DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 64     <-- 64 -->        PDF

za unapređenje šumarstva. Jugoslovensko šumarsko udruženje će uvijek rado pomagati
kod svake akcije oko unapređenja šumarstva. Kao ilustraciju jednog dijela našega
rada slobodni smo priložiti izvadak iz Šumarskog Lista broj 3. 1932. pod naslovom
»Prilog popularizovanju šumarstva«.


X.
Zaključuje se g. Ministru šuma odaslati slijedeće:
»Gospodine Ministre!
Jugoslovensko šumarsko udruženje slobodno je skrenuti Vašem Gospodstvu
pažnju na član 125 Zakona o šumama, koji predviđa osnivanje Šumarskog Savjeta pri
Ministarstvu šuma ; rudnika.


Potpisano Udruženje smatra instituciju Šumarskog Savjeta vanredno važnom
po napredak šumarske struke, pa je stoga slobodno da učtivo zamoli Vaše Gospodstvo
da biste propisali pravilnik o kome je riječ u spomenutom članu Zakona o šumama.
Ujedno skrećemo Vašu pažnju i na ranije rezolucije, koje je ovo Udruženje upućivalo po
predmetu Ministarstvu šuma i rudnika«.


XI. Zaključuje se Ministarstvu šuma odaslati slijedeće predstavke:
1. »Jugoslovensko šumarsko udruženje slobodno je ovime skrenuti Naslovu
pažnju na po´trebu, da se u 1 u g a r s k i m školama uvede poduka u skijanju.
Suvišno je isticati, kako je lugarska služba u glavnom terenska služba i sa kakovim
je teškoćama skopčana za vrijeme zime. Lugari za visokog snijega često i nemogu
da izlaze na teren. Stoga smatramo, da bi bilo od koristi po službu, kad bi se oni već u
lugarskoj školi podučili u skijanju. Skije bi im omogućile vršenje službe i pod teškim
prilikama zime, k tome bi im skijanje kao jedan od najljepših sportova podiglo volju i
ljubav za rad«.


2. »Na poziv Naslova, sudjelovalo je Jugoslovensko šumarsko udruženje u akciji
oko pokretne poljoprivredne izložbe, kako bi šumarstvo na toj izložbi bilo također što
bolje zastupano.
Međutim, radom oko ove izložbe ne smije da bude završen rad oko propagande
šumarstva. Poljoprivrednici češć; priređuju (banovinske, sreske) poljoprivredne izložbe.
Šumarstvo bi svakako trebalo da bude na tim izložbama također zastupljeno. Dapače
smatramo, da ni jedna higijenska izložba ne bi također smjela da prođe bez nekoliko
instrukcija i o šumarstvu. Uopće svaka prilika morala bi da se upotrijebi za propagandu
zelene struke.


Držimo, da bi bilo od koristi, kad bi Naslov sakupio kakav opći materijal za šumarske
kutiće na poljoprivrednim izložbama, pa da stavi onda uvijiek sreskim šumarskim
referentima taj materijal na raspologanje i stavi» im u dužnost da organizuju takove
kutiće na sreskim poljoprivrednim izložbama, te uopće da se Naslov što življe pobrine,
kako bi se iskoristile sve poljoprivredne izložbe i za propagandu šumarstva.


Propaganda šumarstva j-e od preke potrebe. Narod treba da razumije važnost
i bit šumarstva, treba da se odgoji u tome pogledu. Šumarska struka će tek onda
moći da valjano napreduje, kada će nailaziti na razumijevanje jednako kcd inteligencije
kao i kod širih slojeva naroda. Jugoslovensko šumarsko udruženje je dosaida uvijek
pomagalo slične akcije propagande, uviđajući njihovu važnost. Činilo je to kod izložaba
u Zagrebu, u Ljubljani, pokretne putujuće izložbe, činit će to rado i u buduće, koliko
će sredstva dozvoljavati. Ministarstvo šuma treba da dade općenit materijal iza banovinske
i sreske izložbe. Udruženje bi po mogućnosti pomoglo rad Ministarstva, dok
bi sreski referenti sakupili detalj pojedinog lokalnog kraja u kome se izložba priređuje.«


XII. Zaključuje se zatražiti od Podružnice u Ljubljani mišljenje o pitanju šum ski
h zadrug a i predlog, šta da Jugoslovensko šumarsko udruženje po predmetu
predloži nadležnima.
XIII. Tajnik predlaže, da se pristupi energično radu oko izgrađivanja terminologije.
Razlaže način, kako bi se mogao da organizuje početak toga rada t. j . u prvom
282