DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Ing. Bjegović, šum. nadsavj-, Ing. Sverko, šum. naing., Ing. Surić, šum- savjt., Ing.
Rebro, Ing. Cividini, Ing. Oorjau, Ing. Simić Ivo, Učesanek, »Carbofag« d. d., »Nihag«


d. d.; Din 25.— gg. Ing. Kohut L., Ing. Fischer Maksa š. nads., prof. Dr. Varićak V.
Din 20.— Ing. Lazarević, Ing. Majnarić, Ing. Šolaja, Ing. Milas, Ing. Benić, Ing. Lončar,
Ing. Debrecić, Ing. Neferović Franjo, šum. savj., Ing. Jozić Josip, viši šum. pristav,
Ing. Pero Uzelac, šum. pristav, Ing. Flog] Šimun, Ing. Jerbić Zdravko, viš. šum. pristav,
Ing. Slavić Zvonimir, šum. savj.; Din 10.— Ing. Knez Anton šum. priprav-, Nikola
Vilović.
Za buffet darovale su gde: prof. Dra Petračića, prof. Dra. Škorića, prof- Dra.
Pevaleka, prof. ing. Jušića, prof. Dra. Šuklje, prof. Rittiga, prof. Dra Ugrenovića, prof.
ing. Setinskoga, Ing. Lončara, Ing. Qrünwalda, Ing. Kereškenjia. Ing. Biîinskoga. Ing.
Skrljca, Ing. Šuberta, Ing. Kosovića, Ing. Ružica, Ing. Jagrović, Ing. Šuštića, Ing. Piršić,
Ing. Jerbića, Ing. Vučkovića Ing. Hecknera, Ing. Ćeovića, Ing. Matolnika, gdice Jozić
Ljubice, gdice Marković, gdice Sertić, gđe Ing. Eisenhutha, Ing. Vlatković, Bascenora,
Ing. Dražić, gđica Ing. Verlić Jelena, Dorcić Marija, Ing. Petrovića.


Za tombolu priložili divljač: Činovnici Brodske imov. općine, Drž. dobro »Belje«,
Krndija d- d.
Udruženje se ovim putem najsrdačnije svima zahvaljuje.


Blagajnik zab. odbora-


MIROVINSKA ZAKLADA ČINOVNIKA
KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA


Računski pregled za godinu 1951.


Primitak
u gotovom
Početni
zaostatak
Din P
Tekuća
pristojba
Din P
Ukupno
Din P
Podmirba
Din P
Konačni
zaostatak
Din P
Aktivni kamati 14.520 74 27.261 09 41.781 83 27.310 83 14.471 -
Natrag dobivene aktivne glavnice 24.200 24.200 24.200
14.520 74 51.461 09 65.981 83 51.510 83 14.471
k tome konačni blag manjak 771 06
k tome početni blag. ostatak 4.367 38
Sveukupni primitak . — — — — — — 56.649 27 — —
Izdatak
u gotovom
— — 12.157 06 12.157 06 12.157 06 — —
Uložene akt. glavnice ... . 44.492 21 44.492 21 44.492 21
Svota sviju izdataka . . . — -56.649 27 56649 27 66.649 27 -—


286