz panja. Urođenici eksploatiraju
te šume u dobi ljetvenjaka, ne vodeći računa o tome, da su tek starija
stabla od prave vrijednosti i da daju odličnu stolarsku gradu. Smola te
vrsti traži se u farmacijske svrhe i u industriji lakova (»sandarak«). Šume
vrsti Arganja suderoxylon (sapoteceae) pružaju urođenicima na jugu
Maroka (gdje se godišnja količina kiše spušta do 300 m/m) svoj1 hlad,
nešto drva, plodove i list za hranu stoke.


Od hrastova valja spomenuti quercus Zeen, jer čini guste šume,
daje dobro drvo i mogao bi se sa uspjehom upotrijebiti u našim planinama
i ravnicama (ne odviše suhim, jer traži dosta vlage).


Cedar zaprema cea 200.000 ha. u visoikom gorju. Negdje su to čiste
šume, negdje miješane sa jelom (abies numidica). Cedar je prekrasno
drvo, visoko do 45 m, čednih zahtjeva na tlo. Šume mogu dati po ha do
800 m´\ Već smo naglasili, da bi ta vrst bila odlična za »enrćsinement«
hrastika (qu. pubescens) u francuskoj mediteranskoj zoni. Cedrove su
šume malo izvržene požarevima, lako se pomlađuju (ako nije u njima
pašarenje odveć intenzivno). U Alžiru se skoro ne sijeku (cedrovo drvo
slabo trune, te se urođenici zadovoljavaju sa ležikcm), dok se u Maroku
započelo sa pravilnom eksploatacijom.


Ipak afričke šume nisu kadre da podmire sve potrebe pučanstva u
tvorivom drvu. Njihova je uloga u davanju nuzgrednih produkata visoke
vrijednosti (pluto, »sandarak«) i u onoj mogućnosti pošumljavanja naših
evropskih planina, o kojoj je već bilo govora.


Sommaire: Caractéristique de la zone méditerranéenne au point de vue climatérique.
Distinctions shematiques au point de vue d´altitude (étage inférieur et étage
supérieur) et du sol (terrains calcaires et terrains siliceux). Etude de diverses essences
des forets méditerranéennes: chene vert; chene pubescent; chene liege; chataigner; pin
d´Alep: pin Laricio de Corse. Enrésinement de taillis méditerranéens. Essences employés
(les pins, les divers sanins méditerranéens, le cedre). Forets de l´Afrique du Nord; les
essences européennes (chene vert, pin d´Alep etc.) et les essences endémiques (callitris,
argania etc.).


Preveo Ing. A. Panov.


142