DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

unutar manjih grupa. Ovaj se tip javlja samo na kamenitim gorskim glavicama. Pomladjivanje
smreke uspijeva i ovdje pretežno na humusu uginulih stabala.


4. U jednolično uzraslim smrekovim sastojinama sa karakterom visoke šume
dolazi često primješana jela. Rjedje i samo na manjim površinama čini jela u njima
potstojnu sastojinu. Ovaj tip nastao je uglavnom na površinama, koje su stradale požarom
i si.
5. Ciste bukove sastojine sa velikim brojem debljinskih razreda i izgledom
visoke šume uspijevaju — iz dosad nepoznatih razloga — po gorskim vrhovima i bilima.
Osim gore označenih tipova ima naravski i mnogo njihovih medjusobnih prelaznih
oblika.


Ing. Milan Anić-


Dr. Milenko Radotić: Komasacije u Sremu i njihov narodno-privredni značaj.


Zagreb 1931-U ovoj knjižici, koja obuhvata 18 stranica, oktavnog formata, bavi se
pisac ponajprije prikazom provođenja agrarne politike prije i poslije rata u našoj državi.
Ističe važnost komasacije u narodno-socijalnom pogledu, te uopće njene prednosti
i koristi. Osvrće se na historijski razvitak komasacionih radova u Srijemu, na troškove
oko izvađanih operacija u uporedbi sa postignutim rentabilitetom, na provokacije postupka
i način izvedbe komasacija. Knjizi su dodana dva pregledna nacrta komasacione
gromade u opć. 0 r o 1 i k. Jedan od njih predočuje stanje prije komasacije, a drugi
stanje poslije provedene komasacije. Ing. M. Anić.


Dr. F. Raab: Die deutsche Forscwirschaft im Spiegel der Reichsstatistik, Berlin
1931. U ovoj ediciji prikazana je statistika njemačkog šumarstva i to uglavnom prema
stanju od 1927. god. Uzeti su kod toga u obzir i podaci opće drž. statistike, koji imaju
veze sa šumarstvom. Statistika je sastavljena prema raznim službenim statističkim
listovima i izvještajima. Edicija obuhvata 1812 str. normalnog formata, a izdano je kao
separatni broj »Tharandter Jahrbuches«.


Materijal je razvrstan u 29 statističkih pregleda, i to tako, da su najprije doneseni
ti pregledi u obliku tabela, a iza toga dodano im je opširno tumačenje, koje je
upotpunjeno sa 20 grafičkih prikaza-


Materijal je grupiran na: 1. statističke podatke o površinama šuma; 2. statist, podatke
o prihodima šuma; 3. statist, podatke o prosječnoj jediničnoj vrijednosti šuma;


4. statist, podatke o uposlenom osoblju u šumarstvu i 5. statist, podatke o šumskogospodarskim
objektima. Ing. M. Anić.
191