DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Ing. Bjegović, šum. nadsavj-, Ing. Sverko, šum. naing., Ing. Surić, šum- savjt., Ing.
Rebro, Ing. Cividini, Ing. Oorjau, Ing. Simić Ivo, Učesanek, »Carbofag« d. d., »Nihag«


d. d.; Din 25.— gg. Ing. Kohut L., Ing. Fischer Maksa š. nads., prof. Dr. Varićak V.
Din 20.— Ing. Lazarević, Ing. Majnarić, Ing. Šolaja, Ing. Milas, Ing. Benić, Ing. Lončar,
Ing. Debrecić, Ing. Neferović Franjo, šum. savj., Ing. Jozić Josip, viši šum. pristav,
Ing. Pero Uzelac, šum. pristav, Ing. Flog] Šimun, Ing. Jerbić Zdravko, viš. šum. pristav,
Ing. Slavić Zvonimir, šum. savj.; Din 10.— Ing. Knez Anton šum. priprav-, Nikola
Vilović.
Za buffet darovale su gde: prof. Dra Petračića, prof. Dra. Škorića, prof- Dra.
Pevaleka, prof. ing. Jušića, prof. Dra. Šuklje, prof. Rittiga, prof. Dra Ugrenovića, prof.
ing. Setinskoga, Ing. Lončara, Ing. Qrünwalda, Ing. Kereškenjia. Ing. Biîinskoga. Ing.
Skrljca, Ing. Šuberta, Ing. Kosovića, Ing. Ružica, Ing. Jagrović, Ing. Šuštića, Ing. Piršić,
Ing. Jerbića, Ing. Vučkovića Ing. Hecknera, Ing. Ćeovića, Ing. Matolnika, gdice Jozić
Ljubice, gdice Marković, gdice Sertić, gđe Ing. Eisenhutha, Ing. Vlatković, Bascenora,
Ing. Dražić, gđica Ing. Verlić Jelena, Dorcić Marija, Ing. Petrovića.


Za tombolu priložili divljač: Činovnici Brodske imov. općine, Drž. dobro »Belje«,
Krndija d- d.
Udruženje se ovim putem najsrdačnije svima zahvaljuje.


Blagajnik zab. odbora-


MIROVINSKA ZAKLADA ČINOVNIKA
KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA


Računski pregled za godinu 1951.


Primitak
u gotovom
Početni
zaostatak
Din P
Tekuća
pristojba
Din P
Ukupno
Din P
Podmirba
Din P
Konačni
zaostatak
Din P
Aktivni kamati 14.520 74 27.261 09 41.781 83 27.310 83 14.471 -
Natrag dobivene aktivne glavnice 24.200 24.200 24.200
14.520 74 51.461 09 65.981 83 51.510 83 14.471
k tome konačni blag manjak 771 06
k tome početni blag. ostatak 4.367 38
Sveukupni primitak . — — — — — — 56.649 27 — —
Izdatak
u gotovom
— — 12.157 06 12.157 06 12.157 06 — —
Uložene akt. glavnice ... . 44.492 21 44.492 21 44.492 21
Svota sviju izdataka . . . — -56.649 27 56649 27 66.649 27 -—


286
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Stanje efekata je uglavnom prema prošlogodišnjem ostalo isto. (Vidi Šum. List
1931 str. 153, kolona „Stanje koncem godine"). Izmjene su u koloni „Stanje koncem
godine" u slijedećem:


Založnice jug. uzadr. banke 4% 12.000´—
„ 4,5% 55.250--
Uložnica filiale drž. hip. banke br. 1.275 —
jug. uzadr. banke br. 7.485 246.421-10
Uložnica I. hrv. štedionice br. 11.173 170.202-91


Sveukupno stanje efekata koncem 1931 g 866.159*64


ISKAZ


isplaćenih mirovina tečajem godine 1931.


Tek. Iznosom od


Komu je isplaćeno


broj


Dinara P
1
2
3
4
5
6
Pere Milka
Ogrizović Olga ... .
Bauer Kiementina . . .
2.109
511
2.295
3.840
2.000
1.400
30
80
96
Ukupno: 12.157 06


OGLASI


VAŽNO ZA OSOBE, KOJE TRAŽE NAMJEŠTEN JE!


Kako saznajemo, osnovati će se za koji dan u Osijeku jedna zadruga intelektualnih
nezaposlenika za samopomoć. Svi oni, koji žele stupiti u red članova ove zadruge
odnosno steći kroz nju kod raznih trgovačkih i obrtničkih poduzeća ili njezinih provincijskih
zastupstava, koja će biti u najkraće vrijeme postavljena, kakovo mjesto ili
funkciju, neka odmah traže besplatne informacije od Osnivalačkog Odbora. — Adresa:
Osijek I. post. pretinac 58.


Preduzeća, koja namjeravaju angažovati stručnjaka za sastavljanje ispravnog
cjenika sopstvenih troškova raznim Sortiment i ma rezane robe ili
okruglog drveta, neka se izvole obratiti na adresu: Ing. Josip Waszner, šum. nadsavjetnik
u p., u Sarajevu, Marindvor-Dolina 3/II


»ŠUMSKE SADNICE«


ernogoriee in listače. Zahtevajte cernik od: Oozdne drevesnice ljubljanske podružnice


J. Š. U. u Mariboru.
287
ŠUMARSKI LIST 4/1932 str. 70     <-- 70 -->        PDF

^ IZLAZI:


UGRENOVIC »TEHNOLOGIJA DRVETA«


(ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA II)


NARUDŽBE PRIMA DANE TOMIČIĆ, SEKRETAR
TEHNIČKOG FAKULTETA, ZAGREB, WILSONOV TRG 12.
POUZEĆEM DIN 152.-, KNJIŽARSKA CIJENA DIN 186.-


Sadnice kanadske topole


prodaje „EKONOMIJA OVČARA" — ČEPIN.
Cijena 33 dinara po 1000 komada.
Kod većih narudžbi 30 dinara. — Plativo unaprijed.


Uprava gospodarstva f šumarstva :KRNDI]A NAŠICE, SLAVONflJA,


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


NASICKA TVORNICA
TANINA B PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb
Marulićev trçj broj 18


.^^"^^"^*-%--^-»-"^^^


288