DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Kod političko-trgovačkih pregovaranja sa stranim državama treba uvijek obraćati
potrebnu pažnju na naše šumsko i drvarsko gospodarstvo, koje neka ne bude žrtvovano
drugim interesima.


Naročito neka ne bude dozvoljeno, da susjedne države uvoze k nama drvo uz
mnogo povoljnije uslove, nego ga mi u njih izvozimo.


Šumski se kapital i za normalnih prilika ukamaćuje samo sa jedan do dva procenta.
Zato šumsko gospodarstvo ne može raditi sa skupim zajmom, te hoće li se njegovo
postojanje uzdržati, mora mu se pribaviti jeftin zajam za investicije, te za ukamaćenje
i amortizaciju dugova.


Prema zakonu o izravnim porezima iz 1927. god. kod velikog iskorištavanja
uslijed elementarnih nepogoda oporezuje se brutto-prihod, a ne čisti prihod. Upravo
je iza poslednjih kalamiteta ta praksa postala nesnosna. Zato mora biti odredba o
oporezivanju velikih iskorištavanja tako izražena, da bi se oporezovao samo stvarni
čisti prihod ili pak mora šumskom gospodarstvu biti dozvoljeno, da si stvara rezerve
za pokrivanje nužnih deficita u godinama zapaženog kalamitetnog velikog iskorištavanja.


U debati se naročito upozorilo na zdvojnu situaciju u Slovačkoj i Potkarpatskoj
Rusiji. Bilo je preporučeno pregovarati sa ministarstvom željeznica za veću nabavku
ogrijevnog drveta i njegovu upotrebu za grijanje lokomotiva. Moguća bi nadalje bila
izrada drvnog uglja, briketa i sirove celuloze. Bila je dana inicijativa za udruživanje
proizvođača u svrhu zajedničkog istupanja u domaćoj i eventualno stranoj trgovini.


Naročito je bilo naglašavano to, da su prihodi privatnih šumoposjednika od prevrata
stalno padali, prošle godine razmjerno već nisu bili nikakvi, a ova će godina
pokazati velike deficite, negledajuć na sveopću zaduženost šumoposjednika.


Prednost upotrebe domaćeg drveta u raznim gospodarskim granama mora se
najenergičnije propagirati. Osobita je dužnost države, da omogući upotrebu drveta u
graditeljstvu uvedenjem građevnog reda i propisa za pružanje jamstva za građevne
zajmove, da bi se mogle u većoj mjeri izvoditi jeftine gradnje iz drveta.


Preveo sa češkog I. J.


KNJIŽEVNOST


Prof. Dr. Đuro Nenadić: Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka u šumi »Žutici^


(Glasnik za šumske pokuse br. 3., Zagreb 1931., strana 1—27).
U zadnjoj — trećoj — svesci Glasnika za šumske pokuse, koja je nedavno izašla
u Zagrebu, medu ostalim studijama nalazi se i studija pod gornjim naslovom od g. profesora
Nenadića. Kako´ Glasnik nije toliko pristupačan širem krugu stručnih čitalaca
kao Šumarski List, bićemo slobodni da prikažemo ovu studiju.
Prikazujući u kratko istorijat sušenja hrastovih šuma u Posavini g. Dr. Nenadić
spominje i rezimira u kratko važnije radove na tom pitanju, te ostavljajući po strani
uzroke sušenja on prelazi na ispitivanje strukture izabrane sastojine (šuma Žutica,
predeo zvan Mlada Oštra), njenu gustinu, broj stabala po jedinici površine, razmak
jednog od drugog, oblik i razvijenost krošnje, zatim visinski, debljinski, ptošnigromadni prirast.
Opšti izgled tih sastojina g. dr. Nenadić karakteriše ovako:
»Promatrajući hrastova stabla ove sastojine upalo mi je u oči, da su ona mjestimice
vrlo gusta, tako da grane krošnje jednog stabla zadiru u krošnje drugog stabla.
Zbog te su gustoće krošnje kod velikog broja stabala vrlo nepravilno razvijene. Ta


259