DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Španović Teodor, Apatin; Štiglic Franjo, Kočevje; Škrljac Petar, Zagreb; Sivic Ante,
Ljubljana; Schwerzer Ferdinand, Kočevje; Vučković Blažitnir, Beograd; Vasić Milivoje,
Beograd.


Asančić Ivan, Drenje za god. 1931. Din. 100.—; Despot Aleksander, Brod Din.
50.— za I. polg. 1932.; Dremil Oskar, Zagreb Din. 100.— za god. 1931.; Herman Josip,
Nova Raca Din. 100.— za god. 1931.; Ištaković Blaž, Vinkovci Din. 25.— za % god.
1931.; Jerbić Zdravko, Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1931.; Kopp Karlo, Tuzla
Din. 100.— za god. 1931.; Popović´Pavle, Gor. Milanovac Din. 100.— za II. polg. 1931.
i za I. polg. 1932.; Tavčar Karol, Ljubljana, Din. 50.— za II. polg. 1930.; Župane Jernej,
Lencovo Din. 100.— za god. 1931.; Zečević Vladimir, Konjic Din. 50.— za I. polg. 1-932.;
Anić Milan, Zagreb Din. 50.— za I. polg. 1932.; Bilić Pavao, Zagreb Din. 200.— za god.
1928. i 1929.; Ježić Miroslav, Novi Din. 100.— za god. 1931.; Pere Zvonko, Zagreb,
Din. 100.— za god. 1931.; Tonković Đuro, Sušak 50 Din. za I. polg. 1931.; Vuković
Veljko, Sarajevo Din 50.— za I. polg. 1932.


Članovi pomagači uplatiše: Slade Vickb, Trogir Din. 40.— za II. polg. 1931. i
1. polg. 1932.; Šavor Ivan, Koprivnica Din. 50.— za god. 1932.; Nikolić Nikola, Maribor
Din. 50.— za god. 1932.; Andrašić Dragutin, Zagreb Din. 50.— za god. 1932.; Jovković
Branislav, Beograd Din. 50.— za god. 1932.; Kalnić Salom; Beograd Din. 25.— za I. polg.
1,932.; Marković Bogdan, Beograd Dm. 50,— za g. 1931. i Din. 20.— za g. 1932.; Alikalfić
Fazlija, Praha Din. 60.— za god. 1932. i upis; Durman Sava, Zagreb Din. 60.—
za. god. 1932. i upis; Gregačević Mirko, Zagreb Din. 35.— za god. 1932.; Koch Miroslav,
Zagreb Din. 30.— za I. polg. 1932.; Babin Milutin, Zagreb Din 50.— za god. 1932.;.
Špiranec Mirko, Zagreb Din. 30.— za 1. polg. 1932.; Korica Vladimir, Zagreb Din. 35.—
za I. polg. 1932.; Radalj Marko, Kućište Din. 50.— za god. 1932.
Uplata na pretplati za Šum. List: Mešćanska korporacija Kamnik, Din. 100.— za
god. 1930.; Šumska uprava Kranj-Gora´, Din. 99.— za god. 1932; Destilacija drva d. d.
Teslić Din. 50.— za I. polg. 1932.; Sančević Mirko, Teslić Din 100.— za god. 1932.;
Ministarstvo vojske i mornarice, Beograd Din. 100.— za god. 1932.; Tovarna strojil
družba Jurklošter, Din. 200.— za god. 1930. i 1931.; Stanić Radovan, Trstenik Din. 60.—
(za god. 1931. Din. 40.— i za god. 1932. Din. 20.—); Michalowski, Warszawa Din 100.—
za ´god. 1932.; Pavlović Milan, Beograd Din. 100.— za god. 1932.


IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


Šumarsko plesno veče. Udruženje studenata šumarstva na sveučilištu u Zagrebu
priredilo je 16. siječnja 1932. u svim prostorijama Hrv. glazbenog zavoda svoju zabavu.
Zabavni odbor izvršio je za ovu priredbu velike pripreme. Prilike, u kojima su
se našli priređivači nijesu bile ni najrrfanje ružičaste. Jedni su smatrali priređivanje
zabave u ovo teško vrijeme nemoralnim, a drugi su otvoreno proricali neuspjeh. No
Zabavni odbor, znajući, da se idejni ciljevi Udruženja mogu postizavati samo uz dostatna
materijalna sredstva, dao se ipak na posao.


Mnogim — na oko — neznatnim stvarima posvetila se velika pažnja. Priređivači
su´kušali, a mislim i uspjeli su, da se riješe u mnogom starih´šablona. Za reklamni
plakat raspisan je i natječaj- Nagradu je dobio student šumarstva Perčić. Posjet publike
na samoj zabavi bio je izvanredan. Studentima šumarstva uspjelo je, da si nizom
svojih ranijih priredaba stvore stalnu publiku. A kad je ta publika baš sada u
vrijeme ove krize iskazala u najvećoj mjeri simpatije prema studentima šumarstva,
onda se dobar uspjeh mor,a priznati.


284


*