DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Španović Teodor, Apatin; Štiglic Franjo, Kočevje; Škrljac Petar, Zagreb; Sivic Ante,
Ljubljana; Schwerzer Ferdinand, Kočevje; Vučković Blažitnir, Beograd; Vasić Milivoje,
Beograd.


Asančić Ivan, Drenje za god. 1931. Din. 100.—; Despot Aleksander, Brod Din.
50.— za I. polg. 1932.; Dremil Oskar, Zagreb Din. 100.— za god. 1931.; Herman Josip,
Nova Raca Din. 100.— za god. 1931.; Ištaković Blaž, Vinkovci Din. 25.— za % god.
1931.; Jerbić Zdravko, Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1931.; Kopp Karlo, Tuzla
Din. 100.— za god. 1931.; Popović´Pavle, Gor. Milanovac Din. 100.— za II. polg. 1931.
i za I. polg. 1932.; Tavčar Karol, Ljubljana, Din. 50.— za II. polg. 1930.; Župane Jernej,
Lencovo Din. 100.— za god. 1931.; Zečević Vladimir, Konjic Din. 50.— za I. polg. 1-932.;
Anić Milan, Zagreb Din. 50.— za I. polg. 1932.; Bilić Pavao, Zagreb Din. 200.— za god.
1928. i 1929.; Ježić Miroslav, Novi Din. 100.— za god. 1931.; Pere Zvonko, Zagreb,
Din. 100.— za god. 1931.; Tonković Đuro, Sušak 50 Din. za I. polg. 1931.; Vuković
Veljko, Sarajevo Din 50.— za I. polg. 1932.


Članovi pomagači uplatiše: Slade Vickb, Trogir Din. 40.— za II. polg. 1931. i
1. polg. 1932.; Šavor Ivan, Koprivnica Din. 50.— za god. 1932.; Nikolić Nikola, Maribor
Din. 50.— za god. 1932.; Andrašić Dragutin, Zagreb Din. 50.— za god. 1932.; Jovković
Branislav, Beograd Din. 50.— za god. 1932.; Kalnić Salom; Beograd Din. 25.— za I. polg.
1,932.; Marković Bogdan, Beograd Dm. 50,— za g. 1931. i Din. 20.— za g. 1932.; Alikalfić
Fazlija, Praha Din. 60.— za god. 1932. i upis; Durman Sava, Zagreb Din. 60.—
za. god. 1932. i upis; Gregačević Mirko, Zagreb Din. 35.— za god. 1932.; Koch Miroslav,
Zagreb Din. 30.— za I. polg. 1932.; Babin Milutin, Zagreb Din 50.— za god. 1932.;.
Špiranec Mirko, Zagreb Din. 30.— za 1. polg. 1932.; Korica Vladimir, Zagreb Din. 35.—
za I. polg. 1932.; Radalj Marko, Kućište Din. 50.— za god. 1932.
Uplata na pretplati za Šum. List: Mešćanska korporacija Kamnik, Din. 100.— za
god. 1930.; Šumska uprava Kranj-Gora´, Din. 99.— za god. 1932; Destilacija drva d. d.
Teslić Din. 50.— za I. polg. 1932.; Sančević Mirko, Teslić Din 100.— za god. 1932.;
Ministarstvo vojske i mornarice, Beograd Din. 100.— za god. 1932.; Tovarna strojil
družba Jurklošter, Din. 200.— za god. 1930. i 1931.; Stanić Radovan, Trstenik Din. 60.—
(za god. 1931. Din. 40.— i za god. 1932. Din. 20.—); Michalowski, Warszawa Din 100.—
za ´god. 1932.; Pavlović Milan, Beograd Din. 100.— za god. 1932.


IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


Šumarsko plesno veče. Udruženje studenata šumarstva na sveučilištu u Zagrebu
priredilo je 16. siječnja 1932. u svim prostorijama Hrv. glazbenog zavoda svoju zabavu.
Zabavni odbor izvršio je za ovu priredbu velike pripreme. Prilike, u kojima su
se našli priređivači nijesu bile ni najrrfanje ružičaste. Jedni su smatrali priređivanje
zabave u ovo teško vrijeme nemoralnim, a drugi su otvoreno proricali neuspjeh. No
Zabavni odbor, znajući, da se idejni ciljevi Udruženja mogu postizavati samo uz dostatna
materijalna sredstva, dao se ipak na posao.


Mnogim — na oko — neznatnim stvarima posvetila se velika pažnja. Priređivači
su´kušali, a mislim i uspjeli su, da se riješe u mnogom starih´šablona. Za reklamni
plakat raspisan je i natječaj- Nagradu je dobio student šumarstva Perčić. Posjet publike
na samoj zabavi bio je izvanredan. Studentima šumarstva uspjelo je, da si nizom
svojih ranijih priredaba stvore stalnu publiku. A kad je ta publika baš sada u
vrijeme ove krize iskazala u najvećoj mjeri simpatije prema studentima šumarstva,
onda se dobar uspjeh mor,a priznati.


284


*
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Na programu zabave sudjelovala je gđica Hagemann, koja je uz pratnju gđice
Hintermeyer otplesala Albanisizov Jota Aragoneza. Zatim su članovi Nar. kazališta
gđica Hudi i g. Kokić uz pratnju g. Ivellia otplesali Nedballov Krakoviak i Argentinski
pies od Čajkovskoga. Na kraju programa otpjevao je g. Anatol Manoševski, član Nar.
kazališta svojim finim lirskim tenorom arije iz Puccinijevog La bohema i Massenetovog
Manona. Sve umjetnike nagradila je brojna publika srdačnim pljeskom.


Ples je započeo oko 10 sati uvečer. Sve do sitnih sati klizili su plesači ukusno
okićenom dvoranom u ritmu modernog jazza, dok su se starija gospoda i dame povukla
u Malu dvoranu.


Od gospode profesora i gospode šumara, koji s velikim simpatijama prate rad
studenata šumarstva prisustvovali su: prof. Nenadić, prof. Petračić, prof. Setinski, prof.
Poštić, dr. Neidhardt, dir. Grünwald, dir. Jovanovac, dir. Prpić, nads- Rohr. nads. Pecija
Petrović, nadzor. Kučić, nadzor. Leustek i mnogi drugi.


Bogata lovačka tombola naišla je i ove godine na svestrano priznanje.
U četiri sata ujutro završena je ova u svakom pogledu uspjela priredba.
Tajnik Zab. odbora


Ivica Žukina.


Udruženje studenata šumarstva u Zagrebu primilo je za vrijeme priredbe svoje
zabave slijedeće novčane priloge: Din 1000.— Našička d- d.; Din 500.— g. Albert
Deutsch de Macelj; Din 300.— Filipa Deutscha sinovi; Din 200.— gg. prof- Dr. Petračić
Andrija, prof. Dr. Levaković Anton, prof- Ing. Flögl Stanko, prof. Dr. Škorić Vladimir,
Di. Stjepan Srkulj, Ing. Kosović B. ,pom. ministra šuma i ruda u m., Ing. Brnjas Dragutin,
šef šum. odsjeka; »Slaveks« d, d. za šum. industriju; Din 100.— gg. prof. Dr.
Nenadić Đuro, gda prof.-a Dr. Nenadića, prof. Dr. Bogdan Šolaja, prof. Ivan Rittig,
prof. Božičević Juraj, prof. Dr. Rösller Ervin, prof. Dr. Ugrenović Aleksandar, prof.
Dr. Koudelka, prof. Šuklje Fran, prof. Ing. Fantom Raimond, Dr. Neidhardt Nikola,
prof. Poštić S., prof. Dr. Oračanin Mihovil, grof Kulmer Šandor, Ing. Leustek Albin,
šiim. nads., Ing. Qrünwald Josip šum. nadsavj., Ing. Šustić Josip šum. nadsavj., Ing.
Jagravić S., Ing. Jovanovac direkt, šuma., Ing. Matalnik Ivan šum. savjet-, Ing. Kereškenji:
Velimir šum. nadsavj., Ing. Pićman Karla nadšum., Ing. Turkalj Z. dir. šum., Ing-
Tocauer Adolf, nadšum., Ing. Jerbić Marijan, šum. savj.,´ Ing. Kovačević Roko, šum.
savj., In«. Res Koritić, šum. savj., Ing. Rohr Petar, šum. nadsavj., Brosig L., nadšum.
u m., prof. Ing. Setinski Viktor, iprof. Dr. Ogrizek Albert, Ing. Prpić Petar, dir. šum.,
Dr. Mažuranić Želimir, ministar n. r., Dr. Danda, dir., S. D. Alexander, predsjednik
zem. saveza industrijalaca, Honig, dir. »Drah« d. d., Jelak Josip, ravnatelj, Ing. Helebrandt,
uprav. nadb. šuma, Ing. Kundrat Emil, šum. nadsavj-, Ing. Heckner Josip, šum.
nadsavj-, Heinrich Oto, dir., Hrvatska industrija papira d. d.; Din 70.— Ing. Odžić
Vladimir, viši šum. nadsavj., Ing. Lovrić Slavko, Ing- Bilinski Stanko, šum. nadsavj.;
Din 50.— gg. Ing. Čirković M., viši šum. inspektor, Ing. Petronijević Slavko, viš. šum.
savj., Ing. Dojković Vilim, kr. zem. šum. insp. u m., Ing. Pichler Milan, Ing. Šimić, Ing.
Srljac Petar, savj. direkcije šuma, Ing. Slanina Franjo, šum. inspektor, Edo Rosenvasser,
Ing. Weiller A., Ing. A. Pavlić, Ing. Piršić V-, Ing. Haneise L., Ing. Anić Milan,
Gottfried Šandor, Ing. Frušić A. dir. š. prof. Ing. Horvat Pavao, dir., Ing. Neumann,
Ing. Petrović Pecija, nads., Uprava lista »Drvotržac«, Hochsinger, prok. »Našička« d. d.,
gđica Eisen Sonja, prok. »Našička« d. d., Ing. Ježić M., Ing. Böhn, šum. nadsavj., Jindra
Franjo, šum. nadsavj., Halle Josip, prof. Dr. Djordjević P., Šuput Branko, Jugoslavensko


a. d. za trgovinu drva; Din 40.— gg. Strapajević š. nads., Ing. Rustia Josip, dir. šum.
u m-, Ing. Koprić Andrija, Frostler; Din 30.— gg. Ing. Vidmar Vilko, viš. šum. savj.,
Ing. Agić Oskar, šum. nadsav. u m., Ing. Kajfež Drago, šumar, Ing. Leipić Nikola, Ing.
Dujić Branko, šum. savj. Ing. Finke, šum. nadsavj., Ing. Perušić Andrija, dir. šum.,
285