DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 75     <-- 75 -->        PDF

tag. S- B a r a u c n, koji je aranžirao čitav šumarski dio pokretne poljoprivredne


izložbe.


Izložbu je otvorio lično Visoki pokrovitelj Jugoslavenskog šumarskog udruženja


Nj. Veličanstv o Kral j na dan 14 februara. Pri obilaženju izložbe Veličanstvo


se napose zadržalo u šumarskim vagonima, premda su ti vagoni bili u kompoziciji


zadnji.


Tajnik J. Š. U. Nikola Neidhardt.


.....


.......... .......... .............. ......... ........ .. 2. ....... ......
........., .... he ce ....... s. . 9. ...... y .........


...... ...:


i. ...&.... .......... y . ...... . ....... ........... ....... . ..........
na ..........
2. ........ ...... . .... y ...... 1931/32, ..... ......., ........ .........
......
.. ...... .......... ........ . ......... ...... ...........
;Î. ........ . ...... .. 1932 .......


4. ....... .. ...... ....... ........-...... ......... .........
ft. ........ . ....... ...........
6. ............
........: ........, .... ce ..... ...... .... ...... ......... ...... ni
....... ....... ...... .......... .......... .. ..... ...... ..... 1932 ....
. ....... .......&. ....... ......... .......... . ........ .........
........, ....... ce . ...


II .. . a. u a ih a:


1. ..... ....., ........ .... y ....... . ....: „.... y ........-.............
......": 2. .... ..... ......, ........ ........ . ... ...... ...... y
........ . ....: „...... ...... ..&...... ......... . ......... .... .. .........
y ......... ......... .... y .........."; .. ... ...... ......., ........ ............
y .....: .. ..... (Limantria monacha) u .......... .......... .. .....
iipoii-ii: .>. y ............. (.. ......); 4. .... ..... ........, ........ ........
..... y ......... . ....: „...... ........... ...... ........"; 5. ... .... .........,
........ ............ . ....: „... ..... .. .... ....... ...... ......,
.. .. ....... ...., ... ce ........ ....... no .......... ....... ......... .
no ...... . ....... ...... ...... .........., ..... .. ....... y ..... .... . ..
.. ........ ........... ........."; . (i. ... ..... ......-..., ........ ............
. ....: „.... ..... . .... . ..... ......... ......´´. Ono .. ce .........
....... ..... .......
........ ...... ......... .......... .............. ......... ........
y ........:


1. Ha ... 7. aiipii.ia 1932: y ...... .... no ..... ........ ....... ......
.......... .............. ......... ........ y ...... ............ .... . .......
y .........
2. Ha ... S. ...... 1932: y lo ...... upe ..... ....... ........ ...... .........
. ......... .. ...... ......, ......... .........´.... y ........
209
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ha .... he ce ..... ......... ....... .... ............ ......... .....
....... ....... ..........", „......." . „......".
.. ..... .. 2 .. 3 ...... .......... .......... .......... ...... ............
....-.... . ...........
. 3 . .. .... ........ ........... ....... ..... ....... .... . .........
.. .... ....... ......, .... ......... . .... ...... ...... y .........
. .... ............. ......... y ........ ......... .. ........ .........
...... .. ........ ..........
.. Ha ... 9. ...... 1932: y ..... ...... upe ..... ........ ......... . .........
.. ... ........, ..... ....... .............


.1. ..... .. 3 .... .......... ........... ..... „........" (........ ...........,
...... ........, ...... ....., ...., ........-....... .....) . .....
„....... ...." . ......... .. .... ......... .......


. .... ......... ........ y ............ ............
Ha ... 10. ...... 1932: Ha ......... ......... .............. .........
........ y ........ ....... ......... .. ... ........., ........ .............
..... .... ....... ......... ..... ........... ....-. .. ... ......... Mu...,
........ .............


....... ........ ...... .......... ......... ......... ........ y .........


II . . . . . . . . .: ... ......... .... ........ ......... ......... ............
y .........
. . . . . . . . . . . . .: .... ........ ...., .... ........ ............ ....
ii ....... y ........


. . . . . . a .: .... ....... ........, ........ ............ .... . ........


......... : ..... .........., ........ ............ .... . ........


......... : .... ...... ......., ......... .... .... . .......; ...
......... ....., ........ ......... ......... ............ y ........; ....
........ ....., .. ........ .... .... . .......: .... ....... ....., .. ........
.... .... . .......; .... .......... ....., ........ .... .... . .......; ....
........ ......., .... ........ Kp. ...... ...... y ......; .... ...... .....,
... .... ...... y .......; .......... ........., ... .... ...... y .......


........ : ........ ......., .... ...... ...... y ........; .... ........
......... .... ...... ...... y ......... ...........


....... . ..... : ..... ....., ......... .... .... . .......: ....
....... ....., ........ .... ..... . ........; .... ....... ....., ... ......
...... y .........


........ : ........... ......., .... ........ ............ .... u
.......; .... ...... ....., ... ...... ...... .... ......


........
.......... .............. ......... ........ y ........ . .... y ...... 1*931/32.


......... .. ....... ......, ....... 4. ........ 1932. .......
....... ......,
............. ............... ......... ....... je ....... ...., ... ........
.........., ......... ........ .......
..... ce ......, .. .. ....... . .... ........ ...... ... .... .. .......
. ...... .......... . ........, ... . .. ........ ...... ... ....... ... ......
.. ............. ............... ......... .. ..... ...... ce y ........:


3.10
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 77     <-- 77 -->        PDF

1. . ........ ....... ............... ......... — .. .. ........ ..........
. ..... ....... ...... .. ...... ...... ........ — ... ... ....... ..
..... .... y .......... ......., ... ....... . .... .......... .... ... .........
Ha .......... ......... .. ...... ..... ...... ....... ..... .. .. .. ......
je ... ..... ........, .. ..... ce ...... ........ ...... .. ... 5. ..........y ....... ............. ........... ...........
.. .......... .......... .......... ........ y ..... .... ...... .....
........ . ....... ....... ........ . ........ ........, a ..... . one ....... ........,
........., ........ . ....... ........, .... ........ ........... ........,
a .. ..... ce ...... ....... ........ ....... .. ....... y ... ...........
.. .......... ........ ...... ........, .......... .......... ..........
.. ...... ..... ........ . ....... ......., .. ..... .. ce ...... ....... ........
......... .. ........ ...........
lio .... .......... ....... ..... .... ..... ...... ...... ....>.... ..
.......:
.) ... je .... ......... .......... ........, .. .... .... ........., a
.. ....... .....; .
.) ... je ....... ..... ......... ... ....... ......... . .............
. .... .......... .. III. .. .... je ... ....... ...... .. ............... .........
........ y ......, ... .. ..... ........ .... ..... .. ......., ... ce
.... ..... ... 20. ....... ........ y ....... .......... ...........; a .... ce
............ ne .... ...... ....... ......... .. ...... ........ ....... ....
.. .., ........ ..... . ..... ...... ....... .... .... ........ .. ...... ...
........., .. je ......: .. ce y .... ...... ...... ........ ......... ........,
.... he .... ........ . ...... ....... no ........ ........ ...... .........
Ha ...... .... ......... ....... .... .. ce .... ...... ......... . .............
. .... .........., na ... ..... ........ .... .........., ..........
.. ..... .......... ...... ..... .......... .. ........ ....


2. .. ........ ............... ........., .... je .. ...... ....... .........
......... .... y ......., .... ....... ....... na ...>. ........., ........ ..
........ ..... ..........., ....... je ..... ......... .. ...... . .. ........
..... .........
.]>.,........... ......... ........ je .. ...... . ... ... ...... ..... ...........
........ .. ....... ....... ......... .. .. ...... . na .... ..... ........
.. ..... ... Ha .... ......... ............ ...........


:s. ......... je ........ ..... .. ........ ......... ......... ............
y ........, ... . na ....... ...... ...... ...... .......... .. .......... no........,
.. ce ..... y ........ .........., ... .. ...... .. ..... ce .... ....
....... .... ...... .


.......>.. ....... ...... — ...... ......... ......... — no ........
......... . ........ ......, .. ........... .... . ...... ..... .......... .
........, ne .... ... . ne ... .... ........... ........ je .... ....... .. ...
....... ....... ........, .. .... ..... ..... .. ... .. .....


4. ......... je .. ........., ........ . ........ .. ... ...... .......
........ .....&, ........ . ....... .. .......... .........., na ... ......, ...
... y MOiyliHOCTii ......... ..., .. je ..... y .... ....... ... ..... ...... .........
— .... .... ......., ...., .. .......... .......... ... ..... 110 ......
...... ........ ..... ......... .......... a .... ........... ....... ........
.. 4754 ....... ........ .. <´.... ....... .. .......... ........... y ...
......... . .. ..... ..... ........ ..... .............
211
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 78     <-- 78 -->        PDF

5. . ... je ....... ..... y ......., a y ....... ........ .........., ........
.. ........ ....... . ......... ............1 ... ...... ..´ .. .., ...... ..-.,
... je ....... ...... ..... ..... ......... .. ........ .......... . ...... ........
... ......... .. ..... ... . ...... ....... ........ .. ....... ..........,
.. ce . y ...... ....... ...... ........... ...., .... ce .. ........ ..... ..........:
y .... ...., ........ . ......, .. ...... .... ......... .........,
.. ... ...... ......... ......... ...... ........ ... . ....... ............
....... .. III. .. .. ..... . ..... ...... .... ...... . ......... .... ..... y
......
6. Ha .... ....., a .. .. ce ........ ... .......... y ............ .......,
........ ........ .... . ....... .... .. ..... ..... ............ je
........ .......... ....... ..... y ...... .. 10.000 ......, .. .... .. . .....
.... .... ........ ...........
7. ...... ............ ........ je .. III. .. .. .. ......... ..... ........
........ .... .. .... .......... ...... .... ......:
.) .. ....... .. ............ .... . ....... ... .......... .... . .. ...
... ...... ...... . .........;
.) .. ... ........ ........... ....... .. ....... ........ ......... . ............
............ .... . .......;
.) .. ce ... ......... .... ........ ...... ......... ...... ...., ... ....
........ ...... a ....... .. ........ ....... .. .... .. ...... .. ....... .......;
.) ....... . ...... .......... ....... . ..:
i.) ..... 15. .. ......., ... je no ...... ..... na .............. ....... .........
........ .... .... ...... ........ .. ........ .. ... ......, a .. .....,
.. no ...... ... ...... ... .. ....... .... ...... . .. ce .... .... .......


...... ..... ...... ...... ........ je, ... ce .... ......, .. .. .... . .....
.... ..... ...... ...... ......., .. .. ce ...... ........... y .... ......... ........
je . ...., .. ce .... .... ........ ...... . ...... .... ........ .... ........
...... ..... ......, ... . ..... .. .... .......... ........ ...... ........ .. ..
.... ..... . ...... ......., ...... je ...... ........


.... .... ........ je ......... .... ..... ............, .. .. ..... ..........
.... .......... ....... .. ......... ...... . .. .. ........ ....... .........
.. ...... .... ce .. .. ..... ......, .. y ......... ...... ... .... ....
.........., .... ....... .......... .. .........


Ca ..... .......... ........ ....... ...... ..... 15. .... .. ....... ......:


„...... ......... .... ...... ........... ....... ......... ....... .....
...... ........ . ..: ............ ... .............., ........ .......... . 15 ..........
... . ... ........... .........


1 ......., .. je ..... ...... ........... ......... .. ......, .... ce .........
........ ....... ... ....... ...... -I. III. .. y ....... ....... . ..... ...........
.... je .... ....... ...... ........ .... ..: 1.) .. .... .... y ........
.......... ........ ... ....., .. ........ .......... ...... ....... .....
......... icao .. .. ........ ..... . ....; 2.) .. .......... .... ..... .........
....... . ............. .... ........; 3.) .. ... .......... ..... .... y .....
........; 4.) a .... .. ..... ..... ......... ..... ....... .. je ... ..........
...... .. ......... ...... ..... ............ ......... .. ...... ..., .. .. ..
´......... ........ y ...... ... . ...... ..... ...... .... ......... .... ...
,i ´........ ........


212
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 79     <-- 79 -->        PDF

.......... na ...... ....... ......... ......... ..... ...... ....... ......
............ .... ....... ...... . ....... .......... . ........ .. ....... .........
.. ..... y ....... ......


.........., .... ..... ..... ...... ....... .. .. ...... .. ...... .....
......, .......... y ...... ........ ..... ............


....... .......... ..... je .... ...... .. ..... .........


...... ........ ...... ..... ... .......


..... ...... ........ ....... ........ ....... ...... . ... ..... ........,
...... je ....... .......


.......... ....... .... .... ...... .......


AKO .. M a ...... ......, ....... .... ....... ..... ........ .... .. ce
na ..... ........ ... ......... ......... ........ .... ....... ....., a .. ...
....... ..... je ..... ..... ...... ..... .........2
.) .. ce ...... ................. ....... ...... ...... no ...... .. .....
....., .... .. .. ... .. ....... ........
.) .. ce ........ ............ ............ ......... .......... .........
......... ...... .... ...... . ........., ............, ...... . ...
.) .. ce ... .... .......... ........... . ........... ...... .. .... .........
. ...... ......... y ....... ... ............:


.) .. y ...... .. .......... ...... ........ . .......... .... ... ...........
. ............. .... .. ...... ....... ........., ...... ........ ..........
. .... ........ ........;


.) .. ...... ...... ......., .. ... ........... ....... .............. .......
.... ....... .......... . .........;
.) .. ce ....... . ...... ........ ....... .. .... .... . .......;


.) .. ce § 135 ...... . ...... ...... .. ... ....., ... .. .. ....... .........
...... ....... ......... ........ ....., a .. ..... ...... .. ...... ...... ...
........ ..........;


.) .. ce y ......... ....... ...... ......... y .......;


.) ........ ......... ........ .... . ......., .. ce ... ....... ......


.......... ......... . ......... ....... ....... ...., ......... . ......


..........;


.) .. ...... . ... ......... ................. ....... ...... ......, ..


.... ............. y .......... ...... ........ .... ........... ......... rio


..... ........ ...........


.) .. .. ....... . y ..... .... ..... ..... .......... ... ... . .. .. joj je


. y .... ........ ..... .. ...... ......? .. .. .. . ... .... .......... .......


.. ........ .. ..... ...... .... .......... .....?


n) ......., .. ce ... ... ...... ........ ....., .... .. ......... no ......


. ......;


.) ....... ........... ...... .... ........ ......... .......;


.) ......., .. ... ... ...... .. ... ............. ........ .............;


u) ......., .. ce ......... .......... ....... .... ............... .....


.... ........ y ......... ....... ....... ..........;


.) ........ ..... ......, .. .. ce ... ... ....... ...... .... ......, ....


... ........?


2 .. ...., ..... .... ....... y ...... ....... ........ .... ... .......
.. ...... ... ............. ......... ..........


213
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 80     <-- 80 -->        PDF

........ ........... ....... y ....... ...... .......... . ..............
.........


.) .... ce y ....... ...... ... .... ......, .. ......... ..... ........ ......
........ ......... ........... .............., ........ je ........, ..
..... .......... Kp. ..... . ........ ......... . ..... .. ...... ..... ...........
..... ........ .........., .. .. ......, .. ce .............. y ........
........ ........ ... .....>. .. y ... ....... .... .. ......., ... ........ ..
ce .. .......... y ........ ...... ........, ......... ....... ........ .........
. .............. .......... y ........ . .... y ...... .......,


.) .. ce ..... .... .........., ............. . .......... ........, ..
........... ...... ....... . .. ... .... ........ .. III. .. .... .............,.
......... y ..... . .. ......;


.) .. ce ..... .......... ......... ........ .... . ......., ........
............ . ............. ....., .. ce ...... ..... . ........ ....... .......
.. iaj ....., uno .. ce ... . ......., .... ce .... ........ ............ .. ..........
......... ...... .. ........ .... . ....... .. .......... .........;


h) .. ce ...... ... ............. Kp. ....., .. ........ .... . ........
....... ......... . ......, .. ....... .. ...... . ....... ...... ........ .
........ ........ y ..... ....., a .. ...... ...... . .......... .... y .....
.... ......... ..... ............ .. .. .. ... . ........... ........ .........
......, ..... no ...... .. io ... ...........


.) ..... je ....... y ....... ....... ........ .......... ...... .... .........
...... .. ......... .............. ....... . ....., .... je ... ......
.........


8. ....... .. .., .. ......... ...... .. ........ ......... . ................
y ...... ......... ..... .. ......... ..... ......... .....>. ... ...........
.... . ............. .......... r. ... ........., .............. .. ........
. .... ...... .. ... ........., ....... .. ..... y ... ......... ....... ..........
.. ....... .... . ....... . .. ........ ......... ...... .., .. ce ...
...... ........ ....... . ....... ...... ....... . .... ..... ..... .. .........
.....
9. Ha .............. ........ ........ y ...... ......... .. ..........
..., .... ..........., .......... .. ... ......... .... . ........ .... ..
....... ........, a .. ......... ............. ........ y ........ .........
.. ........ y ... ...... ...... ........, .......... ......... ...... .. .....
..... . ............. ........ ...... .. ........ ......
10. ...... je ...}.. .......... .......... ......... ... ....... ..........
y ......... ....., ........ .... . ....... ...... (........) ... . y .......
........, .. . ........... ..... .,....-.". lipoj .......>.... ......... ..
.......... ......... je .... ...... ............ .. ....... . ........... ...
....... .........., ... ... .... .... .........
11. . .... ...... ...... ....... ..... je ...... .... ....... . ..: 14.
......, S. ...., 25. ........., 3. ........ 1931. ...... . 3. . 4. ........ . 7. ......
1932. .......
12. .... ....... ......... ..... je ...., ... . na ... ..............
.... ......... ...... ............ ........... .........., .... ce y ....
...... ..... ....... ......, .. ce ... .... ....... ........ ..... y ........
......«...., ... ce .. ...... .. .........


214
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 81     <-- 81 -->        PDF

......


.......... .............. ......... ........ y ........ .. 1931. .......


I A . . . . A . . A C . B A a. 1
1
\. ....-s...... ...... ..... X


........... et ...........
... . ... .

a.
I. ..... ........ i.
0.000
1. ..... ..... . . . 262 65
il
..... ....... .. 1931. ...... 21.764 65


2.
...... (......
.......) ... . 10.103 10.355
II. ..... ...........
1.
.. ......... .........
....... . 4.460
2.
.. ..............
......... ........
10% .........
.........
....... ... ..........
y ...... ...
28. ....... ...... 1.260 5.710 —
.. ..........
/


1.
........ (........
. .......
..... 1.000
2. .......... . . 4.699 5.699
......: 21.764 65
......: 21.764 65


.......
....... . ........ .......... .............. ......... ........ y ........
.. 1931 .......


. . . . M A . . . ........


a.
a.
\.


s
..... s .....


.
X


« ...........
rL ...........


(U


a. ... .
... .
a.
1. ......... ....... ......... 2.367 l. 1.466 25
2. ..... .. ............ .... 2. ......... (......, .........
463 10


10.000

......... .. .............
3.
3.
...... .. ....... ........ . 103 ........ ........ ... . 50
........ y ........ .......4.
......... .. ............. 4.
...... ........ ........ . 43


........ ........ . . . 50


5. ............ ......... . . 165
5.
........ y ........ .......-6. ............ ...... (.......
...... ........ ........ . 43 20
......: 12.563 —
......: 2.207 35


215
ŠUMARSKI LIST 3/1932 str. 82     <-- 82 -->        PDF

....... ......


.......... .............. ......... ........ y ......... .. 1932. .......


.


Q.
VO
S ...........
rt
a.
. . . . . . .
l. ......... ....... ......... .
2.
..... .. ............ .... . .......
.
3. ...... .. ......> ........ ... .
4.
.. .............. ......... ........
10% ......... ......... .......
... .......... y ...... ...
28. ....... ........
5. ............
......:


...........


........
...... ........., .......... . ...............
........ .. .............. ... .
......... (........., ......... .
....... ..... .
....... ........ ..... . ........ .
. ..... .....
............ .........
....... .........
............
......:


.. ......


.. ......


1932.
........


1931.
ce ........


...... ......


6.300--6.300´


5.000´-10.000150
— 103


1.260" — 1.260-—
100--20-


12.810 — 17.683-..
......


.. ......


1932.


1931.


........


........


...... ......


Ö.400-


1.500 — 1.46625
600-— 463-10


1.000 —
500--1652.000-—
100-20


11.100-— 2114.35


..... ...... ..
...... 1931.
........ ce


.... ....


...... ......


5.0004780-


127--5.000-


..... ......
.. .... 1931.
........ ce
....


......


5.400-—
33-75


136-90


1.000 —
335-2.000-—
80-


8985-65


...... ..... .... ............, .. je .... .......... ........ y .......


......, ..... ....... ....., ........ ...., ......... .......... .... y .......,
.... ... je ...... .... ..... .. .... ......., . .... ..... ....... ...... . .....


216