DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 56. MAJ 1932.


Poziv gg. članovima.


Molimo gg. članove ] ugo slovensko g šumarskog udruženja, da
uplate članarinu za godinu i.9}2, u koju svrhu smo još u prvom
broju priložili čekovne uplatnice.


Prema pravilima Udruženja ima se članarina podmiriti najkasnije
do konca i. četvrti svake godine.


Na žalost moramo konstatovati, da mnogi članovi ne plaćaju
redovito svoju članarinu, što je na uštrb društva. Neki duguju
članariuu još i za prošlu godinu.


Udruženje ima također svojih obaveza, kojima mora udovoljiti,
pa apeliramo na svu gg. članove, da udovolje svojoj
dužnosti.


Clananna iznosi za redovite članove Din ioo godišnje, dok
za studente iznaša Din 50.
Dopise valja slati na Upravu jugoslavenskog šumarskog
udruženja, Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2.


Konačno molimo, da nam članovi uvijek jave promjenu svoga
sjedišta, jer se mnogi listovi vraćaju sa oznakom´^» otputovao« ili
»naslovnik nepoznat«, pa stoga članovi vlastitom krivnjom mnogo
puta ne dobivaju list.


Uprava.


289